Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktualizovaný doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2014

V doprovodném programu jubilejního ročníku veletrhu Aquatherm je řada přednášek nejen pro návštěvníky, ale i pro vystavovatele. Jak deklarovat význam prvku při hodnocení budovy? Změna zodpovědnosti dodavatele a projektanti dle NOZ, novinky v CE označování výrobků, diskuse k legislativě spalinových cest, data k prodejům zdorjů tepla izolací a plánovaných stavebních prací a další. Srdečně Vás zveme na doprovodný program po celou dobu veletrhu.

Kolik peněz půjde do stavebnictví podle nových ministrů? Aktuální data o stavebnictví, aktuality označování CE pro stavební výrobky. Pro developery budou zajímavé přednášky na téma praktický pohled na nový katastrální zákon, vliv prvků TZB pro certifikaci budov, technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, provozní problémy v budovách. Z oblasti vytápění upozorňujeme na legislativu a bezpečnost spalinových cest, rozúčtování nákladů na vytápění a vodu, tepelná čerpadla, větrání škol a bytových domů, vytápění s CZT a facility management včetně přednášek k novému občanskému zákoníku, které by Vám rozhodně neměly uniknout.

Úterý 4. 3. 2014

11:00–14:00 hodin, nové konferenční prostory 1. patro, vstupní hala VH2

Jaké lze očekávat dotace pro podniky a stavebnictví v nejbližším období?

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info

Přednášky jsou zaměřeny na hlavní cíle, stav a plán přípravy pro nové programové období 2014–2020, rozpad cílů do jednotlivých os, územní dimenze a alokace finančních prostředků.
 • 11:00-11:30 | Dotační tituly MŽP, Ing. Veronika Müllerová, samostatné oddělení přípravy nového programovacího období MŽP – přehled aktuálních titulů, výhled, přehled čerpání
 • 11:30-12:00 | Vyhodnocení ukončených etap ZÚ a pravidla pro pokračování Nové ZÚ – zástupce SFŽP
  Naplnily se předpoklady předchozích etap ZÚ? Jaké lze očekávat změny v Nové ZÚ 2014 od dubna?
 • 12:00-12:30 | Dotační tituly SFRB, Úvěry pro mladé do 36 let – Petr Dolejš LL. B., tajemník Holdingového fondu SFRB.
  Představení programů podpor SFRB a doplněním o Programu JESSICA - zástupce KB, a.s.
 • 12:30-13:00 | Dotační tituly MPO ČR, Ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace SF, MPO ČR
  Přehled aktuálních titulů, výhled, přehled čerpání
 • 13:00-13:30 | Případová studie čerpaných dotací z oblasti TZB, Euroforum group
  Řada dotačních titulů je připravena pro rozvoj firem. Mnoho firem o dotace nepožádalo, protože nestihlo žádost v požadovaných termínech a kvalitně připravit, nebo nenašly relevantní dotační titul. Konkrétní příklad Asio, spol. s r.o. může být dobrým návodem.
 • 13:30-14:00 | Požadavky a implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, Ing. Marcela Juračková, MPO ČR

14:00–15:00

Co říkají čísla o situaci a trendech ve stavebnictví a TZB?

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info

 • 14:00-14:30 | Jaké rekonstrukce Češi plánují? Zajímavý průzkum Raiffeisen stavební spořitelny. Stanislav  Otmar, oblastní ředitel, Praha 7 a Bc. Václava Benešová, oblastní ředitelka Praha 6, Raiffeisen stavební spořitelna
  „Klienti berou úvěr ze stavebního spoření nejčastěji na rekonstrukce koupelen, kuchyní a bytového jádra. Průměrná výše úvěrů se pohybuje kolem 300 000 korun.“
 • 14:30-15:00 | Přehled používaných minerálních izolací dle technické specifikace, Ing. arch. Marcela Kubů, tajemnice AVMI
  Nejde jen o obvykle zmiňované izolace pro úsporné stavění, tj. fasádní, ale i o izolace rozvodů TZB, které spotřebu energie objektu výrazně ovlivňují a obvykle nejsou v médiích zmiňovány.

