Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje Program vzdělávání v roce 2009

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje pro rok 2009 kurz Tepelná čerpadla v teorii a praxi (Praha) a Certifikační kurz EU-CERT.HP (Brno). Přednášejícími jsou naši přední odborníci v oboru tepelných čerpadel s dlouholetou praxí a zkušenostmi, což zaručuje vysokou odbornou úroveň pořádaných kursů.

Tepelná čerpadla v teorii a praxi

Máte možnost získat certifikaci pro montáž a servis tepelných čerpadel. Zajistíte si, kromě znalostí o tepelných čerpadlech, jejich instalace do systému vytápění i možnost instalovat tepelná čerpadla, na která budou přiznány dotace ze státního fondu životního prostředí.

Jednou z podmínek pro získání dotace na tepelná čerpadla je, že montáž bude provádět certifikovaná firma. Tuto certifikaci získáte na kurzech pořádaných Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ, www.avct.cz).Náplň kurzu:

 • Tepelné čerpadla, zdroje tepla, geologie, platná legislativa
 • Tepelná čerpadla a otopný systém, regulace,
 • Instalace a montážní místo
 • Údržba a servis

Základní kurz Z1 - dvoudenní: termín 19.2.2009 až 20.2.2009
Základní kurz Z2 - dvoudenní: termín 19.3.2009 až 20.3.2009

Kurzy se budou konat Praze ve výukových prostorách firmy VESKOM. Pro výuku a praxi je připravena dobře vybavená učebna a laboratoř pro praktickou výuku.

Adresa: Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10 (GPS: 50°3'21.622"N, 14°32'53.646"E)

Cena kurzu včetně skript a stravy:

3 200,- Kč pro členy AVTČ
4 500,- Kč pro nečleny Asociace

Ubytování si hradí účastník sám. Po domluvě můžeme ubytování zajistit. U objektu je možno parkovat. Na základě závěrečného písemného testu a ověření praktických znalostí na závěr kurzu obdrží úspěšní absolventi certifikáty, které jsou pro ověření pravosti vystaveny na našem webu. Časový harmonogram kurzu bude upřesněn, zahájení je vždy první den v 10.00 hod.

Certifikační kurz EU-CERT.HPkterý se bude konat ve Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36g.

Kurz je ve dvou částech vždy po třech dnech. Je to celkem šest dnů přednášek a praktické výuky.

část 1  
čtvrtek 16. dubna 2009
pátek 17. dubna 2009
sobota 18 dubna 2009
 
část 2  
čtvrtek 14. května 2009
pátek 15. května 2009
sobota 16. května 2009

Zahájení: první i druhé části vždy ve čtvrtek v 10.00 hod.
Ukončení: vždy v sobotu odpoledne.

Přednášená témata dle doporučené předlohy Evropské asociace TČ (EHPA):

 1. Marketing
 2. Náklady na TČ
 3. TČ a životní prostředí
 4. Geologie
 5. Energeticky efektivní budovy
 6. Technické detaily
 7. Distribuce tepla
 8. Zdroje tepla
 9. Regulace
 10. Montážní místo
 11. Instalace
 12. Elektrozařízení
 13. Záruční podmínky
 14. Údržba a servis
 15. Poruchy

Cena kurzu včetně skript a stravy:

9 000,- Kč pro členy AVTČ
13 000,- Kč pro nečleny Asociace

Na základě závěrečného písemného testu, ověření praktických znalostí a ústní zkoušky obdrží úspěšní absolventi "Eurocertifikát pro montáž, opravy a servis TČ" platný v zemích EU.

Termín závěrečné zkoušky, která se uskuteční v Praze na ČVUT, bude stanoven dodatečně. Ve škole je zajištěno ubytování a stravování. Ubytování cca 350,- za noc (hradí účastník).

Závazná přihláška je ke stažení na www.avtc.cz,uzávěrka přihlášek je dne 9.dubna 2009!

Vzhledem k tomu, že počet účastníků na kurzech je limitován doporučujeme odeslat závazné přihlášky co nejdříve jednou z možností:

 • Na adresu Asociace pro využití TČ, Slavíkova 26, 130 00 Praha 3
 • Faxem na 222711327
 • Elektronicky: info@avtc.cz

Po potvrzení přijetí a zaregistrování přihlášky zaplatíte vložné dle dalších instrukcí. Daňový doklad Vám bude vystaven a předán při prezenci.

Vyřizuje:

Ing. Dagmar Vaverková, tajemnice AVTČ,
mobil: 721363610, e-mail: info@avtc.cz
www.avtc.cz

Dokumenty ve formátu PDF ke stažení:

Pozvánka - Program vzdělávání v roce 2009
Přihláška - Základní kurz Z1, Z2
Přihláška - Certifikační kurz EU-CERT.HP

Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...