Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Voda, kanalizace"

bylo nalezeno 42 norem

ČSN ISO 5168
Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot
Třídicí znak:257705
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN ISO 5167-1
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN ISO 5167-2
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN ISO 5167-3
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 5167-3
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 5167-4
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003
Opravy:UR 12.03

ČSN EN ISO 5167-5
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 5167-6
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN ISO 3354
Měření průtoku čisté vody v uzavřených potrubích. Metoda měření rychlostního pole pomocí vodoměrných vrtulí při pravidelném proudění plným profilem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257721
Účinnost od:1.1.1994
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN ISO 3966
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic
Třídicí znak:257722
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 20456
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny
Třídicí znak:257740
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 14154-1
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-2
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-3
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-4
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 14154-1+A1
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-1+A2
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 14154-2+A1
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-2+A2
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 14154-3+A1
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-3+A2
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 4064-3
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-3
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 3: Formát protokolu o zkoušce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-4
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-4
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 4: Požadavky nemetrologického charakteru, které nepokrývá ISO 4064-1
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 16836-1
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 16836-2
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 16836-3
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

 
 
Reklama