Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Summit Koncepce BIM

Již příští měsíc se koná první mezinárodní konference, věnovaná implementaci metody BIM do českého stavebnictví - Summit Koncepce BIM. Summit se koná 21. listopadu 2019 v Praze a zúčastní se ho také zahraniční hosté, kteří poskytnou možnost srovnání ČR s Evropou v postupu implementace BIM.

Summit Koncepce BIM 2019, foto ČAS
Summit Koncepce BIM 2019, foto ČAS

Summit Koncepce BIM se koná za účasti Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu ČR, a Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro digitalizaci, a bude se věnovat tématům, která postupně změní tvář českého stavebnictví. Jak zastoupení vládních představitelů, tak skladba programu dokumentují důležitost a význam digitalizace, jejíž součástí je implementace Koncepce BIM.

Zahraniční hosté – reprezentanti vládních úřadů ze zemí s rozvinutou digitalizací - přinesou zkušenost s postupem implementace z jejich zemí a tento pohled dodá další rozměr stavu implementace metody BIM u nás.

Účast na Summitu může být přínosná i pro vaši firmu, protože témata, kterým se konference bude věnovat, budou znamenat v horizontu 2 roků významnou konkurenční výhodu. Program bude soustředěn zejména na vládní přínos pro rozvoj českého stavebnictví pomocí digitalizace a na podporu transformace na Stavebnictví 4.0. Konference je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určena odborné veřejnosti z podnikatelské sféry a odborníkům z veřejného sektoru a státní správy.

Koncepce digitalizace ekonomiky a společnosti má za cíl zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost a prosperitu. Digitalizace českého stavebnictví, založená na implementaci Koncepce BIM je cestou, jak dosáhnout očekávané efektivity jednak celého stavebnictví, ale i procesu zadávání veřejných zakázek a následné provozování staveb a objektů. Transformace celého odvětví na Stavebnictví 4.0 je nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování celého odvětví v česku, EU i v celé Evropě
Summit spolupořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko.

Program

8:15 - 8:45 Prezence účastníků
9:00 – 11:20 1/ Digitální Česko – vládní aktivity pro rozvoj digitalizace v oblasti stavebnictví
 • Digitální Česko ve stavebnictví, Vladimír Dzurilla
 • Rozvoj stavebnictví za pomoci digitalizace, Karel Havlíček
 • Digitální stavební řízení – stav přípravy, Lukasz Kryński
 • Digitální technická mapa ČR, Zdeněk Zajíček
 • Dopravní infrastruktura – zkušenosti z praxe, Zbyněk Hořelica
 • Co nás čeká od roku 2022, Jaroslav Nechyba
11:35 – 13:30 2/ BIM a veřejné zadávání v Evropě
 • Budoucnost BIM v Evropě – Prezentace EU BIM Task Group – Souheil Soubra
 • Plán strategie BIM a současné aktivity v Německu, Milena Feustel, SRN
 • Defragmentace stavebního průmyslu pomocí digitální platformy – Jaan Saar, Head of digital construction, Estonsko
 • BIM z perspektivy majitele nizozemské infrastruktury – Benno Koehorst
14:30 – 16:30 3/ Koncepce BIM v ČR – plán pro druhou polovinu, aktuální výstupy – agentura ČAS
 • Smluvní standardy a zadávání zakázek, Lukáš Klee
 • Pilotní projekty a facility management, Tomáš Prokeš
 • Datový standard stavebnictví – cesta ke sdílení, Josef Žák
 • Klasifikační systém – společný jazyk, Jaroslav Nechyba
16:50 – 17:50 4/ Pohledy odborných organizací na BIM v ČR
 • Panelová diskuse – moderuje Jaroslav Nechyba
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Jiří Nouza
 • ČKAIT, Jan Klečka
 • Odborná rada pro BIM, Petr Matyáš
 • Sdružení pro výstavbu silnic, Petr Svoboda
 • Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), Martin Zuštík
18:00 Závěr

Summit moderuje Jan Pokorný

Přednášející

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr průmyslu a obchodu
Mgr. Lukasz Kryński
ředitel odboru poradců, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Vladimír Dzurilla
vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci
Mgr. Zdeněk Zajíček
prezident ICT Unie
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
Jaroslav Nechyba
ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci
Tomáš Prokeš
zástupce ředitele odboru Koncepce BIM, vedoucí pracovní skupiny PS01 – pilotní projekty
Česká agentura pro standarizaci
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
vedoucí pracovní skupiny PS02 – Zadávání, projektové řízení a smlouvy, odbor Koncepce BIM, agentura ČAS
CCConsulting s.r.o., Klee Consulting s.r.o.
Ing. Josef Žák, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny PS03 – Datové a informační standardy, odbor Koncepce BIM, agentura ČAS
vedoucí oddělení VDC, Skanska
Souheil Soubra
předseda EU BIM Task Group
Milena Feustel
Poradkyně BIM oddělení „Digitální společnost“ federálního ministerstva dopravy a digitální infrastruktury SRN zodpovědná za strategii a implementaci plánu BIM a Stavebnictví 4.0
Jaan Saar
Ministerstvo ekonomiky informatiky, Estonsko
Head of digital construction
Benno Koehorst
Senior poradce, Rijkswaterstaat - výkonná agentura nizozemského ministerstva pro infrastrukturu a vodní hospodářství

Registrace

Registrační poplatek
3500 Kč bez DPH (4235 Kč s DPH)

Registrační poplatek pro účastníky z úřadů, samospráv a státních organizací
2000 Kč bez DPH (2420 Kč s DPH)

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

REGISTROVAT

Místo konání

PVA Expo Praha Letňany
Beranových 667, 199 00 Praha 9, Česko

Parkování

Pro návštěvníky až 2500 míst v bezprostřední blízkosti areálu (parkovací řád).
Cena celodenního parkovného je 150 Kč.

Je možné využít i záchytná parkoviště P+R v návaznosti na Pražskou integrovanou dopravu.

Doprava k areálu prostřednictvím MHD

Metro – Nejpohodlnější doprava do areálu PVA je linkou metra C do stanice Letňany.

Autobusy MHD – Pro dopravu do PVA slouží i pravidelné linky MHD do autobusových stanic:
Výstaviště Letňany
Letňany (metro C) + pěšky cca 5 min.
Bus 110 – Třeboradice – Dolní Počernice
Bus 140 – Palmovka – Čakovice – Míškovice
Bus 158 – Letňany – Čakovice – Třeboradice
Bus 195 – Krausova – Jesenická
Bus 201 – Nádraží Holešovice – Černý most
Bus 269 – OC Čakovice – Ve Žlíbku – Nádraží Uhříněves

Česká agentura pro standardizaci
logo Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.