Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co přinesly nové regulované ceny

Datum: 9.12.2017  |  Autor: Ing. Jan Schindler, redakce

Vydání cenových rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem je spjato se změnou, nejčastěji se zvýšením cen energie pro konečné spotřebitele. Není divu, že toto období zajímá nejen dodavatele, ale i novináře a veřejnost. Ceny komodit na trhu se zvyšují, budeme platit také více kvůli cenovému rozhodnutí? Kde a jak si zvýšení nákladů lze zkontrolovat?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

K povinnostem Energetického regulačního úřadu, které jsou dány energetickým zákonem, patří cenová regulace zveřejněná prostřednictvím cenových rozhodnutí. Vydání cenového rozhodnutí v termínu koncem listopadu je zvoleno záměrně s tím, aby dodavatelé měli čas na přehodnocení svých cen a na zveřejnění nových ceníků platných od začátku nového roku. Regulátor se při vydání rozhodnutí řídí Zásadami cenové regulace pro období 2016 – 2018 pro odvětví elektrotechniky, plynárenství a pro činnost operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Nové cenové rozhodnutí nepřineslo nic neočekávaného, regulované ceny týkající se dodávky elektřiny a plynu se zvýšily o inflaci. Ostatní regulované ceny se změnily minimálně. Podle tabulky se zvýšení ceny rovnoměrně rozložilo do zvýšení stálého platu za jistič, což reprezentuje stálé náklady a za odebraný proud či plyn patřící do variabilních nákladů. Není zde patrná snaha upřednostňovat růst fixních nákladů před variabilními, tedy dle rozhodnutí budou zákazníci s vyšší spotřebou platit více než ti, kdo spoří.

Radní ERÚ pro rezort elektroenergetiky a kontrol nárůst regulovaných cen obhajoval v televizním pořadu Otázky Václava Moravce následujícím způsobem: „Při výpočtu růstu nákladů ovlivňující regulované ceny jsem vycházeli z toho, že se zvyšuje cena silové elektřiny, což přináší nárůst nákladů na krytí ztrát v přenosové soustavě. Máme rovněž za úkol zvyšovat energetickou bezpečnost a energetickou kvalitu, náklady s tím spojené dosahují částky 18,8 mld. korun. Na druhou stranu průměrná spotřeba elektřiny domácností klesá, ještě nedávno jsme počítali s průměrnou roční spotřebou 3,5 MWh, dnes počítáme se spotřebou domácností ve výši 2,2 až 2,5 MWh za rok.“

Regulované ceny elektřiny pro příští rok v průměru klesnou pro zákazníky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, mírně naopak vzrostou pro domácnosti a malé podnikatele. Snížení průměrných regulovaných cen pro hladinu velmi vysokého a vysokého napětí vychází především z poklesu složky na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů vztažené k  rezervovanému příkonu, což je dáno zejména vyšší cenou silové elektřiny. Na hladině nízkého napětí, kde zákazníci na rozdíl od hladin velmi vysokého a vysokého napětí hradí složku na podporu elektřiny obvykle podle odebraného množství elektřiny a částky určené zákonem, se tato změna příliš neprojeví.

Tab1: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za elektřinu
Tab1: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za elektřinu

Srovnatelné s letošním rokem budou také regulované ceny plynu. Podle typu odběru a distribučního území budou stagnovat, nebo porostou v jednotkách procent. Poměr změny u maloodběratelů a velkoodběratelů bude opačný, než je tomu u elektřiny, menší nárůst čeká domácnosti. Průměrně regulované ceny porostou o 2,8 %, jejich dopad do výsledných cen plynu je ale díky nižšímu podílu regulované složky nižší než u elektřiny.

„Do regulovaných cen v plynárenství se promítají zejména platby za přepravu a za distribuci. Zatímco ceny za přepravu podstatně klesají, působí proti tomu rostoucí náklady na distribuci. U té působí negativně dva faktory. Jednak jsou to nadprůměrně teplé zimy vposledních letech, potom také obecný pokles spotřeby plynu, který tlačí na růst jednotkových nákladů," říká Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ a radní rezortu plynárenství.

Tab2: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za plyn
Tab2: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za plyn

Součástí tohoto článku je porovnání růstu hlavních nákladů v nejpoužívanějších způsobech využití elektřiny a při průměrné spotřebě plynu. Tabulka ukazuje zvýšení nákladů pro domácnosti v příštím roce za předpokladu, že se neregulované ceny nezmění.

Kalkulátor cen energií TZB-info již obsahuje nové, regulované ceny pro rok 2018 a zájemci si snadno mohou spočítat změnu nákladů v roce 2018 na elektřinu a plyn.

Obr1: V kalkulátoru cen energií TZB-info je nově počítáno s regulovanými cenami pro rok 2018
Obr1: V kalkulátoru cen energií TZB-info je nově počítáno s regulovanými cenami pro rok 2018

V souvislosti s tím, jak rostly ceny silové elektřiny na velkoobchodních trzích a s blížícím se vydáním cenového rozhodnutí, především média se zabývala otázkami možného zvýšení ceny elektřiny pro konečné spotřebitele z řad domácností. Změna cen elektřiny a plynu ke konci roku již dávno není otázkou několika dnů mezi vydáním cenového rozhodnutí a posledním dnem v listopadu s ohledem na termín zveřejnění nových ceníků před jejich platností.

Jediným dodavatelem, který oznámil zvýšení cen elektřiny bezprostředně v době vydání rozhodnutí, je E.ON, který svůj záměr sdělil médiím. Tento krok je podobný snaze obchodních řetězců zvýšit cenovou hladinu určitého prodávaného výrobku. Řetězec zvýší cenu a očekává, zda se k němu ostatní připojí. Když se ostatní nepřipojí, cenu zase sníží. Novináři dostali od regulátora tabulku, jak by se celkové cena elektřiny měla zvyšovat, tedy počítali i se zdražením E.ONu.

Podle mého názoru, zdražení silové elektřiny pro stávající zákazníky zasáhne menšinu zákazníků, protože stále je zde přítomna spousta v minulosti podepsaných smluv,které čekají na převod k novým dodavatelům a tito dodavatelé jim nechtějí dát příležitost k předčasnému ukončení smlouvy. Cenová nabídka pro zákazníky, kterým končí smlouva a hledají nižší ceny, nebude tak atraktivní, jako byla v nedávné minulosti.

U plynu většinou zůstanou ceny komodity na úrovni letošního roku, změnu plateb bude mít na svědomí pouze změna regulovaných cen.

Zdroj:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030511126-otazky-vaclava-moravce-2-cast
https://www.eru.cz/cs/-/cenova-rozhodnuti-eru-pro-regulovane-ceny-v-elektroenergetice-a-plynarenstvi-pro-rok-2018

 

Hodnotit:  

Datum: 9.12.2017
Autor: Ing. Jan Schindler, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 12.12.2017 15:48)