Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Projekt financovaný z dosažených úspor neboli EPC v břeclavské nemocnici

Dne 21. dubna 2018 se konalo slavnostní zahájení provozu rekonstruovaného energetického hospodářství. Zahájení se konalo pod záštitou Nemocnice Břeclav, p.o., společností Amper Savings, a.s. a ENBRA, a.s.

Výsledek realizace projektu…
Výsledek realizace projektu
Výsledek realizace projektu…
Výsledek realizace projektu

Úspory realizované z hlediska spotřeby zemního plynu, elektrické energie či vody jsou v případě projektu břeclavské nemocnice prováděny metodou Energy Performance Contracting (EPC), což je synonymum pro zajímavě znějící „financování z dosažených úspor“.

Vložené investice se splácí až z úspor vzniklých prostřednictvím optimálních změn celého energetického hospodářství. Poskytovatel, společnost Amper Savings, dostane za své služby zaplaceno, přinese-li projekt plánované úspory energie. To nezní vůbec špatně, pokud se vše zdaří. Tento způsob financování by měl být zárukou, že deklarovaný projekt bude skutečně úsporou pro nemocnici v Břeclavi a zároveň všichni zúčastnění dostanou zaplaceno za práci, kterou odvedli. Z laického pohledu je tato přímo úměrná závislost nad všechny garance, sliby a smlouvy. Tak už nás nenapínejte. Zdařilo se? Zdařilo!!!

Pochopitelně dopady této „optimalizace“ provozu negenerují pouze potřebné úspory, ale mají také, tolik potřebný, vliv na životní prostředí. Nové technologie redukují velmi významně emise. Proto právě projekt nemocnice v Břeclavi už v loňském roce obdržel také ocenění za nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou financování z garantovaných úspor. Proto ta sláva, slavnostní přestřižení pásky, prohlídka parní kotelny, předání ocenění Energetický projekt roku 2017, to vše s malým rautem v moravském stylu.

Projekt z pohledu klienta…
Projekt z pohledu klienta
Seznámení s projektem…
Seznámení s projektem

Mrkněme se na to trochu blíže…

Zúčastněnými subjekty celého projektu jsou:
Klient: Nemocnice Břeclav (zřizovatelem je Jihomoravský kraj)
Smluvní poskytovatel služeb: Amper Savings, a.s.
Generální dodavatel: ENBRA, a.s.

Komplexní řešení energetických úspor v rámci energetického hospodářství nemocnice bylo řešeno bez investic ze strany zřizovatele. Vynaložené náklady jsou postupně spláceny ze skutečných reálných úspor na nákup energií a provoz energetického hospodářství. Veškerá rizika a zároveň garance přebírá poskytovatel. Jedná se o komplexní službu a projekt má vysoký potenciál energetických úspor, ruku v ruce s úsporami finančními. Hovoříme o desítkách miliónů korun v průběhu trvání celého kontraktu. Komplexní řešení se týká energetických úspor v oblastech spotřeby zemního plynu, elektrické energie i vody, konkrétně rekonstrukci centrální parní výtopny a přechod na teplovodní soustavu, napojení jednotlivých pavilónů na novou soustavu v rámci vytápění, přípravy teplé užitkové vody a vzduchotechniky, zajištění zdroje technologické páry pro sterilizaci a vlhčení v rámci VZT, vybudování nových předávacích stanic objektů ve všech částech areálu, instalace měření spotřeby tepla a instalace nového systému měření a regulace s centrálním dispečinkem. Kromě vysokonákladových opatření zavedl projekt řadu organizačních opatření a v rámci implementace systému energetického managementu provedl reorganizaci struktury včetně redukce počtu zaměstnanců provozního personálu, revizi subdodavatelských smluv a komplexně využil všech synergií v oblasti IT podpory, administrativy či servisu.

Symbolické přestřižení pásky
Symbolické přestřižení pásky
Prohlídka výsledné realizace
Prohlídka výsledné realizace

Zatímco doposud činily roční náklady na provoz nemocnice v Břeclavi téměř 34 milionů korun, od letošního roku by to mohlo být až o 40 % méně. Nemocnice totiž od února přešla na energeticky optimalizovaný provoz díky výše popsanému projektu financování z dosažených úspor (EPC).

Po sedmiměsíční rekonstrukci zahájila v únoru břeclavská nemocnice energeticky úsporný provoz. Díky celkovému zefektivnění ušetří na energiích okolo 40 %, z hlediska finančních nákladů se pak jedná o garantovanou roční úsporu 12,8 milionu korun. Pro nemocnici to znamená kromě efektivního provozu energetického hospodářství především zisk potřebných úspor v rámci státního rozpočtu.

Předání ocenění Energetický projekt roku 2017
Předání ocenění Energetický projekt roku 2017
Předání ocenění Energetický projekt roku 2017
Předání ocenění Energetický projekt roku 2017

Je třeba zdůraznit, že se zde jedná o vůbec první realizovaný projekt v Jihomoravském kraji svého druhu. Tolik citované slovní spojení „trvalá udržitelnost“ se zde stala cílem projektu a je jeho neoddělitelnou součástí. Trvalá udržitelnost je zakotvena ve výběru předmětu projektu.

Stěžejním bodem celého projektu je úspora energie. Ruku v ruce s moderním energetickým hospodářstvím jde ovšem o již zmíněný vliv na životní prostředí. Pochopitelně hovoříme o zkvalitnění životního prostředí. Jde zejména o teplo vzniklé spálením zemního plynu. Při srovnání množství emisí před a po aplikaci projektu konstatujeme, že vznikla absolutní úspora emisí. Předchozím palivem byl zemní plyn. Proto je úspora emisí relativně malá v tuhých látkách a oxidu siřičitém, ale výrazná v oxidech dusíku a zejména v oxidu uhličitém.

Diskutovat bylo o čem…
Bylo o čem diskutovat

Jinak řečeno, energetické úspory v Nemocnici Břeclav jdou ruku v ruce s lokálním znečištěním. Vzhledem k tomu, že areál nemocnice je součástí stávající zástavby městské části, je omezení emisí nezbytností.

Pokud vnímáme to, o čem si zde povídáme, potom nikoho neudiví, že tento zatím ojedinělý projekt si zaslouží slavnostní rámec při jeho uvedení do života.

Celého slavnostního zahájení se zúčastnili ředitel nemocnice MUDr. Jiří Jurník, člen Rady Jihomoravského kraje a náměstek hejtmana (radní pro zdravotnictví) Milan Vojta, MBA, M.A., předseda představenstva Amper Savings, a.s. Ing. Leoš Aldorf a generální ředitel společnosti ENBRA, a.s. Karel Vlach (generální dodavatel), předseda představenstva společnosti ENBRA, a.s. Ing. Josef Brabenec. Symbolické přestřižení pásky zahájilo prohlídku parní kotelny a části provozů. Následně došlo k předání ocenění Energetický projekt roku 2017, což vzhledem k výjimečnosti projektu bylo logickým vyvrcholením.

Pokud je něco výjimečné a hlavně ojedinělé, říkáme tomu pilotní projekt. Tohle je to, co přesně potřebujeme. Projekty, které dávají smysl, jsou ekonomické, ekologické a hlavně realistické. Pak je to opravdový pilotní projekt, který následovat je více než dobré.

Pokud to celé dává smysl i vám, pak byla mise splněna.

Hans Selye: „Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých.

Použité zdroje:

  • text s využitím zdrojů společnosti ENBRA, a.s.
  • fotografie - archív společnosti ENBRA, a.s.
  • www.citaty.net
 
 
Reklama