15:00–17:00

Stavební výrobky se značkou CE – novinky a kritéria kvality, zkoušky a označení prvků TZB

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. Vladimír Stupavský, odborník na biopaliva TZB-info

 • 15:00-16:00 | Stavební výrobky s označením CE, uvádění na trh od 1. 7. 2013, Ing. Alena Šimková, vedoucí odd. stavebních výrobků ÚNMZ
  Nová pravidla dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR), které je přímo účinné bez potřeb implementace do národního prostředí. "Novinek je více, než byste čekali", řekla Ing. Šimková při potvrzení přednášky. Aktuální stav a zkušenosti z praxe
 • 16:00-16:40 | Zkušenosti z certifikace, Ing. Tomáš Hruška, ředitel Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., Notifikovaná osoba 1015, Brno
  Zkušenosti z certifikace kotlů a otázky typu: Je srovnatelná certifikace v ČR a v jiných státech? Je pro zákazníka důležité místo certifikace? Zhodnocení vývojových trendů technologií. Platnost certifikátů z jiných zemí, doklady pro zákazníka, co obsahuje certifikát, označení výrobků.
 • 16:40-17:00 | Certifikace pelet, Ing. Vladimír Stupavský, člen předsednictva, European Pellet Council, předseda představenstva, Klastr Česká peleta
  Norma pro pelety odliší kvalitu a přesněji popíše vlastnosti pelet. Co znamená značka ENplus, kterou v Česku uděluje Klastr Česká peleta?

Úterý 4. 3. 2014

10:30–14:45, přednáškový sál v hale č. 5

Legislativní revoluce 2014 a nové trendy v komerčním developmentu

logo Stavební fórum

Pořadatel: Stavební fórum

10:30–11:00 Registrace účastníků
11:00 Zahájení konference
11:00–12:30 1. diskusní panel: Legislativní revoluce 2014
Praktický pohled na nový katastrální zákon a první zkušenosti

 • Nový občanský zákoník a jeho dopady na realitní trh (smluvní vztahy, změny pro uživatele staveb, SVJ, developery …

Aktivní účastníci:

 • Lubomír Klučka (Ředitel Katastrálního úřadu pro HMP)
 • Magda Pokorná (Allen & Overy)

Účastníci panelu jsou předními a uznávanými odborníky na problematiku nového katastrálního zákona a nového občanského zákoníku. Cílem panelu je identifikovat výhodná i riziková ustanovení nového občanského zákoníku z pohledu developera, představit řešení, včetně návrhu a rozboru konkrétních smluvních dokumentů. Ředitel pražského katastru uvede také první zkušenosti z praxe.

12:30–13:15 oběd
13:15–14:45 2. diskusní panel: Nové trendy v komerčním developmentu

 • Kanceláře – od kvantity ke kvalitě
 • Obchodní centra – revitalizace , redesign a rekonstrukce
 • Logistika – projekty na míru

Aktivní účastníci:

 • David Musil (Penta)
 • Zástupce DTZ
 • Tomáš Míček (PointPark Properties)

Cílem panelu bude zveřejnit údaje o uvedených segmentech trhu v České republice za rok 2013 a upozornit na nové trendy, které nás čekají letos v oblasti kancelářského a maloobchodního trhu. Trh se skladovými a průmyslovými nemovitostmi významně ovlivní výstavba dvou distribučních center společnosti Amazon v České republice.

Upozorňujeme zájemce, že na tento blok přednášek je nutná registrace předem na stránkách Stavebního fóra.

Středa 5. 3. 2014

10:30–14:00, přednáškový sál v hale č. 5

Pořadatel: portál TZB-info


Blok I:Průkaz energetické náročnosti budov - otazníky nad elektřinou jako zdrojem pro vytápění a pro přípravu teplé vody

logo TZB-info
 • 10:30-11:00 | PENB v objektech s elektrickým velkoplošným vytápěním– Ing. Cyril Svozil, předseda představenstva FENIX GROUP, a.s.
  Vyhl. 78/2013 Sb. – aplikace směrnice 2010/31/EU. Proč ČR zvolila nejvyšší hodnotu koef. neobnovitelné primární energie ze všech členských zemí EU na úrovni 3 !!!!? Je naděje na nové posouzení energetického mixu a přehodnocení PEF?

11:00–14:00

Blok II:Jakou technologií zajistit dostatek teplé vody za rozumné peníze a zároveň splnit novou legislativu?

Partner:

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. arch. Oldřich Rejl, redaktor oboru Stavba na TZB-info

 • 11:00-11:30 | Volba příprav teplé vody s dopadem do energetického hodnocení budov – Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT Praha
  Příklady hodnocení s různými technologiemi přípravy teplé vody a teplá voda v TNI 73 0331
 • 11:30-12:00 | Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody – Ing. Helebrant, Stiebel Eltron
  Kdy je vhodné použití TČ pro ohřev vody, jaká jsou technická omezení a důsledky pro energetickou bilanci objektu. Ekonomické zhodnocení.
 • 12:00-12:30 | Jak navrhovat solární kolektory – doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
  Jaké parametry chtít po dodavateli kolektorů, nové TNV, solár je úsporné opatření, nedokáže převzít úlohu zdroje.
 • 12:30-13:00 | Fotovoltaika pro přípravu teplé vody – Ing. Bronislav Bechník, TZB-info
  Ekonomika provozu, kdy je vhodné a návaznosti.
 • 13:00-13:30 | Porovnání FV a FT systemů ohřevu vody v SW TRNSYS.  Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. a Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Jaké je porovnání fotovoltaiky a fototermiky provedené za stejných podmínek a stejným způsobem hodnocení?
 • 13:30-14:00 | Význam technických detailů zásobníků teplé vody – Brilon, Ing. Jan Soukup, odborný konzultant, region jižní a západní Čechy
  Záludnosti návrhu různých typů zásobníků, jak se liší zásobníky pro soustavy s více zdroji, jak je to s údržbou zásobníků a jaké jsou energetické rozdíly?

14:00–16:00

Jaký vliv má volba prvků TZB pro certifikaci budov a jaké prvky v hodnocení pomohou?

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. arch. Oldřich Rejl, redaktor oboru Stavba na TZB-info

 • 14:00-14:30 | Hodnocení a certifikace budov a role projektanta TZB s ohledem na SBtoolCZ – Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT Praha
  Jaká je motivace investora, projektanta, stavební firmy a uživatele pro certifikaci budovy? Lze srovnávat jednotlivé druhy certifikace? Příklady bodů za zelené technologie TZB?
 • 14:30-15:00 | Ekologické „green“ a neekologické „non-green“ budovy čelí výzvám k managementu energií
  – Martina Lepine, ATALIAN CZ s.r.o.

  Trh s nemovitostmi se mění. Tato změna na trhu podporuje investory a uživatele budov, aby se více soustředili na realitní výkon, dopady na životní prostředí a na snižování provozních nákladů.
 • 15:00-15:30 | City Green Court Praha LEED PLATINUM – Petra Hajná, Skanska Property Czech Republic, s.r.o. a Rudolf Kraina, Skanska Facility s.r.o.
  Využití dešťové vody, zelená střecha, zatravněný pozemek, denní světlo a přirozené větrání. Jaký význam pro certifikaci mají prvky TZB?
 • 15:30-16:00 |Ekodesign tepelných zařízení– Milan Holomek, vedoucí zkušebny tepelných zařízení, Strojírenský zkušební ústav, s.p.
  V průběhu roku 2015 začnou platit nové požadavky na tepelná zařízení pro ohřev topné a teplé vody s elektrickým ohřevem (pohonem) a dále na zařízení pro ohřev topné a teplé vody spalující plynná a kapalná paliva. Jedná se o takzvanou sezónní účinnost, účinnost ohřevu užitkové vody a další navazující požadavky.

