Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Uděleny medaile na veletrhu Aquatherm Praha 2014

2. den mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 2014 - zlaté medaile pro ACOND, REMAK, VIADRUS, čestná uznání pro ATREA, GRUNDFOS, UNITES Systems.TZB-info získalo Zvláštní cenu za Porovnání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. V doprovodném programu dnes další zajímavé přednášky.

Do soutěže o nejlepší exponát bylo přihlášeno 24 exponátů od 22 vystavovatelů. Po vyhodnocení jednotlivých výrobků se komise rozhodla udělit tři zlaté medaile, tři čestná uznání a jedno zvláštní uznání.

Zlaté medaile

Tepelné čerpadlo ACOND TČ 35 EVI
za zajímavé komplexní řešení pro zateplené domy s využitím zdroje obnovitelné energie s vysokou mírou aplikovatelnosti
Vystavovatel: ACOND a.s.

Bazénová jednotka Remak 2. Generace
za kvalitní zpracování (povrchová úprava, důsledné řešení detailů s ohledem na charakter provozu)
Vystavovatel: REMAK, a.s.

Nástěnný kondenzační kotel NAOS
za vysokou užitnou hodnotu kotle projevující se přímou úsporou nákladů na topení bez nutnosti přihlížet k návratnosti, neboť jeho cena je blízká ceně kotlů konvenčních a zároveň za vyjímečný design
Vystavovatel: Viadrus a.s.

Čestná uznání

Univerzální řada větracích jednotek DUPLEX Multi
za novou generaci kompaktních jednotek Duplex Multi, VZT jednotku flexibilní, vysoký teplotní faktor, nízkou spotřebu pomocné energie
Vystavovatel: ATREA s.r.o.

GRUNDFOS Magna3 32-120F 220 PN6/10 50Hz, mokroběžné čerpadlo
za diverzifikaci funkcí, úsporu elektrické energie, vysoce kvalitní uživatelské rozhraní
Vystavovatel: Grundfos s.r.o.

SOLAR KERBEROS
za účinné využívání sluneční energie
Vystavovatel: UNITES Systems a.s.

Zvláštní uznání

Porovnání nákladů na vytápění TZB-info
za široce využitelný nástroj pro porovnání nákladů na vytápění, který je zdarma veřejně dostupný
Vystavovatel: Topinfo s.r.o., portál TZB-info
TZB-info získalo Zvláštní uznání Aquatherm 2014 za Porovnání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. Ocenění přebírá ředitelka TZB-info Ing.Dagmar Kopačková, Ph.D. od ředitele MDL Expo Mgr. Michala Drážďanského (vlevo) a předsedy poroty pana prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc., děkana Fakulty strojní ČVUT Praha (vpravo). Foto uprostřed: Diplom pro TZB-info podepisuje Mgr. M. Drážďanský a předseda poroty prof. Hrdlička

Příprava teplé vody a technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

V úvodní přednášce doprovodného programu tohoto dne vystoupil Ing. Cyril Svozil s přednáškou PENB v objektech s elektrickým velkoplošným vytápěním | Vyhl. 78/2013 Sb. – aplikace směrnice 2010/31/EU.

Blahopřání pro Ing. Svozila k ocenění EY Podnikatel roku 2013 Olomouckého kraje
  • Celková spotřeba NEOBNOVITELNÉ primární energie nemá s vlastnostmi objektu nic společného a je výsledkem vítězství ideologie nad ekonomikou i ekologií. Technicky identické objekty tak mohou nabývat diametrálně rozdílných hodnot na základě tzv. koeficientu ( PEF). Tento koeficient nemá přitom ani ekonomický, dokonce ani ekologický rozměr vypovídající o kvalitě stavby a očekávaných energetických nákladech. Navíc existuje několik metod jeho stanovení s diametrálně odlišnými výsledky! Česká republika zvolila nejvyšší hodnotu koef. PEF ze všech členských zemí EU na úrovni 3!
    Přednáška Ing. Svozila - průkaz energetické náročnosti, započítání elektřiny
  • Cyril Svozil, ředitel a majitel společnosti FENIX Trading, s.r.o., zvítězil v soutěži EY Podnikatel roku 2013 Olomouckého kraje
  • .

Doprovodný program veletrhu se ve středu věnoval problematice JAKOU TECHNOLOGIÍ ZAJISTIT DOSTATEK TEPLÉ VODY ZA ROZUMNÉ PENÍZE A ZÁROVEŇ SPLNIT NOVOU LEGISLATIVU. Pořadatelem byl odborný portál TZB-info, partnerem firma Regulus. Seminář moderoval Ing. arch. Oldřich Rejl, redaktor oboru Stavba na TZB-info.

Ing. Miroslav Urban, Ph.D., z ČVUT v úvodu nejdříve důkladně shrnul legislativu a normy vztahující se k výpočtu energetické náročnosti přípravy teplé vody, respektive celé budovy. Následně prezentoval několik variant systémů pro přípravu teplé vody a jejich dopad na energetické hodnocení budovy.

Další přednášející se věnovali jednotlivým způsobům přípravy teplé vody: Ing. Helebrant z firmy Stiebel Eltron tepelným čerpadlům, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., z ČVUT solárním tepelným kolektorům a ve druhé přednášce srovnání tepelných kolektorů s fotovoltaikou s využitím simulačního software TRNSYS. Mezi přednáškami doc. Matušky potom Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., z TZB-info přednášel o možnostech ohřevu teplé vody fotovoltaikou.

V závěru Ing. Jan Soukup z firmy Brilon upozornil na význam technických detailů zásobníků teplé vody. Zájem vzbudila zejména možnost ohřevu teplé vody fotovoltaikou a jejich následné porovnání simulačním programem. Při použití výhradně pro ohřev teplé vody jsou v současnosti solární tepelné kolektory stále ještě ekonomicky výhodnější, než ohřev vody fotovoltaikou.

Odpolední blok seminářů s názvem TECHNOLOGIE PRO BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE, pořádala Federace evropských asociací pro vytápění, větrání a klimatizaci – REHVA. Přednáškový blok uvedl a moderoval prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Představil organizaci REHVA jako celoevropské sdružení zaměřené na energetiku budov, organizaci, která dnes reprezentuje více jak 100 000 inženýrů z 26 členských zemí EU.

Ve své přednášce, kterou sledoval zcela zaplněný přednáškový sál na výstavišti v Letňanech, se věnoval novinkám z vnitřního prostředí budov. Popsal složitou provázanost jednotlivých faktorů, které vnitřní prostředí ovlivňují, a jejich vazbu na energetickou náročnost budov. Další přednášející z Estonska, Francie, Maďarska a Holandska se pak věnovali sjednocování definice budov s téměř nulovou spotřebou energie v jednotlivých zemích EU a přípravě nových norem na hodnocení energetické náročnosti budov.

Seminář pak pokračoval tematickým blokem s názvem ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ V BUDOVÁCH, NOVÁ LEGISLATIVA. Ing. Jiří Frýba v něm komplexně porovnal vliv nového Občanského zákoníku na současné legislativní normy v oblasti TZB. Ing. Lukáš Emingr popsal novinky v legislativě spojené s údržbou a provozem bytů. Ing. Václav Helebrant ve své přednášce na téma Obnovitelné zdroje energie v bytových domech popsal problémy a úskalí při odpojování bytových domů od soustav CZT a kritéria ekonomické výhodnosti takového kroku. Prezentoval i praktické příklady instalací tepelných čerpadel a solárních systémů v bytových domech. Ing. Zuzana Mauthauserová podrobně popsala problematiku větrání bytů po výměně oken a zdravotní rizika s tím spojená.

 
 
Reklama