Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pozvánka na odborný kurz "Tepelná čerpadla v teorii a praxi"

Název akce: Tepelná čerpadla v teorii a praxi
Druh akce: Odborný kurz (2. běh)
Pořadatel: Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR
Datum konání: 1. část - ve dnech 25., 26., 27. května 2006
2. část - ve dnech 15., 16., 17. června 2006
Místo konání: Střední odborná škola, Jílová 36g, 639 00 Brno
Vložné: pro členy AVTČ - 6 900,- Kč, pro ostatní - 8 400,- Kč
(V ceně jsou zahrnuty náklady na kurz, sborník přednášek a ubytování včetně stravy)
Vzdělávání ČKAIT: -

Program kurzu:

 • Úvod
 • Ekologické aspekty tepelného čerpadla
 • Historie a vývoj trhu s tepelnými čerpadly
 • Zajištění kvality zařízení s tepelnými čerpadly
 • Státní politika - dotace
 • Podmínky elektroenergetických podniků
 • Konstrukce tepelných čerpadel
 • Funkce a podmínky chodu jednotlivých typů
 • Druhy chladiv
 • Tepelná čerpadla: vzduch-voda, země-voda, voda-voda
 • Projektování zařízení s tepelnými čerpadly
 • Způsoby provozu tepelných čerpadel
 • Zařízení pro využití tepla - podlahové vytápění, stěnové vytápění, ostatní systémy, příprava TUV
 • Zemina jako zdroj tepla, přímé odpařování
 • Voda jako zdroj tepla
 • Zvláštnosti TČ země-voda a voda-voda
 • Legislativa v souvislosti s prováděním termovrtů, vodní zdroje
 • Poznatky z praxe
 • Montáž a údržba
 • Regulace
 • Příčiny závad a jejich odstraňování

Praktická část bude zaměřena na provoz různých typů tepelných čerpadel s kontrolou jejich provozních, příp. poruchových stavů.

Úspěšným absolventům bude vystaven Asociací pro využití tepelných čerpadel "CERTIFIKÁT o odborné způsobilosti"

Přednášet budou přední odborníci z oboru.

Odborný garant:

Doc. Ing. Karel Brož, CSc.

Počet účastníků kurzu je limitován. Přednost mají členové AVTČ. Rozhodující pro zařazení do kurzu je datum obdržení závazné přihlášky a návazné uhrazení vložného (viz výše)

Zájemcům o kurz bude následně zaslán podrobný program jednotlivých přednášek

Za správní radu AVTČ Ing. Josef Slováček, předseda

Vyřizuje: Ing. Vilma Chládková, tajemnice
mobil: 721363610

Přihláška:

Po odsouhlasení účasti provedete platbu vložného na účet AVTČ u E-banky Praha, č. účtu: 291921001 /2400
var. symbol: vaše IČO
Do údaje plátce uvedete Vaše příjmení bez háčků a čárek.
Doklad o platbě faxujte na č. 222 711 327.
Daňový doklad Vám bude vystaven dodatečně.

 
 
Reklama