Středa 5. 3. 2014

logo REHVA

12:00–14:00, nové konferenční prostory 1. patro, vstupní hala VH2
Pořadatel: REHVA

Odborný garant a předsedající: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB fakulty stavební ČVUT v Praze, REHVA president, předseda STP


Technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie
(Technologies for net zero energy buildings)

 • 11.45-12.00 | Registrace
 • 12.00-12.20 | Kvalita vnitřního prostředí v budovách s nízkou energetickou náročností
  Karel Kabele, ČVUT Praha, REHVA prezident
 • 12.20-12.40 | Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) v rámci Evropy
  Jarek Kurnitski, Tallinn University of Technology Estonsko, REHVA vice-president
 • 12.40-13.00 | Vliv vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) na hodnocení budov
  Frank Hovorka, Caisse des Dépôts Francie, REHVA vice-president
 • 13.00-13.20 | Energetické úspory systémů HVAC s kontinuálním monitoringem
  Zoltan Magyar, Budapest University of Technology, Maďarsko, REHVA vice-president
 • 13.20-13.40 | EN15603 a další 2. generace norem o energetické náročnosti budov ( EPB): pevný základ pro definování nZEB
  Jaap Hogeling, ISSO, předseda CEN TC 371 programové komise pro EPBD, Holansko
 • 13.40-14.00 | Diskuze (otázky a odpovědi)

Seminář bude simultánně tlumočen do češtiny a byl akreditován jako akce Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Vysvětlivky:
REHVA = Federace evropských asociací oboru TZB (reprezentuje více než 100 000 inženýrů z 26 evropských zemí z oboru TZB, vydává velmi kvalitní odborné příručky a publikace) www.rehva.eu
nZEB = Nearly Zero-Energy Buildings / Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
IEQ = Indoor Environmental Quality / Kvalita vnitřního prostředí
HVAC = heating, ventilation, and air conditioning / vytápění, větrání a klimatizace
EPB = Energy Performace of Building / Energetická náročnost budov
EPBD = Energy Performace of Building Directive / Směrnice pro energetickou náročnost budov
ISSO = Dutch Building Services Knowledge Centre
CEN TC = European Committee for Standardization - Techniccal Committe

Středa 5. 3. 2014

logo STP

14:15–16:30, nové konferenční prostory 1. patro,vstupní hala VH2
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí

Odborný garant a předsedající: Ing. Jaroslav Bambous, předseda odborné sekce Facility management STP

Seminář byl akreditován v Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým hodnocením 1 bod

Řešení častých provozních problémů v budovách, nová legislativa

 • 14:15-14:30 | Prezence
 • 14:30-14:50 | Ing. Miroslav Bambous – Záruky v nové legislativě
  Je v novém občanském zákoníku obsažena úprava záruky, nebo není? A jaká?
 • 14:50-15:10 | Ing. Jiří Frýba – Dopady nového občanského zákoníku na profesi provoz TZB
  Smyslem a účelem nového občanského zákoníku (NOZ) je – až na výjimky – upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu.
 • 15:10-15:30 | Ing. Václav Helebrant – Volba tepelných čerpadel pro vytápění bytových objektů
  Současné stavební konstrukce umožňují stavět domy s velmi malou tepelnou ztrátou prostupem. U takto koncipovaných domů je nutno přemýšlet o aspektech a souvislostech.
 • 15:30-15:50 | Ing. Lukáš Emingr – Údržba a předepsané revize technického vybavení bytů a bytových objektů
  Údržba bytu a zařízení se řídí stavebním zákonem, zákonná práva na uplatnění určité vlastnosti bytu jsou jen na zdravotní nezávadnost a vytápění.
 • 15:50-16:10 | Ing. Zuzana Mathauserová – Větrání bytů s těsnými okny
  Částečnou modernizací, spočívající pouze v zateplení obvodového pláště a výměně oken za účelem snížení tepelných ztrát pro úsporu energie na vytápění vzniká problém nedostatečného větrání.
 • 16:10-16:30 | Diskuse, závěr

Čtvrtek 6. 3. 2014

10:30–13:00, přednáškový sál v hale č. 5

Diskusní fórum na téma legislativa a bezpečnost spalinových cest

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. Jan Blažíček, vedoucí oboru Vytápění na TZB-info

Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění, (odborně spotřebičů typu B), se stala v posledních několika letech velmi diskutovaným tématem. Hledejme společně zlepšení tragické bilance otrav oxidem uhelnatým při provozu plynových kotlů a průtokových ohřívačů vody v bytech a rodinných domech.

 • Projekt vytápíme plynem TZB-info a úvod do problematiky – Ing. Milan Bechyně, vedoucí projektu Vytápíme plynem na TZB-info
 • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – Ing. Ivan Vališ, VUT Brno
  Nařízení vlády vůbec neřeší základní podmínky prevence otrav CO u spotřebičů typu B, tak jak je řeší odbornost plynových zařízení ve smyslu např. energetického zákona a především TPG 704 01. Zejména se jedná o dostatečný přívod spalovacího vzduchu a důraz na servis a čistotu spotřebiče.
 • Teorie a praxe při prvním a opakovaném připojení plynového spotřebiče na spalinovou cestu – Ing. Waltr Sodomka (revizní technik komínů)
  Rizika a praktické příklady nesprávného připojení plynových spotřebičů. Jak rozklíčovat popis spalinové cesty dle ČSN EN 1443. Odpovědnost za systémové a individuální řešení. Obsahové vymezení revize spalinové cesty. Oprávněné osoby.
 • Otevřme diskuzi o tom, co je revize komína. Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ
  Revizní zpráva komína podle ČSN 73 4201, shodně popsanou i v NV 91/2010. Revizní technik plynu by neměl vystavit revizní protokol, pokud nemá kladnou revizi komína.
 • Praktická řešení pro eliminaci otrav při provozu plynových spotřebičů kategorie „B“ Ing. Jiří Buchta, CSc.
  – České sdružení pro technická zařízení

  Nejasná legislativa umožňující různý výklad a tím matení uživatelů o příčinách otrav je hlavní příčinou vysokého počtu případů otrav při provozu plynových spotřebičů
 • 12:40-13:00 | Vyhlášení výsledků soutěže o termokameru Testo + nabídka analyzátorů spalin, Ing. Jaroslav Kmoch a Martin Dragoun, Testo

Čtvrtek 6. 3. 2014

13:15–15:00, přednáškový sál v hale č. 5

Zdroje pro vytápění – Kolik platíte za vytápění?

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. Jan Blažíček, vedoucí oboru Vytápění na TZB-info

 • 13:15-13:35 | Inovativní technologie vytápění a získávání tepla - nové trendy – Marek Bezouška, odborný referent Viessmann
 • 13:35-14:00 | Ekonomika domovní kotelny po odpojení od CZT – příklad z praxe TEP Jablonec ve spolupráci s Brilon, Ing. Jan Soukup, Brilon
  Kolik stojí nová plynová kotelna při odpojení od CZT a jak ji zaplatit? Kolik stojí provoz a jaká je návratnost? Příklad bytového domu v Jablonci nad Nisou.
 • 14:00-14:30 | Úspora za plyn a elektřinu výběrem dodavatele – Ing. Jan Schindler, TZB-info
  Jak správně a bezpečně měnit dodavatele, povinnosti a práva odběratele a dodavatele, e aukce.
 • 14:30-15:00 | Fatální omyly novely vyhlášky č. 372/2001 Sb.
  Komentář návrhu novely vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.

Čtvrtek 6. 3. 2014

15:00–17:00, přednáškový sál v hale č. 5

Tepelná čerpadla

logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Pořadatel: Asociace pro využití tepelných čerpadel

 • Stav tepelných čerpadel na českém trhu – Ing. Josef Slováček, TERMO KOMFORT s.r.o.
  Vývoj TČ na českém trhu, rozdělení podle systémů a kvality.
 • Snižování energetické náročnosti staveb a účinná obrana proti růstu nákladů na vytápění – Ing. Josef Slováček, TERMO KOMFORT s.r.o.
  Tepelná čerpadla jsou významným prvkem pro snižování energetické náročnosti staveb. S přihlédnutím do budoucna k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů jsou nepostradatelná.
 • On-line monitoring tepelných čerpadel – výsledky dlouhodobého sledování dosažených parametrů
  – Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT, s.r.o.

  Prezentace výsledků podrobného a dlouhodobého monitoringu více než 200 instalací tepelných čerpadel, prováděného v Německu v letech 2006 - 2013. Dosahované reálné topné faktory, spotřeby energie jednotlivých komponent, doporučení pro dosažení co nejvyšších úspor.
 • Výsledky Thermal Response testů na vrtech pro tepelná čerpadla prováděných v ČR a poznatky z dlouhodobého monitorování vrtů pro tepelná čerpadla na zkušebním polygonu v Praze – Mgr. Michal Havlík, Stavební Geologie – Geosan, s.r.o.
  Dosavadní zkušenosti polních zkoušek měření tepelné vodivosti hornin na vrtech prováděných v ČR, trendy závislosti teplotních vodivostí hornin na morfologické pozici a typu hornin.
 • Porovnání energetické bilance provozu tepelných čerpadel – země-voda, vzduch-voda, ventilační – simulační program VPDIM – Ing. Jiří Sedláček – NIBE ENERGY SYSTEMS
  Výpočet provozních nákladů a účinnosti tepelných čerpadel při použití různých druhů primární energie.

Čtvrtek 6. 3. 2014

10:30–16:40, nové konferenční prostory 1. patro, vstupní hala VH2

Větrání škol a bytových domů

Generální partner dne:
Partner:
 
logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Seminář byl akreditován v Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým hodnocením 1 bod

Větrání rodinných a bytových domů
 • 10:30-10:50 | Legislativní prostředí, úvod do problematiky řízeného větrání - Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
 • 10:55-11:15 | Projektování řízeného větrání s rekuperací tepla - Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
 • 11:20-11:40 | Měření CO2, metodika a přístroje - Draeger, Klimosz
 • 11:45-12:05 | Řízené větrání s rekuperací tepla RD - Ing. Zdeněk Zikán, Atrea
 • 12:10-12:30 | Řízené větrání u rekonstruovaných bytových domů a novostaveb - Ing.Kubelka, Elektrodesign
 • 12:35-12:55 | Řízené větrání s rekuperací tepla a zemním kapalinovým výměníkem – Ing. Roman Šubrt, Zehnder
 • 13:00-13:20 | Problematika větrání a vysoké koncentrace CO2 v bytových domech – Ing. Vladimír Macháček, DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC, SPOL. S R.O.
  Výhoda decentralizovaného řešení větrání jednotlivých bytů, technické řešení spol. Daikin, popis produktu Ururu Sarara, výhody a nevýhody řešení
Větrání školních budov
 • 13:25-13:45 | Úvod do problematiky větrání školních budov - Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
 • 13:50-14:10 | Energetická náročnost školních budov ve vazbě na vnitřní prostředí – Ing. Renata Straková,
  Entech Group

  Analýza skutečně naměřených dat ve školské budově (teplo, SV, TV, ale i monitoring vnitřní teploty se sledováním parametrů CO2) a postup návrhu energetického monitoringu a monitoringu vnitřního prostředí s celou řadou doporučení k další optimalizaci. Cesta od energetického auditu, zpracování PD po kompletní realizaci regenerace budovy.
 • 14:15-13:35 | Řízené větrání s rekuperací tepla školních budov - Ing. Zdeněk Zikán, Atrea
 • 14:40-15:00 | Řízené větrání s rekuperací tepla školních budov - Ing.Pump, Elektrodesign
 • 15:05-15:25 | Přehled malých VZT jednotek pro řízené větrání s rekuperací tepla - aplikace na portále TZB-info.cz - Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Materiály ve vzduchotechnice
 • 15:30-15:50 | Materiálové provedení VZT jednotek a užití materiálů v korozním prostředí – Ing. Vít Měrka, Remak
  Výrazným korozním prostředí je např. bazénový provoz, kde konstrukce, která by v běžné vzduchotechnice vydržela desítky let, v bazénovém provozu selže do dvou měsíců. bazénová technologie je extrémně zatížena vysokými koncentracemi chloridů a dalších chemických látek, které v kombinaci s vysokým ovlhčením znamená až nejvyšší stupeň korozního namáhání C5 až CX.
 • 15:55-16:15 | Vzduchotechnické komponenty z plastů – Ing. Miroslav Silný, Fort
  Potrubí z PVC, PP, PPs, HD-PE, PE-EL, PPsEL atd. s vysokou chemickou odolností, téměř nulovou nasákavostí, nízkou hmotností a dostatečnou pevností. jsou předurčena pro použití v nejnáročnějších provozech chemického, farmaceutického, potravinářského a strojírenského průmyslu.
 • 16:20-16:40 | Ventilátory a směrnice ErP – Ing. Tomáš Reček, Ziehl Abeg
  Prováděcí opatření směrnice ErP pro ventilátory definuje minimální účinnosti u ventilátorů ve výkonnostním rozsahu 125 W až 500 kW. Dodržení předepsané účinnosti ventilátorů je základním předpokladem pro označení CE a je tedy nutnou podmínkou pro použití v členských státech EU. Jaké jsou konkrétní požadavky a zkušenosti z praxe?

