Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Stavba a energie"

bylo nalezeno 33 norem

ČSN EN 12831-1
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN P CEN/TR 12831-2
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 12831-4
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12098-1
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.7.2023

ČSN EN 15316-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-10
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 15316-4-4
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-4-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018
Opravy:*1 11.18

ČSN EN 15316-4-8
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN P CEN/TR 15316-6-10
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-4
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-6
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-7
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-8
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-9
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15378-1
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15378-3
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.6.2019

ČSN P CEN/TR 15378-2
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 17423
Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7
Třídicí znak:060403
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 15459-1
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 15459-1
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách - Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN P CEN/TR 15459-2
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.11.2018

 
 
Reklama