Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Inovativní mechanická řešení spojování potrubí

Datum: 4.7.2018  |  Organizace: Victaulic Europe bvba  |  Firemní článek

Victaulic Europe bvba
Prijkelstraat 36
Nazareth

tel.:+32 (0)9 381 15 00, fax: +32 (0)9 380 44 38
e-mail:
web:www.victaulic.com

Od roku 1919 dodává společnost Victaulic inovativní mechanická řešení spojování potrubí, jež pomáhají zákazníkům uspět na mezinárodních trzích. Nahlédněte do mnoha nejznámějších míst na světě a najdete zde instalované produkty od společnosti Victaulic, které umožňují realizaci odvážných projekčních inovací a urychlují dokončení projektů.

Společnost Victaulic nabízí kompletní portfolio možností od výkresů a BIM (Building Information Modeling) přes prefabrikaci až po instalaci. Bez ohledu na to, jaká výzva v oblasti projektu před vámi stojí, společnost Victaulic vám může pomoci snížit riziko při procházení dnešních nejpřísnějších norem a poskytování výkonných stavebních systémů.

BIM: Recept pro celkový úspěch projektu

Jsou dobře zdokumentovány výhody úspory času a nákladů plynoucí z využívání mechanických drážkovaných systémů pro spojování potrubí: mnoho dodavatelů je úspěšných pro rychlé, snadné a bezpečné instalace drážkovaných potrubních systémů u významných projektů v oblasti stavebnictví a průmyslu. Nyní je možné dosáhnout ještě větších výhod – od fází předběžného plánování až po jeho úspěšnou realizaci – implementací drážkovaných komponent do systémů BIM (Building Information Modeling).

Co je to BIM?

BIM je proces, který architektům, inženýrům, dodavatelům a vlastníkům umožňuje spolupracovat napříč životním cyklem budovy: od prvních koncepcí projektu po demolici budovy. Funguje na principu, kdy se tráví čas a vynakládá úsilí na úplném počátku, aby se snížilo riziko problémů na pracovišti, které by se již jen těžko řešily, způsobovaly by zpoždění a zapříčiňovaly další náklady.

Koncepty BIM jsou více než jen 3D výkresy – zahrnují spolupráci mezi společnostmi, které dříve pracovaly nezávisle. S využitím softwaru, jako je například Revit®, lze vytvořit 3D počítačový model představující fyzické a funkční charakteristiky zařízení. Postupně se stává nástrojem pro vizuální komunikaci sdílenou všemi zainteresovanými subjekty, který lze použít k efektivní správě informací o projektu a pro tvorbu konzistentních, přesných a koordinovaných modelů.

V praxi to znamená, že každý partner má svůj vlastní model. Koordinační tým sestavuje modely, integruje informace a detekuje konflikty, aby identifikoval všechny kolize potrubí nebo rozhraní v modelu. Po provedení detekce kolizí se společnosti sejdou na koordinační poradě, kde proberou a vyřeší problémy nalezené v modelech. Tím je zajištěna otevřená komunikace a rychlé vyřešení problémů již během fáze plánování.

Jelikož projekty využívající BIM tvoří spolehlivý základ pro rozhodování o konstrukčních podrobnostech, plánování a detekci kolizí, dají se plánovat a realizovat rychleji a ekonomičtěji při dodržení stanovených rozpočtů.

Evropská směrnice

Přestože se koncept BIM rozjížděl pomaleji, nyní získává na síle, patrně i zásluhou nedáno vydané směrnice EU, která podporuje – a dokonce vyžaduje – jeho přijetí v členských státech do roku 2016. Velká Británie, Nizozemsko a Norsko patří mezi země, kde je BIM již povinný pro veřejně financované stavební projekty. Regulace v mnoha státech USA vedla ke zdvojnásobení požadavku na BIM projekty během posledních pěti let, zatímco v Nizozemsku za stejnou dobu zaznamenali dokonce trojnásobný nárůst z méně než 10 % na více než 30 % projektů využívajících BIM. K nejvyššímu navýšení však došlo ve Velké Británii, kde projekty využívající BIM narostly z méně než 5 % na více než 30 % projektů v oblasti stavebnictví a infrastruktury. BIM je nyní standardním požadavkem pro mnoho předních stavebních společností a jelikož jejich použití se neustále rozšiřuje, reagují na to i společnosti dodavatelského řetězce.

