Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Voda, kanalizace"

bylo nalezeno 80 norem

ČSN 38 3350
Zásobování teplem, všeobecné zásady
Třídicí znak:383350
Účinnost od:1.6.1989
Změny:*a 8.91

ČSN 38 3360
Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383360
Účinnost od:1.6.1989
Platnost ukončena:1.5.2004
Změny:*1 9.92, *2 5.99

ČSN 38 3365
Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383365
Účinnost od:1.2.1985
Platnost ukončena:1.5.2004

ČSN EN 13941+A1
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.1.2011
Platnost ukončena:1.7.2019
Změny:*Z1 9.13

ČSN EN 13941-1
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.7.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 13941-2
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.7.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 13941
Navrhování a provádění tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.11.2005

ČSN EN 13941
Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN 13941
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN 253+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383371
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 253+A2
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383371
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 448
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383372
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 448
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383372
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 488+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383373
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 488
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383373
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 488
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383373
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 489
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383374
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 14419
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383375
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 15632-1+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 15632-2+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 15632-3+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 15698-2
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383377
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 17415-2
Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 2: Průmyslově vyráběné tvarovky pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu
Třídicí znak:383386
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 17415-3
Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 3: Průmyslově vyráběné ocelové armatury pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu
Třídicí znak:383386
Účinnost od:1.1.2022

ČSN 38 5502
Plynná paliva. Základní rozdělení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385502
Účinnost od:1.4.1981
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN 38 5509
Plynná paliva. Fyzikální konstanty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385509
Účinnost od:1.5.1991
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN 38 5520
Vzorkování topných plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385520
Účinnost od:1.1.1966
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN 38 5521
Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385521
Účinnost od:1.10.1960
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN 38 5572
Zemní plyn. Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty a relativní hustoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.11.1989
Platnost ukončena:1.3.2006

ČSN 38 6110
Zemní plyn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386110
Účinnost od:1.1.1992
Platnost ukončena:1.3.2006

ČSN 38 6112
Svítiplyn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386112
Účinnost od:1.7.1981
Platnost ukončena:1.9.2001

ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu
Třídicí znak:386405
Účinnost od:1.12.1988
Změny:*1 5.99

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.6.2001
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 12732
Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 12007-1
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-2
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-3
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 12007-4
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12327
Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386414
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.3.2013
Opravy:*1 1.03

ČSN EN 12186
Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386417
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.5.2015
Změny:*A1 3.06

ČSN 38 6420
Průmyslové plynovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.3.1983
Platnost ukončena:1.2.2010
Změny:*1 1.98, *Z2 12.04

ČSN EN 1776
Zásobování plynem - Měřicí stanice zemního plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.2008
Opravy:*1 11.08

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.2.2008
Opravy:*1 10.06
Změny:*A1 8.01, *A2 9.01

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN 38 6462
Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
Třídicí znak:386462
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 1160
Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Všeobecná charakteristika zkapalněného zemního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386610
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 1473
Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386615
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.6.2007

ČSN EN 1473
Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386615
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN 38 7381
Zařízení pro zplyňování paliv. Nízkotlaké zplyňovací generátorové stanice. Technická ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:387381
Účinnost od:1.5.1966
Platnost ukončena:1.11.2001
Změny:a 1.77, b 4.89

ČSN EN 3-8
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Požadavky na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky přenosných hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar, které splňují požadavky EN 3-7
Třídicí znak:389100
Účinnost od:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 15176
Hodnocení shody podle norem pro stabilní hasicí zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389200
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 12845+A2
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.8.2005

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.4.2006

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 13565-1+A1
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 13565-1+A1
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 12094-4
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN 12094-5
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.12.2006

ČSN EN 12094-6
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.12.2006

ČSN EN 12094-8
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.12.2006
Opravy:UR 12.06

ČSN EN 17446
Hasicí zařízení v komerčních kuchyních - Požadavky na navrhování, dokumentaci a zkoušení
Třídicí znak:389235
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 12416-1+A2
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
Třídicí znak:389240
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN 12416-2+A1
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
Třídicí znak:389240
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN 14972-1
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba
Třídicí znak:389260
Účinnost od:1.4.2021

ČSN P CEN/TS 14816
Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
Třídicí znak:389270
Účinnost od:1.9.2009

ČSN P CEN/TR 15276-1
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN P CEN/TR 15276-2
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 14466+A1
Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky
Třídicí znak:389305
Účinnost od:1.4.2009

ČSN EN 1028-1+A1
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky
Třídicí znak:389310
Účinnost od:1.4.2009

ČSN EN 1028-2+A1
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků
Třídicí znak:389310
Účinnost od:1.11.2008

ČSN EN 14710-1+A1
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389315
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN 14710-2+A1
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389315
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN 694+A1
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389501
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 694
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389501
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.12.2007
Opravy:*1 11.04

ČSN EN 14540
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389504
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.1.2008

ČSN EN 14339
Podzemní požární hydranty
Třídicí znak:389511
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 14384
Nadzemní požární hydranty
Třídicí znak:389512
Účinnost od:1.3.2006

 
 
Reklama