Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 83 norem

ČSN 34 2710
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2011
Změny:*Z1 8.13

ČSN EN 54-1
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 54-3 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.6.2017
Platnost bude ukončena:31.3.2022
Změny:*Z1 7.19

ČSN EN 54-3 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 54-5 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.5.2017
Platnost bude ukončena:31.8.2022
Změny:Z1 2.19

ČSN EN 54-7 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 54-12 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 54-12 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 54-13+A1
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 54-13
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 54-16
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN 54-16
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 54-17
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2006

ČSN EN 54-18
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2006
Opravy:*1 9.07

ČSN EN 54-20
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.2.2007
Opravy:*1 2.09

ČSN EN 54-21
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 54-22+A1
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 54-22
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 54-22
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 54-23
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 54-23
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 54-24
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 54-24
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů - Reproduktory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN 54-25
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.2.2009
Opravy:*1 12.10, *2 5.12

ČSN EN 54-25
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající radiové spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 54-26
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 54-26
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 54-27
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 54-27
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 54-28
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 54-29
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 54-29
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 54-3+A1
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 54-30
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 54-30
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 54-31+A1
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 54-31
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:31.12.2017
Změny:Z1 7.16

ČSN EN 54-5+A1
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.3.2019

ČSN P CEN/TS 54-32
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 14604
Autonomní hlásiče kouře
Třídicí znak:342711
Účinnost od:1.3.2006
Opravy:*1 2.09

ČSN EN 50110-1
Obsluha a práce na elektrických zařízeních
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:343100
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.7.2007
Změny:*Z1 7.05

ČSN EN 50521
Konektory pro fotovoltaické systémy - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:344634
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.8.2019
Změny:A1 1.13

ČSN EN 60695-4 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:13.6.2015
Změny:*Z1 3.13

ČSN EN 60695-4 ed. 3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 60695-1-10
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.12.2010
Platnost ukončena:23.12.2019
Změny:*Z1 9.17

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 60695-1-11
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:12.11.2017
Změny:*Z1 4.16

ČSN EN 60695-1-20
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 60695-1-21
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 60695-1-30 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Všeobecné směrnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:28.3.2020
Změny:*Z1 11.17

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 60695-1-40
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.4.2014
Opravy:*1 3.16

ČSN EN 60695-11-2 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.11.2014
Platnost ukončena:13.7.2020
Změny:*Z1 2.18

ČSN EN 60695-11-2 ed. 3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.3.2016
Opravy:*1 8.18

ČSN EN 60695-11-3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 60695-11-4
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.10.2011
Změny:*A1 10.14

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.10.2011
Změny:*A1 10.14

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.3.2006
Změny:*A1 5.11

ČSN EN 60695-6-2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.6.2012
Platnost bude ukončena:10.7.2021
Změny:*Z1 3.19

ČSN EN 60695-7-1 ed. 3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 60695-7-2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 60695-7-3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 60695-8-1 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Všeobecný návod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:20.12.2019
Změny:*Z1 8.17

ČSN EN 60695-8-1 ed. 3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 60695-8-2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 60695-9-1 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:3.6.2016
Změny:*Z1 2.14

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 60695-9-2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN IEC 60695-1-12
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod
Třídicí znak:345615
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 61788-4 ed. 4
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn
Třídicí znak:345685
Účinnost od:1.12.2016
Platnost bude ukončena:24.4.2023
Změny:Z1 10.20

ČSN EN 50214 ed. 2
Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm
Třídicí znak:347472
Účinnost od:1.9.2007
Opravy:*1 12.08

ČSN EN 50214
Ohebné výtahové kabely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:347472
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.1.2008
Změny:*Z1 8.07

ČSN 34 7473
Pryžové výtahové kabely kruhového průřezu pro normální použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:347473
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.8.2009
Změny:*A1 6.98

 
 
Reklama