Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Asociace pro využití tepelných čerpadel

www.avtc.cz
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel
27.4.2019
redakce

V přednášce za Asociaci výrobců tepelných čerpadel hovoří Ing. Tomáš Straka, Ph.D., o vývoji zájmu o tepelná čerpadla. Přestože je přednáška z listopadové konference AVTČ 2017, tak většina informací má stálou platnost. Což potvrzuje současnost roku 2019.

7.12.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel, Tomáš Straka

Tepelná čerpadla už nejsou jakési drahé technologie pro nadšence nebo pro bohaté, ale běžná zařízení pro vytápění a ohřev vody, spojené s případnou akumulací do vody, do základů budovy nebo zemského masivu.

Zdroj: Fotolia.com - sir270
17.4.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Na vyvrtaných metrech se rozhodně nevyplácí šetřit. Nutné a možné výkony při odběru tepla ze země jsou závislé na počtu provozních hodin a na geologii, kterou lze očekávat v místě vrtu. Podloží se liší podle lokality, v celé republice nejsou možné stejné výkony při odběru energie ze země. Dnes jsou běžné hloubky vrtů do cca 150 m, v závislosti na geologii v lokalitě.

Zdroj: Fotoliam.com - pinkomelet
10.4.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Ze současné legislativní úpravy vrtů pro tepelná čerpadla vyplývá, že vrty typu země - voda, tj. vrty z nichž se nečerpá ani neodebírá podzemní voda jsou zařízeními a do 20 kW celkového výkonu tepelného čerpadla se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, vyžaduje se však územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva.

Zdroj: Fotolia.com - Wellnhofer Designs
27.3.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Nečiňte žádné pochybné kompromisy. Dbejte bezpodmínečně na kvalitu prováděných prací. Nejlevnější zařízení jsou často nakonec nejdražší. Vždyť zařízení (vrt s instalovaným kolektorem) může při správném návrhu a realizaci svou předpokládanou životností min. 100 let ušetřit spoustu vašich financí.

Zdroj: Fotolia.com - surfmedia
20.3.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Pro tepelná čerpadla doporučujeme použít nízkoteplotní otopný systém, u novostaveb s max. teplotou 55 °C. Při vyšší topné teplotě se zhoršuje účinnost celého systému, protože se musí spotřebovat poměrně více elektrické energie.

Zdroj: Fotolia.com - Christian Delbert
13.3.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se zemními vrty je vaší správnou volbou. Využijte konstantní teploty horninového podloží, která je ve střední Evropě cca 7-11 °C. Hovořit v tomto případě o zemním teple se na první pohled může zdát poněkud přehnané. Přesto i s takovými teplotami se dá vytápět dům, ohřívat užitková voda, klimatizovat místnosti.

6.3.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Geologické poměry se na různých místech mohou lišit. Možný specifický roční odebíraný výkon by měl být proto stanoven odbornou firmou ve spolupráci s geologem a to na základě geologických informací o podloží a podzemní vodě.

Zdroj: Fotolia.com - theeraphong
27.2.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Z podloží lze odebírat v průběhu roku jen takové množství energie, které se každoročně obnoví prouděním tepla z okolních hornin a slunečním zářením. Zařízení tepelného čerpadla, které je efektivně dimenzováno a propojeno se zemí, získává přibližně 75 % (podle faktoru tepelného čerpadla) potřebného tepla z vrtu prostřednictvím instalovaného kolektoru.

Zdroj: Fotolia.com - axynia
20.2.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Co se týče pořizovacích nákladů, patří vrty pro tepelná čerpadla k zařízením s vyšší pořizovací hodnotou. Kdo je nemůže zaplatit v hotovosti, uvažuje o úvěru, a to stojí další peníze. Vašemu účtu by však mělo být jedno, zda splácíte úvěr, nebo platíte např. distributorovi plynu.

Jsou-li vrty provedeny odborně, šetří životní prostředí i váš bankovní účet a přispívají k vašemu pohodlí
12.2.2018
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se zemními vrty je vaší správnou volbou. Využijte konstantní teploty horninového podloží, která je ve střední Evropě cca 7-11 °C. Hovořit v tomto případě o zemním teple se na první pohled může zdát poněkud přehnané. Přesto i s takovými teplotami se dá vytápět dům, ohřívat užitková voda, klimatizovat místnosti.

26.10.2017
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vás zve na jedinečnou odbornou akci, věnovanou těm nejaktuálnějším tématům, která využijete pro správné návrhy a instalace tepelných čerpadel.

22.4.2017
redakce

Přednášející, Ing. arch. Pavel Cihelka, je specialistou na zemní vrty ve svém zaměstnání, a tuto funkci plní i v Asociaci pro využití tepelných čerpadel. Podmínky provádění vrtů nejsou vždy jednoduché. Návrh vrtu ovlivňují podmínky zemního masivu, ale také legislativa, jednání na úřadech, vývoj techniky atp. Vrt je dílo, jehož životnost by měla být i sto let. Proto se má jeho návrhu, provedení, vystrojení věnovat nejvyšší pozornost.

16.4.2017
redakce

Martin Kotěra z Oddělení metodiky a strategie Odboru řízení Národních programů SFŽP hovoří o programech, v jejichž rámci lze získat finanční podporu. Za základním přehledem programů následují podrobnější informace o možnostech, které programy nabízí a pro jakého zájemce je určitý program vhodný.

15.4.2017
redakce

Prakticky každý má dnes zkušenosti s principem tepelného čerpadla. Příkladem je lednička, ale také kondenzační sušička prádla aj. Uplatnění tepelných čerpadel vyžaduje specifické podmínky. Jde o zařízení, které odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou, které mu nabídneme a toto teplo se zvýšenou teplotou přenáší tam, kam ho potřebujeme dostat, například do ohřáté vody.

9.4.2017
redakce

Přednáška Ing. Tomáše Straky, Ph.D., na příkladu konkrétních staveb ukazuje nejen typické, ale i velmi netypické možnosti uplatnění tepelných čerpadel.

8.4.2017
redakce

Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel AVTČ stála u zrodu asociace evropské European Heat Pump Association a má tak unikátní tradici. 73 členských organizací, výrobců i dovozců, realizuje 80 % českého trhu.

18.9.2016
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje v rámci vzdělávacích aktivit pro rok 2016 unikátní kurs, ve kterém za tři dny získáte hluboké znalosti o tepelných čerpadlech odpovídající pěti dnům studia a navíc zkoušku podle zákona 406/2000 Sb.

16.9.2016
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vás srdečně zve na doprovodný program, který pořádá na 7. veletrhu vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky FOR THERM v PVA EXPO PRAHA ve čtvrtek 22. 9. 2016.

7.7.2016
RNDr. Hana Prchalová, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Asociace pro využití tepelných čerpadel

Výsledkem relativně obecných požadavků na množství povrchových vod bylo, že většina evropských zemí problematiku množství povrchových vod buď neřešila vůbec, nebo pouze v souvislosti s požadavky na užívání. Mezitím se ale objevila delší suchá období, doprovázená vyššími požadavky na odběry vody, a první předpovědi předpokládané klimatické změny.

6.6.2016
RNDr. Svatopluk Šeda, Asociace pro využití tepelných čerpadel

Abychom se mohli připravit na období nedostatku vody a mohli dokonce tato období v předstihu třeba i více let předpovídat, je třeba souběžně naplnit dva základní předpoklady: mít v pořádku všechna data o jímacích objektech a mít člověka, který se o tato data stará a vyhodnocuje je.

3.6.2016
Ing. Eva Soukalová, CSc., Český hydrometeorologický ústav P-Brno, Asociace pro využití tepelných čerpadel

Vedle výskytu povodní jako hydrologického extrému je opačným extrémem sucho, kterému byla v minulosti věnována malá pozornost. V článku jsou uvedeny zákonitosti režimu kolísání hladin podzemních vod se zřetelem na výskyt extrémně nízkých hladin, jejich sezónní a víceletá periodicita a možnosti prognóz minimálních hladin.

1.6.2016
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje v rámci vzdělávacích aktivit pro rok 2016 další termín zkoušek 406/2000Sb., opět ve spojení s dobrovolným, tentokrát však svou formou unikátním kurzem o tepelných čerpadlech.

30.5.2016
Ing. Pavel Dědina, Ing. Lucie Fojtová, Ph.D., Asociace pro využití tepelných čerpadel

I když jsou tepelná čerpadla na českém trhu již více než dvacet let, stále existuje mnoho mylných domněnek a názorů, které kolují v souvislosti s legislativou a návrhem vrtů pro tepelná čerpadla. V níže uvedeném článku budou některé tyto domněnky a s tím spojená úskalí uvedena na pravou míru.

