Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 54-5 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) z února 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2022-08-31. S účinností od 2021-02-28 se nahrazuje ČSN EN 54-5 (34 2710) z prosince 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:342710
Schválena:7.3.2017
Vydána:1.4.2017
Účinnost od:1.5.2017
Platnost bude ukončena:31.8.2022
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1812 kB
Změny:Z1 2.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.2.2019
Věstník:2/2019
Účinnost od:1.3.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama