Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na mezinárodní konferenci "Tepelná čerpadla v praxi EU"

Název akce: TEPELNÁ ČERPADLA V PRAXI EU
Druh akce: Mezinárodní konference
Pořadatel: Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR a Evropská asociace tepelných čerpadel
Datum konání: 27. dubna 2006 v rámci Stavebních veletrhů Brno
Místo konání: BVV - kongresové centrum
Vložné: členové AVTČ 100,- Kč; studenti 50,- Kč; ostatní 400,-Kč
Vzdělávání ČKAIT: -

Obsah konference:

Mezinárodní konference o tepelných čerpadlech za účasti předních evropských odborníků ze zemí, kde tepelná čerpadla jsou běžným zařízením pro vytápění rodinných domů, komerčních i administrativních budov, škol, kulturních objektů a celé řady dalších, kde se energeticky úsporně a ekologicky využívá obnovitelné energie slunce nebo zemského jádra.

Cílem konference je předat mnohaleté zkušenosti s využíváním tepelných čerpadel, informovat o tom, kam směřuje vývoj, čeho se vyvarovat a naopak, čemu věnovat mimořádnou pozornost. Nejcennější je přenos praktických a lety ověřených rad, jak to dělat co nejlépe a tím překlenout období omylů a chyb, které se při každém zavádění novinek vyskytuje. Je to jedinečná možnost setkat se s představiteli a předními odborníky za Švédska, Švýcarska, Rakouska, Německa, Francie, Finska a Norska, ale i V. Britanie, Irska a Holandska a dalších. Toto je první konference v Evropě konaná v takovém pojetí a je vstupní branou informací o teplených čerpadlech především pro země východní Evropy, kde jsou instalace tepelných čerpadel teprve v začátcích.

Jsme poctěni tím, že Evropská asociace tepelných čerpadel vyhověla našemu přání o podporu rozvoje instalací tepelných čerpadel a uspořádala v Brně své výroční zasedání a současně se bude podílet na obsahovém naplnění konference.

Očekává se účast zájemců o tento obor z řad našich i zahraničních odborníků. Konference je přístupná i pro veřejnost, v případě volných míst.

Konference bude vedena v češtině a angličtině se simultánním překladem.

Vzhledem k omezenému počtu volných míst budou upřednostněni zájemci podle data došlých přihlášek a uhrazení vložného.

Přihláška na konferenci ve formátu doc. pro odeslání emailem - přihláška na adresu info@avtc.cz
Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky.

Číslo účtu pro zaslání vložného u e-Banky: 291921001/2400, var. symbol: IČO nebo R.Č.

 
 
Reklama