Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Inovativní mechanická řešení spojování potrubí

Od roku 1919 dodává společnost Victaulic inovativní mechanická řešení spojování potrubí, jež pomáhají zákazníkům uspět na mezinárodních trzích. Nahlédněte do mnoha nejznámějších míst na světě a najdete zde instalované produkty od společnosti Victaulic, které umožňují realizaci odvážných projekčních inovací a urychlují dokončení projektů.

Společnost Victaulic nabízí kompletní portfolio možností od výkresů a BIM (Building Information Modeling) přes prefabrikaci až po instalaci. Bez ohledu na to, jaká výzva v oblasti projektu před vámi stojí, společnost Victaulic vám může pomoci snížit riziko při procházení dnešních nejpřísnějších norem a poskytování výkonných stavebních systémů.

BIM: Recept pro celkový úspěch projektu

Jsou dobře zdokumentovány výhody úspory času a nákladů plynoucí z využívání mechanických drážkovaných systémů pro spojování potrubí: mnoho dodavatelů je úspěšných pro rychlé, snadné a bezpečné instalace drážkovaných potrubních systémů u významných projektů v oblasti stavebnictví a průmyslu. Nyní je možné dosáhnout ještě větších výhod – od fází předběžného plánování až po jeho úspěšnou realizaci – implementací drážkovaných komponent do systémů BIM (Building Information Modeling).

Co je to BIM?

BIM je proces, který architektům, inženýrům, dodavatelům a vlastníkům umožňuje spolupracovat napříč životním cyklem budovy: od prvních koncepcí projektu po demolici budovy. Funguje na principu, kdy se tráví čas a vynakládá úsilí na úplném počátku, aby se snížilo riziko problémů na pracovišti, které by se již jen těžko řešily, způsobovaly by zpoždění a zapříčiňovaly další náklady.

Koncepty BIM jsou více než jen 3D výkresy – zahrnují spolupráci mezi společnostmi, které dříve pracovaly nezávisle. S využitím softwaru, jako je například Revit®, lze vytvořit 3D počítačový model představující fyzické a funkční charakteristiky zařízení. Postupně se stává nástrojem pro vizuální komunikaci sdílenou všemi zainteresovanými subjekty, který lze použít k efektivní správě informací o projektu a pro tvorbu konzistentních, přesných a koordinovaných modelů.

V praxi to znamená, že každý partner má svůj vlastní model. Koordinační tým sestavuje modely, integruje informace a detekuje konflikty, aby identifikoval všechny kolize potrubí nebo rozhraní v modelu. Po provedení detekce kolizí se společnosti sejdou na koordinační poradě, kde proberou a vyřeší problémy nalezené v modelech. Tím je zajištěna otevřená komunikace a rychlé vyřešení problémů již během fáze plánování.

Jelikož projekty využívající BIM tvoří spolehlivý základ pro rozhodování o konstrukčních podrobnostech, plánování a detekci kolizí, dají se plánovat a realizovat rychleji a ekonomičtěji při dodržení stanovených rozpočtů.

Evropská směrnice

Přestože se koncept BIM rozjížděl pomaleji, nyní získává na síle, patrně i zásluhou nedáno vydané směrnice EU, která podporuje – a dokonce vyžaduje – jeho přijetí v členských státech do roku 2016. Velká Británie, Nizozemsko a Norsko patří mezi země, kde je BIM již povinný pro veřejně financované stavební projekty. Regulace v mnoha státech USA vedla ke zdvojnásobení požadavku na BIM projekty během posledních pěti let, zatímco v Nizozemsku za stejnou dobu zaznamenali dokonce trojnásobný nárůst z méně než 10 % na více než 30 % projektů využívajících BIM. K nejvyššímu navýšení však došlo ve Velké Británii, kde projekty využívající BIM narostly z méně než 5 % na více než 30 % projektů v oblasti stavebnictví a infrastruktury. BIM je nyní standardním požadavkem pro mnoho předních stavebních společností a jelikož jejich použití se neustále rozšiřuje, reagují na to i společnosti dodavatelského řetězce.

Výhody BIM

V porovnání s tradičními stavitelskými smlouvami vytváří BIM standardizaci a rovnocenné podmínky pro každého, zároveň jsou odhady nákladů přesnější a snáze lze porovnávat cenové nabídky. Tradiční nabídkové řízení začíná konceptuálními návrhy, které odesílá konzultant a které představují základ pro nabídky dodavatelů mechanických a elektrických řešení. To většinou vyžaduje, aby smluvní dodavatelé předkládající nabídky vyhledávali mnoho informací v technické kanceláři, některé věci jen odhadovali nebo byli nuceni přijímat velkou míru odpovědnosti. Pokud budou všechny informace předem jasně a přesně obsaženy v modelu, lze snadno stanovit cenu projektu, což majitelům pomůže porovnat nabídky a odstranit prvek rizika pro klienty i smluvní partnery. V případě potřeby se v pozdějších fázích stále dají provádět změny, ale již nedochází ke zbytečným změnovým příkazům, které mohou výrazně navýšit náklady projektu a prodloužit dobu potřebnou k dokončení.

Díky svým plánovacím možnostem BIM podobně přispívá k udržení přehledu o projektech. Model se dá použít k mapování časového harmonogramu stavby, v němž je zobrazeno, kdy a v jakém pořadí se musí komponenty instalovat. Zásluhou toho nedochází k odstávkám, navýší se produktivita a majitelé vidí, jak rychle postupuje práce. Později pak může BIM upozornit na to, že je potřeba údržba – například když je nezbytné vyměnit některou komponentu nebo provést servis části zařízení. Majitelé tak mohou vytvořit harmonogram údržby, který zaručí optimální výkon systému a v návaznosti na to sníží celkové náklady na údržbu. Tyto možnosti se hodí obzvláště při modernizaci.

