Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of valves - Fire type-testing requirements
Třídicí znak:133006
Schválena:1.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:342 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama