Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co přinesly nové regulované ceny

Vydání cenových rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem je spjato se změnou, nejčastěji se zvýšením cen energie pro konečné spotřebitele. Není divu, že toto období zajímá nejen dodavatele, ale i novináře a veřejnost. Ceny komodit na trhu se zvyšují, budeme platit také více kvůli cenovému rozhodnutí? Kde a jak si zvýšení nákladů lze zkontrolovat?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

K povinnostem Energetického regulačního úřadu, které jsou dány energetickým zákonem, patří cenová regulace zveřejněná prostřednictvím cenových rozhodnutí. Vydání cenového rozhodnutí v termínu koncem listopadu je zvoleno záměrně s tím, aby dodavatelé měli čas na přehodnocení svých cen a na zveřejnění nových ceníků platných od začátku nového roku. Regulátor se při vydání rozhodnutí řídí Zásadami cenové regulace pro období 2016 – 2018 pro odvětví elektrotechniky, plynárenství a pro činnost operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Nové cenové rozhodnutí nepřineslo nic neočekávaného, regulované ceny týkající se dodávky elektřiny a plynu se zvýšily o inflaci. Ostatní regulované ceny se změnily minimálně. Podle tabulky se zvýšení ceny rovnoměrně rozložilo do zvýšení stálého platu za jistič, což reprezentuje stálé náklady a za odebraný proud či plyn patřící do variabilních nákladů. Není zde patrná snaha upřednostňovat růst fixních nákladů před variabilními, tedy dle rozhodnutí budou zákazníci s vyšší spotřebou platit více než ti, kdo spoří.

Radní ERÚ pro rezort elektroenergetiky a kontrol nárůst regulovaných cen obhajoval v televizním pořadu Otázky Václava Moravce následujícím způsobem: „Při výpočtu růstu nákladů ovlivňující regulované ceny jsem vycházeli z toho, že se zvyšuje cena silové elektřiny, což přináší nárůst nákladů na krytí ztrát v přenosové soustavě. Máme rovněž za úkol zvyšovat energetickou bezpečnost a energetickou kvalitu, náklady s tím spojené dosahují částky 18,8 mld. korun. Na druhou stranu průměrná spotřeba elektřiny domácností klesá, ještě nedávno jsme počítali s průměrnou roční spotřebou 3,5 MWh, dnes počítáme se spotřebou domácností ve výši 2,2 až 2,5 MWh za rok.“

Regulované ceny elektřiny pro příští rok v průměru klesnou pro zákazníky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, mírně naopak vzrostou pro domácnosti a malé podnikatele. Snížení průměrných regulovaných cen pro hladinu velmi vysokého a vysokého napětí vychází především z poklesu složky na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů vztažené k  rezervovanému příkonu, což je dáno zejména vyšší cenou silové elektřiny. Na hladině nízkého napětí, kde zákazníci na rozdíl od hladin velmi vysokého a vysokého napětí hradí složku na podporu elektřiny obvykle podle odebraného množství elektřiny a částky určené zákonem, se tato změna příliš neprojeví.

Tab1: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za elektřinu
Tab1: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za elektřinu

Srovnatelné s letošním rokem budou také regulované ceny plynu. Podle typu odběru a distribučního území budou stagnovat, nebo porostou v jednotkách procent. Poměr změny u maloodběratelů a velkoodběratelů bude opačný, než je tomu u elektřiny, menší nárůst čeká domácnosti. Průměrně regulované ceny porostou o 2,8 %, jejich dopad do výsledných cen plynu je ale díky nižšímu podílu regulované složky nižší než u elektřiny.

„Do regulovaných cen v plynárenství se promítají zejména platby za přepravu a za distribuci. Zatímco ceny za přepravu podstatně klesají, působí proti tomu rostoucí náklady na distribuci. U té působí negativně dva faktory. Jednak jsou to nadprůměrně teplé zimy vposledních letech, potom také obecný pokles spotřeby plynu, který tlačí na růst jednotkových nákladů," říká Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ a radní rezortu plynárenství.

Tab2: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za plyn
Tab2: Jak se projeví zvýšení regulovaných cen na platbách za plyn

Součástí tohoto článku je porovnání růstu hlavních nákladů v nejpoužívanějších způsobech využití elektřiny a při průměrné spotřebě plynu. Tabulka ukazuje zvýšení nákladů pro domácnosti v příštím roce za předpokladu, že se neregulované ceny nezmění.

Kalkulátor cen energií TZB-info již obsahuje nové, regulované ceny pro rok 2018 a zájemci si snadno mohou spočítat změnu nákladů v roce 2018 na elektřinu a plyn.

Obr1: V kalkulátoru cen energií TZB-info je nově počítáno s regulovanými cenami pro rok 2018
Obr1: V kalkulátoru cen energií TZB-info je nově počítáno s regulovanými cenami pro rok 2018

V souvislosti s tím, jak rostly ceny silové elektřiny na velkoobchodních trzích a s blížícím se vydáním cenového rozhodnutí, především média se zabývala otázkami možného zvýšení ceny elektřiny pro konečné spotřebitele z řad domácností. Změna cen elektřiny a plynu ke konci roku již dávno není otázkou několika dnů mezi vydáním cenového rozhodnutí a posledním dnem v listopadu s ohledem na termín zveřejnění nových ceníků před jejich platností.

Jediným dodavatelem, který oznámil zvýšení cen elektřiny bezprostředně v době vydání rozhodnutí, je E.ON, který svůj záměr sdělil médiím. Tento krok je podobný snaze obchodních řetězců zvýšit cenovou hladinu určitého prodávaného výrobku. Řetězec zvýší cenu a očekává, zda se k němu ostatní připojí. Když se ostatní nepřipojí, cenu zase sníží. Novináři dostali od regulátora tabulku, jak by se celkové cena elektřiny měla zvyšovat, tedy počítali i se zdražením E.ONu.

Podle mého názoru, zdražení silové elektřiny pro stávající zákazníky zasáhne menšinu zákazníků, protože stále je zde přítomna spousta v minulosti podepsaných smluv,které čekají na převod k novým dodavatelům a tito dodavatelé jim nechtějí dát příležitost k předčasnému ukončení smlouvy. Cenová nabídka pro zákazníky, kterým končí smlouva a hledají nižší ceny, nebude tak atraktivní, jako byla v nedávné minulosti.

U plynu většinou zůstanou ceny komodity na úrovni letošního roku, změnu plateb bude mít na svědomí pouze změna regulovaných cen.

Zdroj:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030511126-otazky-vaclava-moravce-2-cast
https://www.eru.cz/cs/-/cenova-rozhodnuti-eru-pro-regulovane-ceny-v-elektroenergetice-a-plynarenstvi-pro-rok-2018

 
 
Reklama