Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhlášení kurzu EU CERT.HP - projekt Evropské asociace tepelných čerpadel

Po více než dvouleté činnosti komise pro vzdělávání EVROPSKÉ ASOCIACE TEPELNÝCH ČERPADEL (EHPA) dokončila v roce 2006 projekt zaměřený na výuku a zvyšování odborné úrovně pracovníků a firem v oboru tepelných čerpadel. Přihlášky na kurz je možné zaslat do neděle 6. května 2007!

Projekt s názvem: EU CERT.HP, na kterém se podíleli rovněž členové Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR, se stal základním studijním materiálem pro odborné kursy. V současné době je již příprava tohoto prvního specializovaného kursu u nás po odborné a organizační stránce zabezpečována a jeho konání bude v průběhu prvního pololetí 2007.

VYHLÁŠENÍ KURZU

Správní rada AVTČ oznamuje, že Certifikační kurz EU-CERT.HP se uskuteční ve Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36g, ve dnech 11. a 12. května, 25. a 26. května, 15. a 16. června 2007.

Začátek je vždy v pátek v 10. hodin, konec v sobotu odpoledne. Ve škole je zajištěno ubytování a stravování

Přednášená témata dle doporučené předlohy Evropské asociace TČ (EHPA):

 1. Marketing
 2. Náklady na TČ
 3. TČ a životní prostředí
 4. Geologie
 5. Energeticky efektivní budovy
 6. Technické detaily
 7. Distribuce tepla
 8. Zdroje tepla
 9. Funkce regulace
 10. Montážní místo
 11. Instalace
 12. Elektrika
 13. Záruka
 14. Údržba
 15. Poruchy

Na základě zkoušky, složené z testu a pohovoru, absolvent obdrží "Eurocertifikát pro montáž, opravy a servis TČ" platný v zemích EU. Termín zkoušky, která se uskuteční v Praze, bude stanoven dodatečně.

Cena kurzu vč. včetně skript, ubytování a stravy je:

 • 9 000,- Kč pro členy AVTČ
 • 11000,- Kč pro nečleny Asociace

Závaznou přihlášku obdržíte na adrese organizátora akce www.avtc.cz.

Vzhledem k časové tísni je uzávěrka přihlášek v neděli dne 6.května 2007!

Po potvrzení přijaté přihlášky zaplatíte vložné dle dalších instrukcí. Daňový doklad o platbě bude vydán dodatečně.

Z obsahového hlediska je pojat program v plné šíři i v návaznosti na související obory, ať již hydrogeologii, vhodné vytápěcí systémy, provozní podmínky, všechny typy tepelných čerpadel, kombinace s jinými tepelnými zdroji, optimální dimenzování, ekonomika provozu, legislativní podmínky, servis a pod.

Přednášet budou naši přední specialisté na předmětné obory, čímž je zajištěna vysoká odborná úroveň celého kursu. Úspěšní absolventi tohoto kursu obdrží na závěr prestižní Eurocertifikát s platností ve všech zemích EU, který umožní zájemcům o dodavatelské aktivity přednostní přístup nejen k zakázkám tuzemským, ale také v zemích EU.

Od letošního roku jsou shodné certifikační kursy pořádány ve většině zemí EU a jejich absolventi - držitelé EU CERT.HP se stanou vyhledávanými odborníky v tomto rychle se rozvíjejícím ekologicko-energetickém oboru.

Vyřizuje:
Ing. Vilma Chládková, tajemnice AVTČ

Kontakt: Slavíkova 26, 130 00 Praha 3
e-mail: info@avtc.cz, mobil : 721363610

 
 
Reklama