Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:13 30 Armatury průmyslové, všeobecně


bylo nalezeno 54 norem

ČSN 13 3000
Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur
Třídicí znak:133000
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 5.89, *2 9.96

ČSN EN 736-1
Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 736-1
Armatury. Terminologie. Část 1: Definice typů armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.10.2018
Opravy:UR 11.96

ČSN EN 736-2
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 736-2
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN EN 736-3
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2008

ČSN EN 736-3
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.10.2008
Změny:*A1 5.02

ČSN EN 12627
Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem
Třídicí znak:133002
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 12266-1
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
Třídicí znak:133003
Účinnost od:1.11.2012
Opravy:*1 5.20

ČSN EN 12266-2
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky
Třídicí znak:133003
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 19
Průmyslové armatury - Označování kovových armatur
Třídicí znak:133004
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19
Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133004
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN 13 3005-1
Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
Třídicí znak:133005
Účinnost od:1.7.1994

ČSN 13 3005-2
Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na značení regulačních ventilů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133005
Účinnost od:1.2.1985
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN ISO 22109
Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily
Třídicí znak:133007
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 16668+A1
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
Třídicí znak:133008
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 16668+A1
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133008
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 16668
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133008
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 15848-1
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.1.2016
Změny:A1 9.17

ČSN EN ISO 15848-1
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN ISO 15848-2
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN ISO 15848-2
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 1267
Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny
Třídicí znak:133010
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 12516-1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.9.2015
Opravy:*1 12.07, *2 3.11

ČSN EN 12516-1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.9.2015
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 12516-2
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 12516-2
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 12516-4
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 12516-4
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.9.2015
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 12516-1+A1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 12516-4+A1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 12760
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
Třídicí znak:133015
Účinnost od:1.3.2017

ČSN 13 3020
Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
Třídicí znak:133020
Účinnost od:1.12.1993

ČSN EN 1503-4
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách
Třídicí znak:133022
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 558+A1
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 558
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 558
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2012
Opravy:1 5.11

ČSN EN 12982
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
Třídicí znak:133034
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 12982
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133034
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 16722
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci
Třídicí znak:133036
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 13709
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
Třídicí znak:133040
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 28921-1
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky
Třídicí znak:133045
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN ISO 28921-2
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu
Třídicí znak:133045
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 12351
Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami
Třídicí znak:133070
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN ISO 5210
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
Třídicí znak:133090
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN ISO 5211
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů
Třídicí znak:133091
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 15081
Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur
Třídicí znak:133095
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 15714-1
Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN 15714-2
Průmyslové armatury - Pohony - Část 2: Elektrické pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN 15714-3
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN 15714-4
Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
Třídicí znak:133096
Účinnost od:1.5.2010

 
 
Reklama