Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický audit

Společnost PREměření, a. s., nabízí nově komplexní službu zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy a energetického auditu.

Co si mám zvolit? Kdo se v tom má vyznat?
PREměření Vám poradí a zajistí vypracování.

Služby, které nabízíme:

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je celkové zhodnocení objektu z energetického pohledu. V porovnání s energetickým auditem nejde do takových podrobností a nevyhodnocuje výhodnost jednotlivých úsporných opatření a je celkově stručnější. Platnost průkazu je 10 let.

Grafická podoba průkazu energetické náročnosti budovy
Grafická podoba průkazu energetické náročnosti budovy

Osobou, která může zpracovávat PENB po absolvování příslušného přezkoušení, je energetický auditor s osvědčením MPO nebo autorizovaný inženýr či autorizovaný technik s autorizací ČKAIT.

Povinnost zpracovat u některých budov PENB už od roku 2009 nařizuje energetický zákon.

 

Od 1. 1. 2013 však platí novela zákona č. 406/2009 Sb., která významně rozšiřuje povinnost zpracovat PENB na ostatní budovy:

Energetický štítek je součástí průkazu energetické náročnosti budovy
Energetický štítek je součástí průkazu energetické náročnosti budovy
  • Od 1. ledna 2013: Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu domu.
  • Od 1. července 2013: Budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou (CEVP) větší než 500 m2.
  • Od 1. ledna 2015: Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s CEVP větší než 1 500 m2.
  • Od 1. července 2015: Budovy užívané orgány veřejné moci s CEVP větší než 250 m2.
  • Od 1. ledna 2016: Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
  • Od 1. ledna 2017: Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s CEVP větší než 1 000 m2.
  • Od 1. ledna 2019: Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s CEVP menší než 1 000 m2.
  • Od 1. ledna 2019: Stávající rodinné domy s CEVP menší než 350 m2.

V případě, že na budovu existuje PENB zpracovaný do 31. 12. 2012, tak tento starší PENB má stále platnost 10 let od vyhotovení a může se k budově dokládat.

 

Energetický audit je nejkomplexnější zhodnocení budovy jak z pohledu všech využívaných energií (voda, elektřina, plyn, teplo), tak i používaných technologií v budově (TZB) a její stavební konstrukce. Obsahuje i návrh úsporných opatření, výběr nejvhodnější varianty a ekonomickou rozvahu pro toto opatření. Povinně musí dle energetického zákona č. 406/2000 Sb. energetický audit zajistit vlastníci budov, stavebník či společenství vlastníků jednotek u zařízení, kde jejich celková roční energetická spotřeba na všech odběrných místech (provozovaných pod jedním identifikačním číslem) převyšuje následující stanovené hranice:

  • 1 500 GJ/rok v případě org. složek státu, krajů, obcí a příspěvkových org.;
  • 35 000 GJ/rok pro ostatní právnické a fyzické osoby, např. bytová družstva, sdružení vlastníků, firmy.

Energetický audit se pak musí zpracovávat pouze u těch budov, jejichž celková spotřeba je vyšší než 700 GJ/rok.

Povinnost zpracovat energetický audit vzniká při dodržení obou výše uvedených podmínek, tj. překročení hranice celkové energetické spotřeby vlastníka (1500 resp. 35 000 GJ/rok) a hranice energetické spotřeby uvažované budovy (700 GJ/rok).

Energetický audit je také často podmínkou pro získání dotací např. na rekonstrukci budovy.

Zpracování energetického auditu může po absolvování příslušného přezkoušení provádět pouze energetický auditor s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

V rámci Skupiny PRE nabízíme všem zákazníkům komplexní službu obou výše uvedených energetických analýz – průkazu energetické náročnosti budovy i energetického auditu. Jsme připraveni uspokojit jak požadavky zákazníků z řad domácností a podnikatelů, tak velkoodběratelů.

Pro bližší informace nejen k tématu energetické náročnosti budov můžete rovněž kontaktovat Centrum energetického poradenství PRE.

Pro objednání analýzy a případné další informace nás kontaktujte přes e-mail: servis.prem@pre.cz, případně na telefonním čísle 733 143 143, na kterém jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 15 hod.

 
 
Reklama