23.5.2016
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková, Zdeněk Pištora, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.,, Asociace pro využití tepelných čerpadel

Cca 1200 obcí (vesměs obce malé a nejmenší) nemá veřejný vodovod a obyvatelé jsou odkázáni na individuální zdroje, případně obecní studny. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je ustanoveno pro zabezpečení nouzového zásobování 2130 vodárenských operátorů, z nichž přes 95 % se týká malých obcí.

11.3.2016
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Každá 7. novostavba je vybavena TČ. Tepelná čerpadla významně snižují energetickou náročnost staveb a mohou, na rozdíl od „pasivní“ výstavby, zajistit pobytový komfort vytápěním v zimě i chlazením v létě, příprava teplé vody je samozřejmostí a s čerpadly lze zajistit i řízenou výměnu vzduchu – aktivní rekuperací.

9.2.2016
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel pořádá v roce 2016 nové kolo povinných zkoušek podle zákona 406 / 2000 Sb. určených pro instalatéry tepelných čerpadel. Tentokrát však mohou případní zájemci absolvovat i dvoudenní dobrovolný kurz, který zkoušky předchází.

3.11.2015
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Cílem této konference je seznámit účastníky s pravidly, která navržení nebo realizaci tepelného čerpadla usnadní. Konference bude zaměřena na aktuální situaci na trhu TČ a praktické informace z malých a velkých instalací.

28.10.2015
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci s názvem TEPELNÁ ČERPADLA V ROCE 2016! Na konferenci se seznámíte s pravidly, která návrh nebo realizaci tepelného čerpadla usnadní a také s aktuální situací na trhu TČ a s praktickými informace z malých a velkých instalací.

11.10.2015
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) hledá administrativní pracovnici pro sekretariát. Velikou výhodou této nabídky je možnost práce z domu a na částečný úvazek.

23.4.2015
Asociace pro využití tepelných čerpadel

V cyklu vzdělávání pořádáme Evropský certifikační kurz EUCERT.HP, využijte opět letos příležitost ke zvýšení znalostí v oboru tepelných čerpadel a k získání certifikátu EUCERT.

19.4.2015
Asociace pro využití tepelných čerpadel

V cyklu vzdělávání pořádáme Evropský certifikační kurz EUCERT.HP, využijte opět letos příležitost ke zvýšení znalostí v oboru tepelných čerpadel a k získání certifikátu EUCERT.

29.3.2014
Asociace pro využití tepelných čerpadel

AVTČ pořádá v cyklu vzdělávání Evropský certifikační kurz EUCERT.HP. Využijte opět letos příležitost ke zvýšení znalostí v oboru tepelných čerpadel a k získání certifikátu EUCERT

14.3.2014
Asociace pro využití tepelných čerpadel

AVTČ pořádá v cyklu vzdělávání Evropský certifikační kurz EUCERT.HP. Využijte opět letos příležitost ke zvýšení znalostí v oboru tepelných čerpadel a k získání certifikátu EUCERT.

29.4.2012
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Tento kurs, vychází ze studijních materiálů vypracovaných odborníky zemí sdružených v Evropské asociaci tepelných čerpadel. Kurz je ve dvou částech vždy po třech dnech. Je to celkem šest dnů přednášek a praktické výuky.

29.4.2012
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V Brně skončily Stavební veletrhy 2012. Návštěvníci se v šesti veletržních halách seznámili s novinkami firem z oboru stavebnictví, technického zařízení budov, interiérů a dalších. Na brněnském výstavišti navíc probíhal nabitý doprovodný program s podstatnými aktualitami současného stavebnictví. V následujícím článku nabízíme našim čtenářům shrnutí toho nejdůležitějšího.

4.8.2011
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), jako zakládající člen EHPA, vytvořila podle pravidel EHPA národní komisi, která je oprávněna udělovat značku kvality platnou v České republice.

16.5.2011
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Seminář, který vychází z nejnovějších poznatků v oboru tepelných čerpadel a veškerého příslušenství.

23.3.2011
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje pro rok 2011 Certifikační kurz EU-CERT.HP, který se bude konat ve Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36g.

8.3.2011
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Mezinárodní konference k problematice tepelných čerpadel proběhne 21. 3. od 9 do 15 hodin v Praze, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1.

