Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 54-3 ed. 2
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Poznámka:S účinností od 2016-04-30 se nahrazuje ČSN EN 54-3 (34 2710) z dubna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:342710
Schválena:21.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.6.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1002 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama