Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

14.4.2008
Ing. Radek Batista MBA

V anglosaských zemích má použití požárních detektorů dlouholetou tradici a pro nové objekty je jejich použití naprostou samozřejmostí. Tak jako asi před 15 lety začalo být u nás standardem použití zabezpečovacích systémů do rodinných domů či bytů ve vícepatrových objektech, tak se i nyní postupně stává standardem protipožární zabezpečení.

28.12.2007
Dalibor Šalanský, LUMA Plus, s. r. o.

Bude tomu již téměř rok, kdy v České republice vstoupila v platnost nová řada norem ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem. Že tato norma není jednoduchá, to zjistil každý, kdo se do jejího studování hlouběji ponořil.

7.12.2007
Ing. Jaroslav Novák

Na téma uvedené v titulu byly již dříve (od roku 2003) publikovány tři články. S odstupem čtyř let bude zajímavé vrátit se znovu k tomuto stále aktuálnímu tématu.

9.11.2007
Josef Honzík

Jedná se o normu, která shrnuje současné poznatky o nouzovém osvětlení. Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení.

29.10.2007
Ing. Edmund Pantůček, znalec v oboru elektrotechnika

Při ochraně objektů před účinky přímého i nepřímého účinku úderu blesku jsou zejména u členitých střech a památkově chráněných objektů, kde by složitější systém ochrany mohl znehodnotit vzhled budovy, s klasickými hromosvody problémy. Právě pro tyto případy byl vyvinut jímač se včasnou emisí výboje.

3.9.2007
Ing. Jan Tůma

Článek nabízí ohlédnutí za vývojem myček nádobí s připomenutím drastického snížení spotřeby vody, energie a regenerační soli v průběhu čtyřicetiletého vývoje myček nádobí.

2.7.2007
Ing. Karel Toman

S decentralizovanými řídicími a informačními systémy se v poslední době setkáváme stále častěji. Umožňuje to prudký rozvoj polovodičových technologií, jejich neustálé zlevňování a poptávka po stále větším komfortu, bezpečnosti a ekonomické efektivitě. V následujícím článku se budeme zabývat standardizovanými technologiemi určenými pro správu a řízení techniky budov.

6.6.2007
Ing. Karel Dvořáček

V současnosti existuje v tuzemské praxi pro elektrické rozvody ve zdravotnických prostorech ČSN 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely z roku 1986. Tato norma byla v době vzniku plně v souladu s obdobnými předpisy ve vyspělých evropských státech, ale dnes již nevyhovuje moderním elektrickým zařízením v lékařství.

14.5.2007
Ing. Karel Dvořáček

Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu. Pro prostory pro medicinální účely budou platit jiné požadavky a nová norma nebude obsahovat požadavky na prostory u umývadel a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních učebnách.

22.2.2007
Ing. Michal Kříž, IN-EL

Téměř každý z nás má jistě své zkušenosti s používáním hliníku v elektrotechnice. Ať už jsme se podíleli na projektování, montáži, vývoji, nebo jen na používání hliníkových rozvodů. Následující článek se zabývá vlasnostmi tohoto materiálu a jeho dalšího využití v elektrotechnice.

14.2.2007
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO, Siteco Lighting, s. r. o.

Jedním z podceňovaných zdrojů možných úspor provozních i investičních nákladů je údržba osvětlovacích soustav. Následný článek uvádí několik cest vedoucích k těmto úsporám.

30.1.2007

Systémy jsou mimo jiné využitelné při detekci požáru v leteckých hangárech, kde se detekční kabel umisťuje speciálním způsobem do podlah, v kabelových kanálech elektráren, teplárnách či průmyslových závodech. Dále např. při ochraně pásových dopravníků v teplárnách či velkých chemických provozech.

27.1.2007
David Klimša, www.el-soft.net

Nevím, jestli je to typické jen pro naši zemi, nebo jde o celosvětový jev, ale velmi často vidím, jak všichni dělají, že nic nevidí – místo aby problém označili a otevřeně k němu zaujali nějaké stanovisko. Co mám tentokrát konkrétně na mysli?

18.1.2007

Baktericidní zářiče Puritec dezinfikují bez použití chemie. Kompaktní baktericidní UVC soustava je vhodná pro nejrůznější nádoby a vodní nádrže. Ultrafialové záření však neodstraňuje neodbouratelné škodlivé látky, jako jsou těžké kovy nebo pesticidy.

8.12.2006
RNDr. Jozef Dudáš, CSc.

Při instalaci svodičů v rozváděčích je třeba dodržet několik základních zásad, které se týkají vedení vodičů, jejich průřezů i umístění samotných svodičů.

16.10.2006
Ing. Jiří Kutáč, zastoupení DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Solární články jsou i díky státní podpoře stále častěji předmětem instalace investorů. Ti by si současně měli uvědomovat, že účinná ochrana před bleskem a přepětím je nutná z hlediska životnosti jejich solárních generátorů a citlivé elektroniky měničů. Nejen o ochraně před bleskem je článek autora.

13.10.2006
Ing. Karel Dvořáček

K zásahům do stávajících elektrických rozvodů přistupují podle současných poznatků především majitelé bytových domů (obce a bytová družstva) po zkušenostech s haváriemi elektrických rozvodů, které vedly i k více či méně závažným následkům. Článek přehledně shrnuje poznatky k této problematice.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama