opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Národní rozvojová banka v souladu se summitem v Glasgow nabízí kroky k úspoře

Nehospodárné budovy v Česku spolknou statisíce za energie. Národní rozvojová banka s programem ELENA pro města, obce, instituce a podnikatele pomůže při přípravě revitalizace nehospodárné budovy a ušetří 90 % nákladů.

Gymnázium Trutnov, ilustrační foto D. Kopačková

Jednou ze zásadních otázek diskutované klimatické krize je zvýšení efektivity stavby. Cílem Evropské unie je do roku 2030 zrenovovat na 35 milionů nehospodárných budov. Právě k tomu by měla přispět i Národní rozvojová banka s programem ELENA pro města, obce, instituce a podnikatele. Banka pomůže při přípravě revitalizace nehospodárné budovy a ušetří 90 % nákladů. Celkovou investici pomohou splatit ušetřené peníze za energie.

Zastavení oteplování planety je jedním z hlavních témat lídrů světových zemí na klimatické konferenci ve skotském Glasgow. Příležitostí ke zlepšení životního prostředí je několik, ovšem takové změny nelze podniknout ze dne na den. Navíc k dosažení cíle stále chybí dostatečně pokročilé technologie, které by zajistily zásobování lidstva energií z vody, větru a dalších nefosilních či obnovitelných zdrojů.

Přečtěte si také Program konference TZB-info – Energetická náročnost budov 2021 Přečíst článek

Nejčastěji nehospodárné budovy jsou školy, bazény, nemocnice, kulturní zařízení a další veřejné instituce

Budovy jsou největším spotřebitelem energie v Evropské unii. Často se řeší, co udělat pro to, aby byly nové stavby technologicky moderní a nákladově efektivní. Větší problém ovšem představují budovy již postavené, které jsou ekonomicky nehospodárné a ekologicky nedostačující. Správci a vlastníci takových budov tak mají díky programu ELENA unikátní možnost zbavit se faktur s vysokými částkami za spotřebu energie, a ještě tak pomoci životnímu prostředí.

Jednou z možných forem je i investice do tzv. EPC (Energy Performance Contracting) projektu, který umožní splacení revitalizace z uspořených peněz za energie. „Pokud se města, obce či podnikatelé rozhodnou investovat do nemovitostí s vysokou energetickou náročností, mohou očekávat snížení nákladů souvisejících se spotřebou energie až o polovinu. Obavou bývá, že se na takovou investici v rozpočtu nenajdou peníze. Nicméně kdo si může dovolit platit provozní náklady v nehospodárné budově, může financovat i její zlepšení. Pokud se totiž projekt správně nastaví, počáteční investici lze splatit v horizontu deseti až dvanácti let, a to pouze z úspory za energie,” říká specialista EPC programu Národní rozvojové banky ELENA Vladimír Sochor.

Energeticky náročné budovy se nachází všude kolem nás. Nejčastěji jsou to školy, bazény, nemocnice, kulturní zařízení a další veřejné instituce. Úspor energie u těchto staveb lze dosáhnout například efektivnějším využíváním spotřebované tepelné i elektrické energie, zateplením budov, výměnou oken, modernizací osvětlení, případně i instalací solárních a fotovoltaických systémů.

Přečtěte si také Násobné zdražení energií dopadá na obce Přečíst článek

NRB sníží náklady na desetinu

EPC projekty jsou často spojované s poměrně složitým a nákladným procesem. Jen náklady na přípravu realizace dosahují milionu korun. „Výhodou programu ELENA je úspora času, ale také peněz. Národní rozvojová banka totiž nabízí uhrazení devadesáti procent nákladů na přípravu realizace EPC projektu. Takže částka, kterou municipality či podnikatelé investují, se tak pohybuje kolem sta tisíc korun,“ doplňuje k výhodám Sochor z Národní rozvojové banky s tím, že pro podání žádosti stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Příležitosti mohou využít obce a města, pro které je to šance na odlehčení rozpočtům. Starostové měst takovou pomoc považují za benefit, obzvlášť v době, kdy se ceny energií zvedají až na čtyřnásobek. „Ve městě máme řadu energeticky náročných budov, jako jsou školy nebo bazén. Nyní se snažíme o snížení energetické náročnosti v provozu města. Chceme měnit budovy na energeticky úspornější a například osadit střechy solárními panely,” komentuje dění kolem rychle rostoucích cen energií starosta Čelákovic Josef Pátek.

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financován z programu HORIZONT 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. Program ELENA nabízí úhradu 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s realizací projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy. Národní rozvojová banka skrz program ELENA pomůže s přípravou EPC projektu, přípravou zadávacího řízení na realizační firmu (ESCO) nebo s přípravou povinných dokumentů pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), resp. žádostí o bezúročné financování od NRB.

Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 NRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.

 
 
Reklama