Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: Co musí splňovat hromadné garáže pro elektromobily z hlediska bezpečnosti

S rozmachem elektromobility je třeba upravit předpisy pro navrhování, konstruování a užívání hromadných garáží pro elektromobily. Na otázky týkající se aktuálního stavu legislativy a připravovaných změn předpisů upravujících parkování elektromobilů v hromadných garážích odpovídal v rozhovoru pro TZB-info Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., z Profesní komory požární ochrany.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., v rozhovoru pro TZB-info o požární bezpečnosti hromadných garáží pro elektromobily. Rozhovor se přehraje po spuštění videa.

Největší riziko hromadných garáží již dnes plyne z toho, že jsou obvykle situovány v podzemních podlažích. Z tohoto důvodu je v nich protipožární zásah s evakuací pokaždé složitý. Hašení elektromobilů spočívá jednak v uhašení hořlavých částí automobilu a také v ochlazování baterie, které trvá násobně déle. Baterie může nadále vyvíjet teplo, zplodiny a vyvolávat další požár, proto se po tuto dobu musí řešit evakuace, vliv na stavební konstrukce atd.

U protipožárního zásahu vlastního jsou u elektromobilů složitější podmínky. U těchto druhů vozidel je vyšší riziko úrazu elektrickým proudem, zejména u vozidla, které je připojeno k dobíjecí stanici. Dnes se již uplatňují a stále vyvíjejí systémy nabíjení obsahující pojistky proti přehřívání, zkratu apod.

Na dotaz, jaké již dnes máme požadavky pro konstruování dobíjecích stanic v garážích a pro garáže samotné, odpověděl Martin Pospíšil, že vývoj elektromobilů jde obrovským tempem dopředu, ale za ním legislativa pokulhává. U nás platí metodické doporučení vydané GŘ HZS ČR, ve kterém jsou formulovaná pravidla. Vzniká obnovená norma pro požární bezpečnost garáží a následně novela vyhlášky č. 23/2008 Sb., která počítá s odkazem na tuto normu a ukládá povinnosti už při navrhování, realizaci i užívání stavby.

Přečtěte si také Rozhovor: Jaká rizika mají elektromobily z hlediska požární bezpečnosti Přečíst článek

Metodické doporučení obsahuje požadavky na navrhování garáží, zařazuje garáže do vyššího stupně požární bezpečnosti, upravuje šířku parkovacích stání, vznikne pravděpodobně nové rozdělení na požární úseky alespoň dílčími požárními přepážkami, kladeny budou požadavky na požárněbezpečnostní zařízení.

Dnes se v hromadné garáži nikdy nevyhneme elektrické požární signalizaci, tedy detekci. Za určitých podmínek tam musí být sprinklery jako samočinné hasicí zařízení, za určitých podmínek rozdělení na požární úseky je nutné samočinné odvětrávací zařízení. Pokud bude garáž určena pro elektromobily, je třeba mít v garáži vyjmenovaná požárněbezpečnostní zařízení vždy. Formulovány pravděpodobně budou ještě další zvláštní požadavky na technické vybavení, intenzitu hašení sprinklery, bariéry z vodních clon apod.

Předmětem současných úprav předpisů je i možnost akutního odtahu hořícího elektromobilu z garáže ven. To musí garáž sama o sobě stavebně umožňovat. To si vyžádá konstruování ramp v určitých sklonech, poloměry zatáček, absence bariér. Modelují se a zkoušejí se zařízení, která samotný odtah zasaženého auta budou umožňovat. V ČR již existují některé patenty zařízení pro tyto účely.

Velká diskuse probíhá na téma zajištění bezpečnosti garáží ve stávajících bytových, administrativních a komerčních budov. Pravděpodobnými opatřeními budou předpisy pro umístění určených parkovacích stání, odstupových vzdáleností atd.

Více informací v záznamu rozhovoru s Ing. Martinem Pospíšilem, Ph.D.

 
 
Reklama