Výhody BIM

V porovnání s tradičními stavitelskými smlouvami vytváří BIM standardizaci a rovnocenné podmínky pro každého, zároveň jsou odhady nákladů přesnější a snáze lze porovnávat cenové nabídky. Tradiční nabídkové řízení začíná konceptuálními návrhy, které odesílá konzultant a které představují základ pro nabídky dodavatelů mechanických a elektrických řešení. To většinou vyžaduje, aby smluvní dodavatelé předkládající nabídky vyhledávali mnoho informací v technické kanceláři, některé věci jen odhadovali nebo byli nuceni přijímat velkou míru odpovědnosti. Pokud budou všechny informace předem jasně a přesně obsaženy v modelu, lze snadno stanovit cenu projektu, což majitelům pomůže porovnat nabídky a odstranit prvek rizika pro klienty i smluvní partnery. V případě potřeby se v pozdějších fázích stále dají provádět změny, ale již nedochází ke zbytečným změnovým příkazům, které mohou výrazně navýšit náklady projektu a prodloužit dobu potřebnou k dokončení.

Díky svým plánovacím možnostem BIM podobně přispívá k udržení přehledu o projektech. Model se dá použít k mapování časového harmonogramu stavby, v němž je zobrazeno, kdy a v jakém pořadí se musí komponenty instalovat. Zásluhou toho nedochází k odstávkám, navýší se produktivita a majitelé vidí, jak rychle postupuje práce. Později pak může BIM upozornit na to, že je potřeba údržba – například když je nezbytné vyměnit některou komponentu nebo provést servis části zařízení. Majitelé tak mohou vytvořit harmonogram údržby, který zaručí optimální výkon systému a v návaznosti na to sníží celkové náklady na údržbu. Tyto možnosti se hodí obzvláště při modernizaci.

Výhody prefabrikace jsou na trhu velmi oceňovány a prefabrikace pomocí drážkovaných spojení potrubí přináší mnoho výhod. Není překvapením, že organizace, které začaly před mnoha lety využívat prefabrikaci jako strategii minimalizace rizik, navýšení produktivity a úspory času na pracovišti, jsou nyní mezi prvními, které využívají BIM. Jedná se o hlavní faktor umožňující zeštíhlenou výstavbu, na kterou se lze spolehnout při usnadňování prefabrikace: smluvní partneři mohou pomocí 100% správného modelu určovat délku řezů potrubí a sebevědomě sestavovat prefabrikace. Prefabrikace v ideálních podmínkách mimo pracoviště zaručuje vynikající efektivitu na pracovišti, proto využívání BIM odstraňuje nejistotu a eliminuje problémy během výstavby a instalace. Filosofie je stejná: trávit čas v nejranějších fázích, aby se snížily problémy a zkrátil čas strávený v terénu a na stavbě, kde hrozí největší riziko.

Role výrobce v BIM

Společnost Victaulic učinila z pozice klíčového výrobce v oblasti spojování potrubí kroky, které uživatelům umožní efektivně integrovat produkty do softwarových systémů BIM. Společnost spolupracuje s hlavními výrobci softwaru BIM, jako jsou Autodesk, Bentley, Progman a Stabiplan, aby se její produkty daly snadno použít v jejich příslušných balíčcích, mezi které patří například AutoCAD, Revit MEP, Fabrication, MagiCAD a StabiCAD. Na úrovni projektu odborníci ze společnosti spolupracují s návrháři, kteří zahrnou systémy Victaulic do svých výkresů, a pomáhají jim pochopit, jak lze jejich produkty nejlépe využít a směrovat v konkrétním softwaru.

