Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM

Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty, diskusní workshopy a akce pro výrobce a prodejce stavebních výrobků se budou konat v Praze, Brně a v Ostravě.

Workshopy s vládní Koncepcí BIM, foto ČAS
Workshopy s vládní Koncepcí BIM, foto ČAS

Workshopy považujeme za velkou příležitost hledání rozumných a v praxi proveditelných řešení, diskuse jsou nedílnou součástí těchto osobních setkání. Proto pořádáme celou řadu konkrétně zaměřených workshopů pro různé cílové skupiny odborníků.

Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty a to na 3 místech

  • 11. září v Praze, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • 12. září v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
  • 19. září v Ostravě, Vysoká škola báňská – Technická univerzita

Pozvánky na workshopy najdete zde: Praha, Brno, Ostrava

Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022, bližší představení klíčových oblastí Koncepce a představení hlavních metodických výstupů pro rok 2019.

Cílem workshopů je ukázat škálu výstupů, které mohou veřejní zadavatelé od roku 2020 začít používat. Je velmi důležité v rámci pilotních projektů získávat reálné zkušenosti a v klidu se postupně připravovat na rok 2022.

Více informací najdete v tomto samostatném článku.

Diskusní workshopy

Čeká nás série diskusních workshopů v Praze, které rozhodně nemají v názvu „diskusní“ nadarmo. Workshopy budou zaměřené na představení konceptů výstupů dle jednotlivých tematických oblastí:

Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek

25. září v Praze, ČVUT Praha
Seminář povede JUDr. Lukáš Klee

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

Projektové řízení, společné datové prostředí (CDE)

15. října v Praze, Národní archiv Praha
Seminář povede JUDr. Lukáš Klee

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

Datový standard stavebnictví

22. října v Praze, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Seminář povede Ing. Josef Žák

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

Hlavním záměrem diskusních workshopů je vzájemná informovanost, projednání výstupů a plánů na další období a diskuse. Chceme s vámi komunikovat a tvořit dokumenty a standardy společně.

Další z workshopů je zaměřený na výrobce a prodejce stavebních výrobků.

Workshop se bude konat 18. září v Praze v Národním archivu ČR.
Zveme všechny výrobce a prodejce stavebních výrobků seznámit se s hlavními oborovými tématy v souvislosti s metodou BIM. Mimo jiné aktuální stav přípravy zákona o stavebních výrobcích, využití datového standardu stavebnictví pro výrobky (CAD, knihovny, rozpočty, ERP), klasifikační systém ve vazbě na výrobky a další důležitá témata.

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

Vše vyvrcholí největší akcí, kterou letos pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Digitální Česko, a tou je mezinárodní konference Summit Koncepce BIM : Digitální Česko, který se koná dne 21. listopadu 2019 v Praze, v PVA Expo Letňany.

Summitu se aktivní zúčastní i Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla a mnoho dalších významných řečníků z českého i mezinárodního prostředí. Summit se bude věnovat tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko v souvislosti se stavebnictvím a ve vládním usnesení o zavádění koncepce BIM do českého stavebnictví.

Více informací a registrace na webu summitkoncepcebim.cz
Neváhejte, registrace je spuštěna.


Zúčastněte se těchto velmi zajímavých podzimních událostí souvisejících se zaváděním Koncepce BIM do českého stavebnictví. Tvořte s námi budoucnost, všechny akce jsou pro vás – širokou stavební veřejnost. Těšíme se na setkání.

V přílohách tohoto článku najdete pozvánky s  programy na jednotlivé workshopy.

Kapacity jsou omezené, proto prosím zasílejte přihlášky včas na e-mail adresu:
bim@agentura-cas.cz.

Summit Koncepce BIM podléhá účastnickému poplatku, registrace na webu summitkoncepcebim.cz

Česká agentura pro standardizaci
logo Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.