Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Povodně
Archiv článků od 14.8.2008 do 12.5.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

Zajištění protipovodňových opatření v ČR
12.5.2013
Exponex, s. r. o.

Povodně na našem území způsobily za posledních 15 let škody za více než 174 mld. Kč a došlo při nich ke ztrátě 123 životů. V programech na odstraňování povodňových škod z minulých let bylo z prostředků na dotace MZe vynaloženo cca 9 985 mil. Kč na odstraňování škod na vodohospodářském majetku a 1 830 mil. Kč na odstraňování škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací.

Protipovodňové a protipožární vrata pro Národní divadlo
23.3.2013
JaP-Jacina, s.r.o.

Výhodou těchto vrat a uzávěrů je jejich použitelnost jako standardních vrat pro normální uzavření, případně uzamčení prostoru. Dále pak možnost automatického provozu nejen při otevírání a zavírání, ale také při detekci a následném nafukování těsnění i dlouhodobém udržování vodotěsnosti.

Speciální vrata pro ochranu majetku před vodou a ohněm
15.3.2013
JaP-Jacina s.r.o.

Systém s ochranou utěsnění proti vodě je řešen v oblasti zatěsnění stavebních otvorů, zejména pak pro vrata i dveře. Rozhodujícím aspektem by však vždy měla být výška vodního sloupce, která může na zábranu působit a další požadavky na funkci zábrany uzavíraného otvoru v době, kdy není třeba těsnění.

31.12.2012
Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Stavební fakulta, ČVUT v Praze

Článek uvádí objektivní srovnání dvou různých přístupů k ochraně spodní stavby proti vodě a vlhkosti – bílých základových van a povlakových hydroizolací. Konfrontace vlastností a rizikových faktorů obou technologií je provedena z pohledu bílých van, na které je článek primárně zaměřen. Srovnávací analýza je doplněna fotodokumentací z terénních průzkumů a výsledky nezávislých laboratorních zkoušek.

29.11.2011
Knauf Praha s.r.o., Ladislav Linhart

Nekvalitně provedené fasádní systémy je nutné sanovat. Před sanací musíme posoudit stávající stav ETICS a provést jeho revizi, na jejímž základě je stanoven závazný technologický postup sanace. Ukazuje se, že právě sanace fasád bude v blízké budoucnosti velice žádanou stavební činností.

24.6.2011
Realsan Group, SE , Ing. Petr Čeliš

Klíčová kritéria pro výběr řešení sanace vlhkého zdiva u zavlhlých a památkově chráněných budov jsou z pohledu investora následující: CENA, ČAS a SPOLEHLIVOST. Pod tlakem technických podmínek sanační opatření často selhávají a dochází vlivem následných škod ke znehodnocení investic. Právem investoři vyžadují za svoje peníze odpovědnost dodavatelů a kvalitu, která zaručí extrémní zatížení zvládnout s garancemi.

16.6.2011

Moderní montované dřevostavby se skládají z několika vrstev, z nichž každá plní specifickou funkci. Jednou z nejdůležitějších zásad je pravidlo „difuzní otevřenosti“. Stavební technologie respektující toto pravidlo mají nejlepší předpoklady pro přirozené a velmi rychlé vysušení celé stavby.

20.5.2011
VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Souprava je určena k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny. Protipovodňovou zábranu lze postavit do základních výšek hrazení 0,5, 1 a 1,5m. Nepotřebuje spodní stavbu, je lehce přenosná, tzn. v případě rozmoklého terénu a nemožnosti nájezdu mechanizace s ní lze manipulovat pomocí několika pracovníků.

28.12.2010

Klimatické změny, které se ve světě projevují abnormálními srážkami a následně ničivými povodněmi se zaplavováním celých rozsáhlých oblastí, dopadají svými důsledky na celou společnost. Škody, jako bezprostřední dopad povodní, negativně působí na ekonomiku jednotlivých zemí, ale hlavně na psychiku postižených obyvatel v povodí řek, potoků, ale i mimo ně.

14.10.2010
Baumit, spol. s r.o.

V současné době je poslední možnost připravit povodněmi poničenou budovu na nadcházející zimu. I přesto, že zdivo mnohdy nestačilo úplně vyschnout, je nutné zvážit, jaká opatření jsou pro konkrétní budovu nejideálnější, aby období zimních mrazů nenapáchalo další škody na provlhlých konstrukcích.

3.9.2010
Baumit, spol. s r.o.

Praktické rady jak odčerpávat vodu, zajistit statiku objektu, postup vysoušení a sanace a kroky pro prevenci dalšího poškození objektu. Baumit nabízí více druhů sanačních omítkových systémů pro různé stupně poškození a pro exteriér i interiér a speciální zateplení Baumit open, umožňující odvětrání přebytečné vlhkosti.

27.8.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, Ing. Jiří Otta

Voda může vniknout do interiéru budovy mnoha cestami - vadnými vnitřními rozvody, špatně napojenými domácími spotřebiči, děravou střechou či při přírodních katastrofách. Letošní letní přívalové deště zvedaly hladiny potoků a řek a voda způsobila řadu potíží. Technický tým společnosti Rigips by rád pomohl radou při následných opravách poškozených staveb.

20.6.2010
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., ČVUT Praha, Stavební fakulta

Při záplavách jsou stavební konstrukce vystaveny podmínkám, které nemohou při běžném provozu nastat. Zaplavené podzemní a částečně i nadzemní prostory způsobují plné nasycení vodou obklopujících stavebních konstrukcí, v jejímž důsledku zůstává i po opadnutí vody v konstrukcích rovnoměrně rozložená vysoká vlhkost.

24.5.2010
Ing. Jiří Šála, CSc.

V tisku, televizi, na internetu a v jiných běžně dostupných informačních mediích se objevují všeobecné rady, jak v budovách postupovat při odstraňování následků záplav. Slepé uplatňování většinově správných řešení v konkrétních složitých podmínkách však vyvolává rizika chyb, které vedou v nejhorším případě k destrukci budov, v lepším případě ke zbytečnému mrhání prostředky.

23.7.2009
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, Ing. Jiří Otta, vedoucí Centra technické podpory Rigips

Voda může vniknout do interiéru budovy mnoha cestami – vadnými vnitřními rozvody, špatně napojenými domácími spotřebiči, děravou střechou či při přírodních katastrofách.

14.8.2008
redstone, Ing. Jaroslav Zima

redstone® SUS odstraňovač plísní a spor rychle likviduje mycely a spory, deaktivuje mnoho mykotoxinů a alergenů a konzervuje přírodní ovocnou kyselinou. Snadná aplikace, není nebezpečná látka, zbytky produktu se odpaří.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama