Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kolik obchodníků nabízí plyn za nižší ceny, než jsou Indikativní ceny ERÚ

Nedávno Energetický regulační úřad zveřejnil nové indikativní ceny plynu na třetí čtvrtletí. Protože úřad zveřejňuje ceny již více jak dva roky, připomeňme si historii těchto cen, proč byly zavedeny, k čemu mají sloužit a jak se indikativní ceny plynu vyvíjely.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Co předcházelo zavedení Indikativních cen plynu

V roce 2016 pokračoval dlouhodobý pokles cen plynu. Ceny na velkoobchodních trzích padaly z důvodu přebytku zdrojů ve světě a postupného výpadku amerického trhu pro Katar. Evropa nebyla schopna koupit přebytečné množství plynu. V té době klesaly i velkoobchodní ceny plynu v ČR.  A tak není divu, že v první polovině roku 2016 probíhaly v médiích diskuze na téma zohlednění cen dodavateli. Média i regulátor tlačil na obchodníky, aby pokles cen více zohlednil ve svých cenách pro spotřebitele. Diskutovalo se o možnosti zavedení regulovaných cen po vzoru sousedního Slovenska.

V době poklesu velkoobchodních cen plynu se trh s plynem pro domácnosti vyznačoval obrovskou nabídkou produktů s fixní cenou, tak aby si zákazníci mohli zachovat „příznivou cenu“ po delší dobu. Dokonce tyto nabídky byly často výrazně levnější než tehdy běžné ceny, což normálně není obvyklé. Obchodníci zavedli termín, který doposud nikdo na trhu v souvislosti se snížením ceny neuváděl a tou byla sleva. Sleva byla často podmíněná určitými požadavky na chování zákazníka, například dobrou platební morálkou. Hlavní důvodem poskytnutí slevy a ne přímé snížení ceny byla snaha vyhnout se změně ceny, tedy změně obchodních podmínek a díky tomu realizaci nahromaděných a dosud neuskutečněných změn dodavatele, které se uskutečnily na základě podepsaných smluv zejména s podomními prodejci a zákazníky z aukcí. Nakonec přeci jen došlo k relativně výraznému snížení cen plynu dominantními obchodníky, které následovala většina obchodníků alespoň u nabízených produktů pro nové zákazníky. Bohužel pokles ceny plynu pro mnohé zákazníky u některých alternativních dodavatelů skončil slevou a následující roky se již žádné slevy nedočkali.

Indikativní ceny se zrodily na ERÚ a jejich úkolem bylo pomoci těm domácnostem, které platily zbytečně moc. Právě indikativní ceny plynu byly podle regulátora jednoduchým a účinným nástrojem, podle kterého spotřebitelé vidí na první pohled, zda za faktury zbytečně nepřeplácejí. Pokud ano, mohou tento ukazatel použít při vyjednávání o snížení ceny u dodavatele. Že to české domácnosti umí, už předvedly v analogických případech, například u mobilních operátorů. Indikativní ceny plynu byly rozděleny podle charakteru odběru – Vaření, Ohřev vody a Otop. Ukazatel odrážel cenu plynu na burze, náklady a marži (marže není zisk, ale zahrnuje i náklady obchodníka, vč. poplatků). Pokud si zákazníci přičtou regulovanou složku ceny, která je specifická pro jejich distribuční území, a daně, zjistí, kolik mohou ušetřit změnou smlouvy. Pro snadnější porovnání od začátku roku 2017 zveřejňujeme indikativní ceny plynu v Kalkulátoru cen energií TZB – info.

Indikativní cena komodity plyn obsahuje pouze cenu plynu za předpokladu, že obvykle druhá část ceny obchodníka, stálý plat, je již v ceně plynu zahrnut. Hodně obchodníků má nižší cenu plynu, ale účtují si stálý plat, který celkovou částku zvyšuje.

V tabulce1 je znázorněn vývoj indikativních cen plynu pro ohřev vody a pro topení od začátku jejich vydávání.

Tab1:  vývoj  indikativních cen plynu pro ohřev vody a pro topení (zdroj: https://www.eru.cz/-/indikativni-cena-komodity-plyn)
Tab1: vývoj indikativních cen plynu pro ohřev vody a pro topení (zdroj: https://www.eru.cz/-/indikativni-cena-komodity-plyn)

Pro výpočet celkových nákladů na plyn je potřeba přičíst regulovanou část ceny tak, jak je znázorněno v tabulce 2.

Tab. 2: Skladba konečné ceny za služby související s dodávkou plynu (zdroj: https://www.eru.cz/-/indikativni-cena-komodity-plyn)
Tab. 2: Skladba konečné ceny za služby související s dodávkou plynu (zdroj: https://www.eru.cz/-/indikativni-cena-komodity-plyn)

Přínos pro zákazníka

Zákazník díky indikativní ceně plynu a jejímu zveřejnění v Kalkulátoru cen energií TZB-info má možnost lehce získat přehled, zda nabízené ceny dodavatelem jsou z hlediska trhu a z hlediska přiměřeného zisku obchodníka pro zákazníka výhodné, nebo zda je lépe si hledat výhodnější nabídku.

Ještě lepší úsudek si zákazník udělá, pokud informaci o ceně plynu doplní informace o tom, že dodavatel se přihlásil k aktualizované verzi etického kodexu (platné od roku 2017). Informaci o signatářích kodexu je uvedena přímo ve srovnání jednotlivých nabídek Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Vždy je ale potřeba důkladně číst podmínky, které danou cenovou nabídku doprovází. Důležité informace jsou vždy v Kalkulátoru cen energií TZB-info součástí cenové nabídky. Jde o to, zda výhodná cena platí po celou dobu závazku nebo po určité době se cena mění (například po prvním roce se cena zvyšuje).

Zákazník může porovnávat i nabídky, které nejsou v cenících. Stačí cenu plynu bez DPH a výši stálého platu rovněž bez DPH dosadit do formuláře, který se na monitoru počítače objeví po zvolení „Individuální cenové nabídky“ místo výběru konkrétní nabídky.

Počty dodavatelů s cenami nižšími než jsou ceny indikativních

Pozice nabídek s nižšími cenami než jsou indikativní ceny plynu vždy obsazovaly aukční cenové nabídky, které jsou pravidelně zveřejňovány v Kalkulátoru cen energií TZB-info (eCentre, aukční-centrum.cz, Energofin).

Poměrně velký počet obchodníků má alespoň jeden produkt levnější než je indikativní cena, ostatní produkty jsou dražší. Nabídka pod indikativní cenou může být časově omezená nebo cílit na určitý segment zákazníků, například pro ty, kteří si vybírají pomocí kalkulátorů.

Nepočetnou skupinu tvoří dodavatelé, kteří pro všechny své zákazníky mají ceny, které jsou vždy nižší, než jsou indikativní ceny. Bylo by žádoucí, aby do této skupiny patřilo co nejvíce obchodníků.

Tab.3: Počet dodavatelů s cenami pod Indikativní cenou ERÚ
Tab.3: Počet dodavatelů s cenami pod Indikativní cenou ERÚ
 
 
Reklama