Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TNI 730331 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet

Dne 1.4.2013 byla vydána nová TNI 730331 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet.

TNI 730331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet byla vytvořena na Katedře TZB Stavební fakulty ČVUT z důvodu nedostupnosti souhrnného materiálu parametrů technických systémů budov, typického užívání a klimatických dat pro hodnocení ENB.
Obsahem technické normalizační informace je zpracování podkladů pro hodnocení energetické náročnosti budov pro potřeby související legislativy platné od 1. ledna 2013.
TNI 730331 je nezávazná pomůcka ve formě obsahující jednotnou metodou zpracované a souměřitelné hodnoty typických parametrů používaných ve výpočtu energetické náročnosti budov, která obsahuje:

  • typické hodnoty a rozmezí zadávaných parametrů účinností technických systémů;
  • typické profily užívání různých typů budov a provozů (provozní doba, požadavek na větrání, osvětlení a teplou vodu, vnitřní tepelné zátěže od vybavení);
  • výpočtová měsíční klimatická data.

Téma Energetická náročnost budov komplexně

 
 
Reklama