Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Poznámka:S účinností od 2021-07-10 se nahrazuje ČSN EN 60695-6-2 (34 5615) z května 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:345615
Schválena:13.2.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:419 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

Témata 2019

Technické normy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny