Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

www.cegra.cz
logo Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)
21.12.2016
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

BIM jako systém práce s projekty už není jen otázkou klasického stavebnictví. Nachází stále širší uplatnění také v jiných oborech, v našem případě ve výstavnictví.

15.11.2016
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

Ve svých začátcích byl BIM vnímán hlavně jako pomůcka pro 3D vizualizace. Později začal být využíván pro automatické generování výkresové dokumentace. Pak se stal nástrojem pro koordinaci prací ve fázi zpracování projektové dokumentace i při realizaci stavby.

25.10.2016
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

ARCHICAD v základní instalaci obsahuje prostředí, sloužící pro jednoduchou a rychlou simulaci energetické náročnosti objektu jakékoli velikosti. Díky této technologii je možné mít celý projekt pod kontrolou ve všech jeho fázích, od přípravné studie po finální dokumentaci a mít tak pod kontrolou jeho tepelně technické parametry.

12.7.2016
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Semináře a konference, které proběhly v posledních týdnech, ukázaly, že Building Information Modeling je rozvinutá metoda přípravy a správy budov a softwarové firmy jsou na ni plně připraveny. Masivnějšímu prosazení do praxe brání objektivní překážky včetně pokulhávající legislativy.

6.6.2016
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

Jednoznačnou výhodou BIM projektování je efektivnější a rychlejší přenos informací mezi statikem a projektantem pozemních staveb a značná úspora času statika při modelování konstrukce. Další nespornou výhodou je návaznost na následné práce spojené s výkresovou dokumentací stavebně konstrukčních částí.

7.3.2016
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

Solibri Model Checker™ je počítačový program určený ke kontrole CAD/BIM projektu. Program analyzuje správnost technického provedení a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Kliknutím myši systém „zrentgenuje“ model budovy a odhalí nedostatky a slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize.

29.2.2016
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

ArchiCAD SE je nástrojem pro BIM projektování, ale současně umožňuje pracovat klasicky, program nabízí efektivní prostředí pro 2D rýsování. To se týká i spolupráce se specialisty, lze komunikovat BIM (datový formát IFC) nebo 2D/3D (DWG, DXF, PDF).

26.1.2016
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

BIM skriptování umožňuje unikátní propojení ArchiCADu, Rhina a Grasshopperu. 3D modelář Rhinoceros (Rhino), používaný v celé řadě oborů od architektury přes strojírenství až po šperkařství, tak rozšiřuje své pole působnosti i o spolupráci v oblasti BIM projektování.

21.12.2015
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

BIM je způsob práce, resp. pracovní postupy a pracovní vztahy, kdy veškeré subjekty podílející se na životním cyklu stavebního díla, používají pro svou činnost i pro komunikaci s ostatními subjekty stejnou BIM databázi.