Výhody prefabrikace jsou na trhu velmi oceňovány a prefabrikace pomocí drážkovaných spojení potrubí přináší mnoho výhod. Není překvapením, že organizace, které začaly před mnoha lety využívat prefabrikaci jako strategii minimalizace rizik, navýšení produktivity a úspory času na pracovišti, jsou nyní mezi prvními, které využívají BIM. Jedná se o hlavní faktor umožňující zeštíhlenou výstavbu, na kterou se lze spolehnout při usnadňování prefabrikace: smluvní partneři mohou pomocí 100% správného modelu určovat délku řezů potrubí a sebevědomě sestavovat prefabrikace. Prefabrikace v ideálních podmínkách mimo pracoviště zaručuje vynikající efektivitu na pracovišti, proto využívání BIM odstraňuje nejistotu a eliminuje problémy během výstavby a instalace. Filosofie je stejná: trávit čas v nejranějších fázích, aby se snížily problémy a zkrátil čas strávený v terénu a na stavbě, kde hrozí největší riziko.

Role výrobce v BIM

Společnost Victaulic učinila z pozice klíčového výrobce v oblasti spojování potrubí kroky, které uživatelům umožní efektivně integrovat produkty do softwarových systémů BIM. Společnost spolupracuje s hlavními výrobci softwaru BIM, jako jsou Autodesk, Bentley, Progman a Stabiplan, aby se její produkty daly snadno použít v jejich příslušných balíčcích, mezi které patří například AutoCAD, Revit MEP, Fabrication, MagiCAD a StabiCAD. Na úrovni projektu odborníci ze společnosti spolupracují s návrháři, kteří zahrnou systémy Victaulic do svých výkresů, a pomáhají jim pochopit, jak lze jejich produkty nejlépe využít a směrovat v konkrétním softwaru.

Společnost Victaulic dlouho pracovala na sestavení katalogů softwaru v Revit MEP, které obsahují řadu produktových řad včetně spojek QuickVic připravených k instalaci a sacích difuzérů řady 761-D. Přesnost a preciznost vývoje umožnila společnosti Victaulic, aby se stala jedním z hlavních vývojářů softwaru pro společnost AutoDesk.

V řešení Revit mohou uživatelé do jediného modelu nakreslit všechna potrubí a další spojení z budovy do potrubního a elektrického systému, zároveň mohou vše zkoordinovat, aby nedocházelo ke kolizím či narušováním ze strany různých systémů nebo společností. 3D model je vynikající vizuální prezentace toho, jak budova a její služby navzájem ladí – to se hodí zejména pro smluvní dodavatele a techniky, aby mohli klienty „provést“ po budově a ukázat jim, kde se budou nacházet jednotlivé části. Například se dá potvrdit, že prefabrikované sekce lze umístit dle potřeby a že jsou k dispozici volné přístupové cesty pro pracovníky údržby – nebo jasně ukázat, zda se v plánu nevyskytují kolize, a to způsobem, který by jinak nebyl možný. Případné změny se navíc dají provádět bezpečně, rychle a snadno. Pokud je například potřeba přesunout ohyb, aby nezasahoval do jiné komponenty,pomocí modelu tato změna zabere několik minut, zatímco v terénu by trvala dlouhé hodiny. Po kliknutí se komponenta identifikuje a zobrazí se její rozměry. Pokud projektant změní průměr, změní se i komponenta a automaticky se upraví výkres rozložení i rozpis materiálu. Jiným způsobem by byla celá věc mnohem komplikovanější, časově náročnější a nákladnější.

Mezi prestižní projekty, jejichž výsledkem byly volně dostupné výkresy s využitím komplexní knihovny CAD s podporou Revit BIM od společnosti Victaulic, patří nový terminál 2 na letišti Heathrow v Londýně – nedávný finalista soutěže Building Services Project of the Year – a centrum Weggeler, Almelo – vlajková loď projektu BIM v Nizozemsku. Společnost Victaulic nabízí produkty, které se snadno, rychle a bezpečně instalují v terénu. Společnost průběžně zkvalitňuje svůj softwarový obsah, aby zákazníci mohli rychle a snadno začít s návrhem vlastních produktů. Společnost Victaulic má k dispozici globální tým, který je připraven pomáhat zákazníkům ve všech koutech světa, proto je skutečně rychlejší již od samého počátku!

Stejně jako CAD a prefabrikace znamenaly revoluci v oblasti návrhu a výstavby, až se staly průmyslovou normou, je i BIM na dobré cestě stát se standardní praktikou pro účinnou správu celého životního cyklu stavebních projektů. Zásluhou rostoucího množství produktů a podpory, jež jsou partnerům k dispozici, je jasně vidět směrování k úspěchu projektu. Použití BIM k zaměření na designové detaily a práci předcházející vlastní stavbě přinášejí správné výsledky hned napoprvé a umožňují snadnou údržbu i plynulý provoz po celou dobu životnosti budovy.

Souhrn výhod BIM

 • Maximální koordinace projektů
 • Uzavřená komunikace s partnery
 • Přesné detaily návrhu
 • Spolehlivý výpočet nákladů
 • Včasná detekce kolizí
 • Rychlé vyřešení konfliktů
 • Méně měření v terénu
 • Méně změnových příkazů
 • Rychlé a bezproblémové plánování práce
 • Snížení množství odpadu a přepracování
 • Nepřerušovaný tok práce
 • Vyšší produktivita
 • Nižší riziko
 • Nižší náklady
 • Včasné dokončení projektu
 
 
Reklama