Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 54-3 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) z července 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2022-03-31.
Třídicí znak:342710
Schválena:29.3.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Platnost bude ukončena:31.3.2022
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:768 kB
Změny:*Z1 7.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2019
Věstník:7/2019
Účinnost od:1.8.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:140 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama