Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 54-31
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire detection and fire alarm system - Part 31: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 54-31+A1 (34 2710) z července 2016, která tuto normu zcela nahradí od 2017-12-31.
Třídicí znak:342710
Schválena:10.4.2015
Vydána:1.6.2015
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:31.12.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:116
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1206 kB
Změny:Z1 7.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.7.2016
Věstník:7/2016
Účinnost od:1.8.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:101 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama