Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BIM za 50 Euro měsíčně? Ano, Autodesk Revit LT

V poslední době se hodně mluví o BIM (Informačním modelování budov). Určitě víte, že BIM je moderní způsob zpracování projektové dokumentace. Víte také, že BIM přístupy využívá v dnešní době již téměř 50 % architektů? Hledáte-li výhodné řešení pro implementaci BIM do Vaší firmy s ohledem na kvalitu software a investice do jeho pořízení, je tento článek určen právě Vám.

AutoCAD Revit LT Suite za 50 € na měsíc Autodesk Autocont
Přehled největších výhod BIMu pro architekty, inženýry a majitele společností

Principy a myšlenky BIM se postupně stávají běžným nástrojem projekčních kanceláří všech velikostí a jejich využitím vznikají projekty nejrůznějších staveb. Je téměř jisté, že v blízké budoucnosti bude tento moderní způsob zpracování projektové dokumentace využívat naprostá většina projekčních kanceláří ve světě, ale také u nás. Pokud se ptáte proč tomu tak je, důvodů je hned několik.

Proč BIM?

Mezi zcela prozaické důvody patří řada výhod, které projektantům a projekčním kancelářím působícím v oblasti projektování staveb přináší využívání principů BIM.

 • Produktivita, efektivita a spolupráce
  Mluvíme především o zjednodušení a zefektivnění mnoha často rutinních a časově náročných činností. S moderními přístupy BIM můžeme některé z těchto prací přenechat výpočetní technice, a tím zajistíme nižší chybovost projektu. Součásti projektu, jako je kreslení výkresů, konstruování řezů nebo odečty množství materiálu, mohou být automatickým výstupem z připravovaného modelu. Velikou výhodou při využívání BIM ke zpracování projektů je vizuálnost a možnost rychlých změn v navrhovaném řešení. Nejvyšší efektivity lze dosáhnout, pokud jsou tyto přístupy využity pro zpracování celého projektu, neboť v takovém případě lze maximálně využít také možností spolupráce a sdílení dat.

 • Koordinace
  Jedním z výstupů BIM projektu je virtuální model stavby, který je komplexní a zahrnuje veškeré části projektu napříč jednotlivými profesemi. Díky tomu obsahuje jediný virtuální model stavby všechny konstrukce a rozvody. Zjednodušená komunikace a předávání dat uvnitř projekčních týmů nebo mezi kooperanty usnadňuje přípravu a zpracování podkladů, ale hlavně usnadňuje odhalení případných kolizí.

 • Kvalita projektu
  Dalším důvodem, hovořícím pro BIM, je evropská směrnice 2014/24/EU, která se týká možnosti požadovat využívání principů BIM u všech veřejných zakázek jako prostředek dokladování a monitorování dodávaného díla. Díky tomu lze u výběrových řízení do budoucna očekávat větší důraz na kvalitu díla, efektivitu a v EU velice oblíbený udržitelný růst. Využíváním BIM principů v celém projektu lze kontrolovat kvalitu a správnost provedení z konstrukčního i provozního hlediska.

 • Simulace a analýzy
  Projekt zpracovaný v BIM je možné podrobit počítačovým simulacím chování v různých situacích a provádět řadu analýz, například energetické náročnosti.
AutoCAD Revit LT Suite za 50 € na měsíc Autodesk Autocont

Jaký nástroj zvolit?

Při výběru vhodného BIM řešení se většina dodavatelů staveb rozhoduje podle kvality software a pořizovacích nákladů. Snad každý projektant nebo projekční kancelář potřebuje vytvářet skutečně kvalitní projekty, a k tomu je zapotřebí zvolit výkonný, spolehlivý a kompatibilní nástroj. Problém často nastane ve chvíli, kdy pořízení odpovídajícího software vyjde na několik tisíc eur. Často pak sáhne po produktech různých společností, které jsou levné, rozhodně je však nelze označit jako profesionální BIM software. Mezi absolutní špičky na trhu patří produkty firmy Autodesk. Pokud hovoříme o BIM, je to rozhodně produkt Revit patřící do rodiny AutoCAD. Revit nabízí dokonalou provázanost vytvářené projektové dokumentace, zvyšuje produktivitu a efektivitu práce, zjednodušuje koordinaci a spolupráci napříč profesemi a projekčním týmem, umožňuje analyzovat a simulovat různé situace, ale především zajišťuje vysokou kvalitu projektu.

Dobře, Revit je výborný nástroj, ale co cena?

AutoCAD Revit LT Suite za 50 € na měsíc

Právě v těchto dnech přichází společnost Autodesk s opravdu výhodnou nabídkou, která se vyplatí zejména malým a středně velkým projekčním kancelářím, ale i projektantům na volné noze. Jedná se nabídku pronájmu licence balíčku software AutoCAD Revit LT Suite při nákladech 50 € za měsíc. Tento balíček obsahuje profesionální software AutoCAD LT + Revit LT a může být optimálním řešením také pro Vás. Forma pronájmu licence Vám totiž nabízí možnost rozpočítat si své náklady na software na jednotlivé měsíce a kalkulovat s nimi při zpracování finanční nabídky pro investora. Dostupné jsou licence na 3 měsíce, 1 rok, 2 roky, 3 roky nebo trvalé licence. Stačí pouze zvolit délku licence, která vyhovuje právě Vašim potřebám a možnostem.

více informací o nabídce AutoCAD Revit LT Suite

AutoCAD Revit LT Suite za 50 € na měsíc Autodesk Autocont