Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zdravotnické organizace mají schválené projekty z EU za téměř 16 miliard

Zdravotnické organizace mají v letech 2021 až 2027 schválené projekty financované z EU za téměř 16 miliard korun, většinu realizují organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví. Za 6,3 miliardy korun vzniknou 4 nové budovy. Inspirací může být modulární nemocnice v Karviné.

Metodou EPC dosáhne Nemocnice Na Homolce úspor 30 milionů ročně, foto estav.tv
Metodou EPC dosáhne Nemocnice Na Homolce úspor 30 milionů ročně, foto estav.tv

Evropské fondy představují pro Českou republiku významný zdroj financí na realizaci rozvojových projektů včetně těch v oblasti zdravotnictví. Čerpání prostředků z Evropské unie významně přispívá mimo jiné k modernizaci přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, mezi které patří zejména fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice nebo například organizace jako je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky. Tyto organizace dohromady realizovaly v minulém programovém období kohezní politiky Evropské unie 2014–2020, které bylo ukončeno k 31. 12. 2023, celkem 293 projektů v celkové hodnotě 25,6 miliard Kč. Prostředky byly využity především na stavby, rekonstrukce a pořízení zdravotnických přístrojů v rámci modernizovaných oddělení.

Realizované projekty

Mezi největší akce patří například výstavby nových psychiatrických pavilonů ve Fakultní nemocnici Ostrava, Fakultní nemocnici Plzeň a Fakultní nemocnici Brno v celkové hodnotě 1,57 miliard Kč.

Ministerstvo zdravotnictví také úspěšně využilo prostředky z finančního nástroje REACT-EU vytvořeného Evropskou unií v reakci na pandemii covid-19. Nemocnice s urgentními příjmy typu I. (tj. většina fakultních nemocnic včetně těch pražských) získala dotace až ve výši 0,5 miliard Kč. Celkově do příspěvkových organizací z tohoto nástroje putovalo 8,4 miliard Kč.

Podpořeny byly také projekty zaměřené na oblast energeticky úsporných opatření zdravotnických budov, čímž se zdravotnictví stalo nejvíce dotovaným resortem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Zde dominují svým rozsahem projekty Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Homolce, Psychiatrické nemocnice Bohnice a několika pavilónů Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Přečtěte si také Metodou EPC dosáhne Nemocnice Na Homolce úspor 30 milionů ročně Přečíst článek
Přečtěte si také Thomayerova nemocnice ušetří díky opatřením metodou EPC 7,1 milionu korun ročně Přečíst článek

Možnosti získání evropských peněz samozřejmě nekončí

Z operačních programů pro období 2021–2027 a nového nástroje – Národního plánu obnovy – už jsou nyní v resortu zdravotnictví primárně ze strany přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví schváleny a realizovány projekty za cca 15,87 miliard Kč.

Za zhruba polovinu peněz vyčleněných v NPO na zdravotnictví, 6,3 miliardy korun, vzniknou 4 nové budovy – Národní onkologické centrum a simulační centrum v pražské Fakultní nemocnici Motol, ve fakultní nemocnici Brně-Bohunicích objekt pro Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Masarykově onkologickém ústavu centrum onkologické prevence. Stát bude muset najít v rozpočtu dvě miliardy korun na spolufinancování těchto evropských projektů.

Zajímavá inspirace: KOMA postavila v Karviné první modulární nemocnici v ČR
Rychlost, mobilita, šetrnost k prostředí. To jsou společné znaky modulární výstavby. A právě rychlost byla rozhodující faktor pro volbu přístavby nového pavilonu Karvinské hornické nemocnice.
Od prvního jednání s klientem po provoz nemocnice neuběhl ani rok. Třípatrovou budovu tvoří 77 modulů. V přízemí se nachází ordinace a ambulance lékařů, první patro slouží jako lůžková část s kapacitou 30 lůžek pro poskytnutí následné ošetřovatelské péče a v nejvyšším podlaží najdete JIP. Přístavbou se kapacita nemocnice navýšila o 30 lůžek následné péče, 18 ortopedických lůžek a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče.

Aktuálně se staví další pavilon

Budova je připravená v případě, že by nedostačovala kapacitou, na přístavbu 4. podlaží,“ říká Karel Kolínský, obchodník KOMA Modular. To ukazuje, jak je modularita flexibilní.
Právě v tuto dobu realizuje KOMA druhý pavilon, tentokrát chirurgie i s operačními sály. Plánovaný provoz bude zahájen v červenci 2024.
Po zkušenosti s modulární výstavbou my už do klasické výstavby nepůjdeme,“ řekl Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické nemocnice.

 
 
Reklama