Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Technická konference PRO BIM propojuje svět stavařů a IT firem

Přelom října a listopadu patřil všem zájemcům o technologii BIM. Cílem organizátora akce je posílit BIM komunitu a vytvořit zcela novou platformu pro pravidelná setkávání. Účastníci z řad architektů, inženýrů, technických a IT specialistů a dalších zájemců o technologii BIM mohli kromě přednášek navštívit také prakticky zaměřené workshopy.

V konferenčním sále oblíbené restaurace Columna na pražském Chodově se sešlo asi 140 zájemců z řad architektů, projektantů, stavařů, developerů a odborníků na informační technologie, aby si vyzkoušeli a porovnali zkušenosti s řešeními BIM. Dvoudenní odborná konference nabídla celou řadu přednášek a workshopů, včetně praktických ukázek. „Cílem konference je sdílet know-how, technické a praktické zkušenosti odborníků,“ vysvětlil na úvod Rudolf Vyhnálek, CEO pořádající společnosti cadconsulting.

Hledání spojnice mezi IT a stavaři

Ke zvýšení efektivity ve stavebnictví je třeba využít v co nejvyšší míře digitalizaci, je třeba hledat uplatnění automatizace v navrhování a posléze také ve výrobě. Digitalizace je nedílně propojena s vývojem software a bez něj není možné tento proces vůbec nastartovat. IT firmy mají – a v budoucnu budou mít ještě více – na starost přichystat technologické zázemí pro stavaře a další přidružené profese,“ pokračoval dále Rudolf Vyhnálek v odpovědi na otázku, kde hledat spojnici mezi IT a stavaři. Odpovědi přinášeli následně i další přednášející. Celá akce byla pečlivě rozdělena na diskusní panely, z nichž hlavní program tvořily přednášky (většinou informace z reálných projektů) a druhou paralelní část praktické workshopy. Stejně byl koncipován i dopolední program druhého dne konference. K dobré atmosféře přispělo i kvalitní pohoštění a večerní setkání spojené s ochutnávkou vín.

Podle dotazníků byl největší zájem o praktické workshopy s jasnými a srozumitelnými názvy: Jak efektivně spolupracovat mezi profesemi, Jak na výkopy nebo stavební jámy, Jak správně zadat BIM projekt, Použití skupin a sestav v TZB modelech či 10 nejčastějších chyb při tvorbě modelu TZB. Vzhledem k velkému zájmu chce tuto akci Rudolf Vyhnálek v podobném formátu ještě zopakovat. „Konkrétní podoba vždy záleží na zpětné vazbě od návštěvníků. Určitě už dnes víme, že pro partnery konference musíme vyhradit větší prostor a dostat je tak do středu zájmu. Nápady máme a dáváme je postupně dohromady. Znamená to, že přípravy na další ročník ukončením letošního již započaly. Našim záměrem je vytvořit skutečně kvalitní platformu pro pravidelná setkávání,“ uvedl na dotazy portálu TZB-info.

O čem se hovoří

Na rozdíl od ostatních BIM konferencí, které jsou zaměřené spíše na obecná témata implementace BIM u nás a v zahraničí, nabízí tato akce bezesporu více praktických informací, více setkání nad konkrétními projekty, řeší propojení profesí (stavaři, strojaři a IT inženýři), prezentuje zkušenosti z terénu společně s osvědčenými postupy i slepými uličkami. Velký úspěch zde sklízely i přednášky, kde se prezentovaly již hotové úspěšné BIM projekty. Jednatel brněnské společnosti INVIN Ing. Martin Mlčoch jich představil hned několik a zároveň v rozhovoru upozornil na celou řadu úskalí při zavádění BIM.

U prvních projektů BIM nedoporučuji řešit příliš mnoho podrobností. Klienty by to mohlo odradit. Je třeba vše odhalovat postupně. Klientům dále doporučuji dívat se na daný projekt nejenom z pohledu přípravné a realizační fáze, ale spíše z pohledu celého životního cyklu stavby. Facility Management bývá bohužel velmi často řešen jinými odděleními a celý proces pak nemá jednotnou strategii pro výstavbu a údržbu budov a častěji se také chybuje…

K tomu, abychom mohli s technologií BIM bezchybně pracovat je třeba uvést do souladu celou řadu dalších procesů, které nemohou IT (či lépe BIM specialisté) ovlivnit. Zástupci realizačních firem přiznávají, že v některých případech je lépe od BIM ustoupit.

Většinou se to stává v případech, kdy klient nepochopí důvody, kvůli nimž by měl BIM prosazovat. Velmi často rozhoduje cena. Projekt se nám prodraží, projekčních kanceláří, které pracují v BIM není mnoho a cena za jejich služby je o mnoho vyšší, obávají se. Klient musí mít naprosto jasnou koncepci zadání a přesně specifikovanou představu (tzv. EIR a BEP). Přijdete-li s nejasnou koncepcí, je logické, že projekční kanceláře dávají vyšší cenové nabídky. Dalším důvodem bývá fakt, že FM klienta není ještě připravena na BIM model a jeho efektivní využívání v rámci správy budov. V těchto případech se bavíme s klienty o 3D projekci, alespoň kvůli vyřešení kolizí ještě před realizací. Zároveň ovšem chceme, aby udělal i další kroky a dále řešili projekt už kompletně v BIM. Každopádně v posledních dvou či třech letech zájem o BIM roste a znalosti klientů se o mnoho zlepšují,“ uvedl Martin Mlčoch a odkázal na doporučené dokumenty pro zadání BIM projektu, které zpracovala pořádající organizace cadconsulting na odborném portálu CADBIM.CZ, který je určený nejenom uživatelům produktů společnosti Autodesk, ale i studentům a všem zájemcům o nejnovější trendy v oblasti počítačového navrhování staveb, infrastrukturních celků a průmyslové výroby (viz).

Celkově byla účastníky akce PRO BIM 2019 velmi dobře přijata a většina z nich se těší na pokračování. Myšlenku založit takovouto platformu pro multioborové setkávání považují za výbornou a jedinečnou. Portál TZB-info jim dává za pravdu.