Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60695-6-2
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (34 5615) z března 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-07-10.
Třídicí znak:345615
Schválena:25.4.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Platnost bude ukončena:10.7.2021
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:317 kB
Změny:*Z1 3.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2019
Věstník:3/2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:140 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Témata 2019

Technické normy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny