Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Historické budovy na konferenci Požární bezpečnost staveb

Mezi prvními přednášejícími na konferenci bude akad. arch. David Vávra. Známý architekt je autorem projektu rekonstrukce divadla v Kladně, kde se požárnímu zabezpečení věnoval velký díl pozornosti. Natočili jsme videopozvánku a těšíme se na vás na konferenci.

Nedávná rekonstrukce divadla v Kladně je zajímavá z několika pohledů: jedná se o budovu, kde je řešení náročné vzhledem ke shromažďování většího počtu osob, historickému charakteru, využití hůře přístupných prostor, celé řadě složitých technochnolgií atd., proto se stala ideálním příkladem z praxe na zahájení konference Požární bezpečnost staveb.

Zajímavý příklad v prvním bloku konference

První blok přednášek na základě příkladu divadla Kladno bychom mohli nazvat (ne)možné komrpomisy profesí. Plk. Mgr. Radek Kislinger, vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů GŘ HZS MV přinese praktické zkušenosti profesionálního hasiče, který dlouhá léta působí v oblasti požární prevence a vyšetřování požárů.
Dojmy architekta ze spolupráce se specialisty na požární bezpečnost při rekonstrukci historické budovy nám sdělí Akad. arch. David Vávra, autor architektonického návrhu rekonstrukce divadlo Kladno.
Do tématu přispěje i Ing. Eva Polatová z Národního památkového ústavu, která bude hovořit o požární ochraně historických objektů ve spolupráci s HZS ČR.
A detailní pohled na technologie použité v divadle Kladno připravuje kolega Michal Randa z redakce TZB-info

Aktualizováno: Přednášku Davida Vávry si můžete již nyní poslechnout

David Vávra o rekonstrukcích historických budov divadel na konference Požární bezpečnost staveb

Blok stavebních a technických řešení

V dalším programu již opustíme historické budovy a přednášky ukáží moderní stavební a technická opatření, která mohou svým dílem smysluplně přispět do komplexního požárně technického řešení u všech typů staveb.

Zamyslíme se například nad klasickou úvahou investora Vyplatí se investovat do moderního systému EPS nebo stačí splnit jen nutnou legislativu? Chceme poukázat i na význam výběru stavebních prvků. Například vzpomeňme nedávnou kauzu ČOI ohledně požárních dveří, kdy tři typy výrobků ze 4 odebraných na trhu nevyhověly. Přitom s dveřmi se v rámci řešení vždy počítá. Svou úlohu v požární ochraně budovy hrají i omítky a izolace, u kterých je třeba zohlednit nový přístup hodnocení požární bezpečnosti, zařízení pro odvod kouře a tepla, hasicí zařízení a systémy. A v závěru se trochu vrátíme na začátek tématem Jak mohou inteligentní elektroinstalace přispět k vyššímu zabezpečení historických objektů?

 
 
Reklama