Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová česká Asociace provozovatelů pultů centrální ochrany u HZS

EPS s dvoumužnou obsluhou je například v Praze finančně o 2 řády výše než připojení k HZS. Ve hře je i lidský faktor. Nasazení EPS a napojení na HZS samozřejmě vítají hasiči, ale měli by to uvítat ve větší míře i majitelé budov, facility manažeři i pojišťovny. Poslechněte si celý rozhovor.

Přední české společnosti působící v oblasti elektrické požární signalizace (EPS) a zařízení dálkového přenosu (ZDP) založily novou Asociaci provozovatelů PCO u HZS (APPH), jejímž hlavním cílem bude prosazovat zvyšování standardů připojení elektrické požární signalizace k PCO a zkvalitňovat přenos informací prostřednictvím zařízení dálkového přenosu i provozu PCO (pultu centralizované ochrany) u HZS (hasičského záchranného sboru).
Ve studiu estav.tv jsme uvítali Mikuláše Melenu, předsedu Asociace provozovatelů PCO u HZS, z. s., a ptali jsme se na podrobnosti.

TZB-info: Proč vaše asociace vznikla?

Mikuláš Melena: „Asociace je přímým pokračováním našich předešlých aktivit, jen nyní jsme se rozhodli přetavit vše v oficiální organizaci. Zakládajícími členy asociace jsou společnosti M connections, SPH Elektro, ASTOR-KOMPLEX a AEC NOVÁK, které dlouhodobě spolupracují na kultivaci celého odvětví. Hlavním motivátorem pro vytvoření formálního profesního sdružení byly množící se podezřelé praktiky provázející proces výběru poskytovatelů ZDP.“

TZB-info: Pohybujeme se v oblasti bezpečnosti osob a ochrany majetku, tj. předpokládám, že máte nějaká kritéria kvality nebo referencí pro vstup do asociace.

Mikuláš Melena: „Kvalifikace v oboru je přesně dána, tím je zajištěna odborná kvalita. V oboru požární bezpečnost nejsou žádné stupně kvality, jde vždy o nejvyšší úroveň. Z obecného hlediska jsou to zejména zkušenosti s těmito firmami.“

TZB-info: Děje se nyní v oboru něco, například v legislativě, co bylo impulsem ke vzniku asociace, jako nové formy působení na veřejnosti?

Mikuláš Melena: „V ČR vzniká nová koncepce PCO u HZS a my jsme chtěli být u toho a svým odborným poradenstvím přispět k rozvoji legislativy.“

V oblasti požární bezpečnosti existuje jen jediná úroveň kvality

TZB-info: Co si přesně máme představit pod pojmem „zvyšování standardů“, což je uvedeno jako jeden z cílů asociace?

Mikuláš Melena: „Jedná se o poměrně širokou problematiku, která vystihuje podstatu profese, ale ve zkratce. Máme historicky komunikační prostředí, která se mění. Nově se také otvírají nová komunikační prostředí. Telekomunikační trh je nesmírně dynamický. A na to je potřeba reagovat. Tj. u starších prostředí definovat standard, který je dostačující i pro dnešní dobu. U těch novějších, a to bych chtěl akcentovat, zajistit jejich bezpečnost do budoucna. Protože to, že je něco nové, ještě neznamená, že je to bezpečné.
V oblasti požární bezpečnosti existuje jen jediná úroveň kvality. Tu když dosáhnete, tak jsme v oblasti požárně bezpečných zařízení. Tj. jedná se o to, jak tyto standardy nastavit na celorepublikové úrovni, aby i v budoucnu obecná bezpečnost byla zaručena
.“

Přečtěte si také Požární bezpečnost staveb Více k tématu

TZB-info: Jaký je podíl budov na trhu, která mají elektrickou požární signalizaci s dálkovým přenosem?

Mikuláš Melena: „Když jsme koncepci připravovali, inspirovali jsme se podobnými lokalitami v zahraničí. Například pro Prahu to byl Frankfurt, Mnichov, Berlín, Vídeň a udělali jsme si demografický přepočet, jak by mohla pražská aplikace vypadat. Předpoklad byl takový, že kolem roku 2015 bude mít aplikace 2500 účastníků. Dnes už víme, proč se toto číslo nepodařilo naplnit ani po 22 letech od začátku fungování, a to ani jinde v republice. Demograficky k tomu žádný důvod není, spíše to bude národním standardem normalizace, praxí využívání požárně bezpečnostních zařízení. Také tím, že pokud máte elektrickou požární signalizaci, tak podle naší legislativy si můžete vybrat, zda bude trvale obsluhována 24 hodin dvoumužnou obsluhou, nebo zda bude připojena na pult centralizované ochrany.“

TZB-info: Jak je vnímána snaha o zvyšování standardů požární bezpečnosti z pohledu facility managementu?

Mikuláš Melena: „Vnímání požární bezpečnosti je různé. Jsou uvědomělí majitelé, kteří za bezpečností jdou a jsou majitelé, kteří to berou jen jako útrpnou povinnost a spoléhají se jen na platnou legislativu.“

Požární zabezpeční lidskou obsluhou bez napojení na HZS je mnohem dražší

TZB-info: Jsou kategorie nebo typy objektů, pro které je standard EPS a PCO samozřejmostí?

Mikuláš Melena: „Jistě. Jestliže se díváme na budovy, tak je to dáno charakterem. Například historické budovy, sociální ústavy apod. mají povinnost vybavovat se EPS. Zda dálkový přenos, to už je pak na rozhodnutí majitele nebo provozovatele. V každém případě je to jen rozhodnutí–obsluha nebo dálkový přenos. A výsledek je součástí požárně bezpečnostního řešení. Pokud dojde v budoucnu ke změně, musí se změnit i PBŘ. Pokud se jedná o budovu, kde to není dáno předpisy, dělá se výpočet požárního zatížení a EPS může zatížení snížit.
U EPS s dvoumužnou obsluhou, ať již agenturní formou nebo vlastními zaměstnanci, to znamená min. 7 pracovních míst. A to je například v Praze o 2 řády výše než připojení k HZS. Tedy konkrétně v lidech je to 150–200 000 Kč, při připojení k HZS jsou to řádově jednotky tisíc korun, konkrétně 6–8 000 Kč.
V zahraniční je běžně požadavek napojení k hasičům jako podmínka pojišťovny. V ČR trh pojišťovnictví není tak konsolidovaný a je to na dohodě pojišťovny a klienta, na konkrétních pojistných podmínkách. Ale risk management pojistitelů to vždy vítá a i u nás jsou pojistitelé, kteří EPS a napojení na PCO vyžadují. Při automatizovaném připojení k HZS odpadá tzv. lidský faktor, který je problém.

Nasazení EPS a napojení na HZS samozřejmě vítají hasiči, ale měli by to uvítat ve větší míře i majitelé budov, facility manažeři i pojišťovny. Poslechněte si celý rozhovor.

Přečtěte si také Facility management Více k tématu
 
 
Reklama