Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených metodou EPC

Pro rok 2011 je vyhlášena soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených formou poskytování energetických služeb, konkrétně metodou EPC.

Soutěž je vyhlašována na podporu poskytování energetických služeb a jejich rozvoje v rámci České republiky a má za cíl iniciovat zájem o metodu EPC a zároveň pomoci zájemcům řešit rekonstrukci energetických systémů ve vlastních objektech.

Přihlásit do soutěže se může kterýkoli vlastník objektů ve veřejném sektoru, který se rozhodne připravit a realizovat projekt řešený metodou EPC.

Zájemce o účast v soutěži určí pověřenou osobu, která bude kontaktní osobou pro komunikaci o podmínkách soutěže a pro poskytování informací o připravovaných projektech. Každý zájemce o účast v soutěži musí vyplnit přihlášku do soutěže, ve které uvede informace požadované v podmínkách soutěže:
  • specifikace zadavatele veřejné zakázky (včetně kontaktních údajů)
  • stručný popis připravovaného projektu
  • specifikace očekávaných úsporných opatření
  • specifikace očekávaného potenciálu úspor energie
  • předpokládaná doba trvání smluvního vztahu

Přihláška do soutěže je možné stáhnout z internetové stránky www.epc-ec.cz, stejně tak jako podrobné podmínky účasti v soutěži.

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích, a to pro připravované projekty a pro již vyhlášené projekty. Mezi připravované projekty lze zařadit ty, kdy se vlastník objektů rozhodne ve vybraných objektech připravit rekonstrukci energetických systémů metodou EPC. Mezi vyhlášené projekty patří projekty, u kterých již bylo podáno Oznámení o zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách, případně došlo k vyhlášení zakázky jiným způsobem.

Termín pro podání vyplněných přihlášek do soutěže byl stanoven na 14. října 2011. Ustanovená komise následně vyhodnotí přihlášky podle hodnotících kriterií, které jsou uveřejněné na již uvedené internetové stránce. Prvním třem vítězům soutěže v každé kategorii budou předány hodnotné ceny.

Soutěž zorganizovaly společnosti SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a ENVIROS, s.r.o. za podpory společnosti Siemens s.r.o. a kontaktní osobou pro příjem přihlášek a podávání informací je Ing. Vladimír Sochor, tel.: 224 252 115, mobil: 724 227 780, e-mail: vladimir.sochor@svn.cz.

 
 
Reklama