Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 54-13+A1
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components
Třídicí znak:342710
Schválena:16.4.2020
Vydána:1.6.2020
Účinnost od:1.7.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1580 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama