Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Éra tepelných čerpadel je tady - umíte je projektovat?

Pozvánka na jednodenní seminář pro projektanty ÚT, na kterém vás naučí projektovat vytápění s tepelnými čerpadly.

Místo konání:

Národní stavební centrum Brno
areál BVV,
brána 9B
Bauerova 10
603 00 BRNO

Termín: pondělí 9. listopadu 2009
Presentace: 9.00 hod.
Zahájení: 9.30 hod. (ukončení cca 17.00 hod.)

Program:

 • Úvod o tepelných čerpadlech - perspektivní topení, dotace
 • Navrhování a dimenzování TČ vzduch - voda
 • Technika provádění vrtů pro TČ
 • Navrhování a dimenzování TČ země - voda
 • Ekonomika provozu a právní aspekty instalace TČ,
 • Presentace dodavatelů tepelných čerpadel v ČR
 • Proč tepelné čerpadlo, aneb jak informovat u�ivatele
 • Praktický postup tvorby projektu konkrétního domu
 • Závěr semináře

Předná�ející: Ing. Marek Bláha, Ing. arch. Pavel Cihelka, Ing. Josef Slováček, Ing. Tomá� Straka, Ph.D., Filip Hofman
Vyřizuje: Ing. Dagmar Vaverková, tajemnice AVTČ, mobil: 721363610, e-mail: info@avtc.cz
Pořádá: Asociace pro vyu�ití TČ, Slavíkova 26, 130 00 Praha 3 (http://www.avtc.cz/)

Cena semináře: 1290,- Kč včetně sborníku

Pro účastníky semináře je zaji�těno občerstvení.

Vzhledem k tomu, �e počet účastníků je limitován doporučujeme odeslat závazné přihlá�ky co nejdříve jednou z mo�ností:

 • Na adresu Asociace pro vyu�ití TČ, Slavíkova 26, 130 00 Praha 3
 • Faxem na: 222711327
 • Elektronicky: info@avtc.cz

Po potvrzení přijetí a zaregistrování přihlá�ky zaplatíte vlo�né dle dal�ích instrukcí. Daňový doklad Vám bude vystaven a předán při prezenci.

Jak se dostanete na seminář?

MHD - Stanice tramvaje č. 1 nebo trolejbusu - zastávka Pisárky
Autem - od dálnice D1 exit č. 180 směr výstavi�tě (parkovi�tě je před budovou NSC)


GPS: Loc: 49°11'24.609"N, 16°34'12.876"E

 
 
Reklama