Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:34 27 Požární signalizace a dorozumívací zařízení


bylo nalezeno 40 norem

ČSN 34 2710
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2011
Změny:*Z1 8.13

ČSN EN 54-1
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 54-3 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.6.2017
Platnost bude ukončena:31.3.2022
Změny:*Z1 7.19

ČSN EN 54-3 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 54-5 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.5.2017
Platnost bude ukončena:31.8.2022
Změny:Z1 2.19

ČSN EN 54-7 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 54-12 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 54-12 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 54-13+A1
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 54-13
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 54-16
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN 54-16
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 54-17
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2006

ČSN EN 54-18
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2006
Opravy:*1 9.07

ČSN EN 54-20
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.2.2007
Opravy:*1 2.09

ČSN EN 54-21
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 54-22+A1
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 54-22
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 54-22
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 54-23
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 54-23
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 54-24
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 54-24
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů - Reproduktory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN 54-25
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.2.2009
Opravy:*1 12.10, *2 5.12

ČSN EN 54-25
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající radiové spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 54-26
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 54-26
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 54-27
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 54-27
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 54-28
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 54-29
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 54-29
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 54-3+A1
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 54-30
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 54-30
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 54-31+A1
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 54-31
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:31.12.2017
Změny:Z1 7.16

ČSN EN 54-5+A1
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.3.2019

ČSN P CEN/TS 54-32
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
Třídicí znak:342710
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 14604
Autonomní hlásiče kouře
Třídicí znak:342711
Účinnost od:1.3.2006
Opravy:*1 2.09

 
 
Reklama