Společnost Victaulic dlouho pracovala na sestavení katalogů softwaru v Revit MEP, které obsahují řadu produktových řad včetně spojek QuickVic připravených k instalaci a sacích difuzérů řady 761-D. Přesnost a preciznost vývoje umožnila společnosti Victaulic, aby se stala jedním z hlavních vývojářů softwaru pro společnost AutoDesk.

V řešení Revit mohou uživatelé do jediného modelu nakreslit všechna potrubí a další spojení z budovy do potrubního a elektrického systému, zároveň mohou vše zkoordinovat, aby nedocházelo ke kolizím či narušováním ze strany různých systémů nebo společností. 3D model je vynikající vizuální prezentace toho, jak budova a její služby navzájem ladí – to se hodí zejména pro smluvní dodavatele a techniky, aby mohli klienty „provést“ po budově a ukázat jim, kde se budou nacházet jednotlivé části. Například se dá potvrdit, že prefabrikované sekce lze umístit dle potřeby a že jsou k dispozici volné přístupové cesty pro pracovníky údržby – nebo jasně ukázat, zda se v plánu nevyskytují kolize, a to způsobem, který by jinak nebyl možný. Případné změny se navíc dají provádět bezpečně, rychle a snadno. Pokud je například potřeba přesunout ohyb, aby nezasahoval do jiné komponenty,pomocí modelu tato změna zabere několik minut, zatímco v terénu by trvala dlouhé hodiny. Po kliknutí se komponenta identifikuje a zobrazí se její rozměry. Pokud projektant změní průměr, změní se i komponenta a automaticky se upraví výkres rozložení i rozpis materiálu. Jiným způsobem by byla celá věc mnohem komplikovanější, časově náročnější a nákladnější.

Mezi prestižní projekty, jejichž výsledkem byly volně dostupné výkresy s využitím komplexní knihovny CAD s podporou Revit BIM od společnosti Victaulic, patří nový terminál 2 na letišti Heathrow v Londýně – nedávný finalista soutěže Building Services Project of the Year – a centrum Weggeler, Almelo – vlajková loď projektu BIM v Nizozemsku. Společnost Victaulic nabízí produkty, které se snadno, rychle a bezpečně instalují v terénu. Společnost průběžně zkvalitňuje svůj softwarový obsah, aby zákazníci mohli rychle a snadno začít s návrhem vlastních produktů. Společnost Victaulic má k dispozici globální tým, který je připraven pomáhat zákazníkům ve všech koutech světa, proto je skutečně rychlejší již od samého počátku!

Stejně jako CAD a prefabrikace znamenaly revoluci v oblasti návrhu a výstavby, až se staly průmyslovou normou, je i BIM na dobré cestě stát se standardní praktikou pro účinnou správu celého životního cyklu stavebních projektů. Zásluhou rostoucího množství produktů a podpory, jež jsou partnerům k dispozici, je jasně vidět směrování k úspěchu projektu. Použití BIM k zaměření na designové detaily a práci předcházející vlastní stavbě přinášejí správné výsledky hned napoprvé a umožňují snadnou údržbu i plynulý provoz po celou dobu životnosti budovy.

Souhrn výhod BIM

 • Maximální koordinace projektů
 • Uzavřená komunikace s partnery
 • Přesné detaily návrhu
 • Spolehlivý výpočet nákladů
 • Včasná detekce kolizí
 • Rychlé vyřešení konfliktů
 • Méně měření v terénu
 • Méně změnových příkazů
 • Rychlé a bezproblémové plánování práce
 • Snížení množství odpadu a přepracování
 • Nepřerušovaný tok práce
 • Vyšší produktivita
 • Nižší riziko
 • Nižší náklady
 • Včasné dokončení projektu
 

Datum: 4.7.2018
Organizace: Victaulic Europe bvbaSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2018: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová