Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na certifikační kurz EU-CERT.HP

V současné době jsou připravovány nové podmínky na dotace na tepelná čerpadla a v podmínkách přidělení budou nesporně i přísnější požadavky na kvalitu instalací tepelných čerpadel.

Prokazatelnou podmínkou zvýšení kvality montážních i servisních firem je vzdělávací systém v tomto oboru.

Asociace pro využití tepelných čerpadel na svých kurzech nabízí možnost, jak se dostat na kvalitativně vyšší úroveň a také jak získat přehled ve škále nabízených výrobků.

Nyní můžete využít příležitost absolvovat Evropský certifikační kurz, který má platnost v celé EU. Kurz je pořádám pod vedením Evropské asociace tepelných čerpadel, jehož je AVTČ také aktivním členem.

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje pro rok 2009 Certifikační kurz EU-CERT.HP, který se bude konat ve Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36g

Kurz je ve dvou částech vždy po třech dnech. Je to celkem šest dnů přednášek a praktické výuky.část 1 čtvrtek - 16. dubna 2009
pátek - 17. dubna 2009
sobota - 18 dubna 2009
část 2 čtvrtek - 14. května 2009
pátek - 15. května 2009
sobota - 16. května 2009

Zahájení: první i druhé části vždy ve čtvrtek v 10.00 hod.
Ukončení: vždy v sobotu odpoledne.

Přednášená témata dle doporučené předlohy Evropské asociace TČ (EHPA):

 1. Marketing
 2. Náklady na TČ
 3. TČ a životní prostředí
 4. Geologie
 5. Energeticky efektivní budovy
 6. Technické detaily
 7. Distribuce tepla
 8. Zdroje tepla
 9. Regulace
 10. Montážní místo
 11. Instalace
 12. Elektrozařízení
 13. Záruční podmínky
 14. Údržba a servis
 15. Poruchy

Cena kurzu včetně skript a stravy:

9 000,- Kč pro členy AVTČ
13 000,- Kč pro nečleny Asociace

Na základě závěrečného písemného testu, ověření praktických znalostí a ústní zkoušky obdrží úspěšní absolventi "EUROCERTIFIKÁT PRO MONTÁŽ, OPRAVY A SERVIS TČ" platný v zemích EU.

Termín závěrečné zkoušky, která se uskuteční v Praze na ČVUT, bude stanoven dodatečně.

Ve škole je zajištěno ubytování a stravování. Ubytování cca 350,- za noc (hradí účastník)

Závazná přihláška je ke stažení na www.avtc.cz, uzávěrka přihlášek je dne 9.dubna 2009 !

Vzhledem k tomu, že počet účastníků je limitován doporučujeme odeslat závazné přihlášky co nejdříve jednou z možností:

 • Na adresu Asociace pro využití TČ, Slavíkova 26, 130 00 Praha 3
 • Faxem na 222711327
 • Elektronicky: info@avtc.cz

Po potvrzení přijetí a zaregistrování přihlášky zaplatíte vložné dle dalších instrukcí. Daňový doklad Vám bude vystaven a předán při prezenci.

Vyřizuje:

Ing. Dagmar Vaverková, tajemnice AVTČ,
mobil: 721363610, e-mail: info@avtc.cz
www.avtc.cz

Mediální partner AVTČ