30.8.2010
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Zveme Vás na seminář Tepelná čerpadla v teorii a praxi (9.9.-10.9.2010, Praha). Náplní je spolupráce s primárními okruhy, bezproblémová montáž a servis, uvádění do provozu a také připojení na otopnou soustavu.

19.8.2010
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel v cyklu vzdělávání v roce 2010 pořádá kurz - specializovaný seminář pro zájemce o technologie tepelných čerpadel. Náplní, která vychází z nejnovějších poznatků v tomto oboru, je spolupráce s primárními okruhy, bezproblémová montáž a servis, uvádění do provozu a také připojení na otopnou soustavu. Přednáší přední odborníci v oblasti tepelných čerpadel.

26.3.2010
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Pozvánka na Evropský certifikační kurz EU-CERT.HP Kurs je určen zejména pro pracovníky, kteří tepelná čerpadla montují, projektují nebo provádějí servis. Je přínosný také pro vedoucí pracovníky v oboru tepelných čerpadel.

19.3.2010
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel pořádá i v roce 2010 ve spolupráci s Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA) „Evropský certifikační kurz“. Kurs je určen zejména pro pracovníky, kteří tepelná čerpadla montují, projektují nebo provádějí servis. Je přínosný také pro vedoucí pracovníky v oboru tepelných čerpadel.

1.3.2010
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel pořádá ve svém vzdělávacím cyklu kurz pro pracovníky, kteří se zabývají technologií tepelných čerpadel, montáží, servisem ale i obchodní činností.

22.6.2009
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Součástí primámího okruhu některých typů tepelných čerpadel jsou hluboké zemní vrty. Cílem tohoto metodického pokynu je sjednocení metodiky provádění vrtů pro tepelná čerpadla typu země - voda v rámci asociace v souladu s platnými legislativními požadavky.

15.6.2009
Ing. Marek Bláha, Asociace pro využití tepelných čerpadel

V dubnu 2009 proběhl průzkum u majitelů tepelných čerpadel s plošnými kolektory. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak se tyto zdroje tepla chovají na konci relativně studené zimy a zároveň zjistit, jak je to s rozšířenými mýty o vymražení země kolem kolektoru, ovlivnění vegetace, nutné letní odstávce kolektoru a případné devastaci zahrady.

15.6.2009
Ing. Marek Bláha, Asociace pro využití tepelných čerpadel

V dubnu 2009 proběhl průzkum u majitelů tepelných čerpadel s plošnými kolektory. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak se tyto zdroje tepla chovají na konci relativně studené zimy a zároveň zjistit, jak je to s rozšířenými mýty o vymražení země kolem kolektoru, ovlivnění vegetace, nutné letní odstávce kolektoru a případné devastaci zahrady.

25.3.2009
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje pro rok 2009 Certifikační kurz EU-CERT.HP, který se bude konat ve Střední polytechnické škole Brno.

12.2.2009
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje pro rok 2009 kurz Tepelná čerpadla v teorii a praxi (Praha) a Certifikační kurz EU-CERT.HP (Brno). Přednášejícími jsou naši přední odborníci v oboru tepelných čerpadel s dlouholetou praxí a zkušenostmi, což zaručuje vysokou odbornou úroveň pořádaných kursů.

23.1.2009
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje Program vzdělávání v roce 2009. Ve dnech 19.2. - 20.2. a 19.3. - 20.3. se koná kurz "Tepelná čerpadla v teorii a praxi".

3.5.2007
Ing. Vilma Chládková, Asociace pro využití tepelných čerpadel

Po více než dvouleté činnosti komise pro vzdělávání EVROPSKÉ ASOCIACE TEPELNÝCH ČERPADEL (EHPA) dokončila v roce 2006 projekt zaměřený na výuku a zvyšování odborné úrovně pracovníků a firem v oboru tepelných čerpadel. Přihlášky na kurz je možné zaslat do neděle 6. května 2007!

2.5.2006
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel po roce opakuje úspěšný odborný kurz "Tepelná čerpadla v teorii a praxi" zakončený certifikátem. Bližší informace na www.avtc.cz, případně na tel. 721 363 610.

10.4.2006
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR společně s Evropskou asociací tepelných čerpadel pořádá v rámci Stavebních veletrhů v Brně dne 27.4.2006 mezinárodní konferenci TEPELNÁ ČERPADLA V PRAXI EU. Cílem konference je především transfer zkušeností a podání informací, kam směřuje vývoj v tomto oboru.