Čtvrtek 6. 3. 2014

11:00–14:00, přednáškový sál č. 1, vstupní hala VH1

Úsporné vytápění s CZT

logo Topenářství a instalace

Pořadatel: Odborný časopis Topenářství a instalace,
Moderátor: Josef Hodboď, šéfredaktor časopisuTopenářství a instalace

 • Kalkulace ceny tepla, CZT versus vlastní kotelna – Ing. Miloš Bajgar
  Náklady, které ovlivňují cenu tepla z CZT a vlastní kotelny, podklady k rozhodnutí.
 • Náklady za teplo, smlouva o jeho dodávce a technické možnosti – Ing. Miloš Bajgar
  Využití struktury ceny tepla ke snížení nákladů za teplo a technické možnosti. Zkušenosti z praxe.
 • Parametry otopné vody před a po zateplení domu – Ing. Vladimír Galád
  Se zateplením objektu souvisí změny provozních podmínek otopné soustavy. Změny je nutné provést na základě analýzy stavu otopné soustavy a bez ní nelze volit teplotní spády, průtoky.
 • Požadavky uživatelů bytů a technické možnosti – Ing. Vladimír Galád
  Požadavky uživatelů bytů se obvykle liší, ale ne všechny jsou realizovatelné. Zkušenosti z praxe.
 • Specifika přípravy teplé vody pro lázeňské a rehabilitační provozy – Doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
  Dr. Pospíchal získal za své projekty řešení teplé vody (mimo jiné za řešení hygieny vnitřního vodovodu v Interní klinice v Hradci Králové) i ocenění Energy Globe Award v roce 2008.

Pátek 7. 3. 2014

10:30–13:30, nové konferenční prostory 1. patro,vstupní hala VH2

Facility management prakticky

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Petra Gütterová, správce oblasti Facility management TZB-info

 • 10:30-11:00 | Facility manager – vodohospodář v akvaparku - Ing. Roman Šmíd, člen představenstva IFMA CZ
  Topologie vodohospodářského systému velkého akvaparku včetně hrubé vodohospodářské bilance. Úspory vody - řešení a výsledky provedených úsporných opatření v úspoře primární vody a zpracování a využití šedé a bílé vody. Provozní zkušenosti a udržování kvality vod (pitné, bazénových a odpadních).
 • 11:00-11:30 | Nouzové osvětlení a energetické úspory koncepčním řešením osvětlení –  Ing.  Pavel Šobra, Zumtobel Lighting s.r.o.
  U osvětlení nejde jen o samotné zdařilé utváření prostorového vjemu a tvorbu optimálních pracovních podmínek, nýbrž i o světlo jako komplexní faktor bezpečnosti.
 • 11:30-12:00 | Šetřit mohu jen tehdy, když znám spotřebu – Vladimír Svozil, Enerfis
  Příklady monitoringu a jeho vyžití z praxe
 • 12:00-12:30 | Rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu dle Vyhlášky č. 372/2001  Sb., Ing. Jan Blažíček, TZB-info
  Jak je to s novelou vyhlášky 372/2001 Sb., která se předpokládala v roce 2014?
 • 12:30-13:00 | Údržba otopných soustav, udržování tlaku, odplyňování a odlučování.– Ing. Vladimír Vaněk, Reflex
  Udržování tlaku a princip expanzních nádob. Odplyňování a odlučování mikrobublin a nečistot pro minimalizaci koroze a provozních potíží.
 • 13:00-13:30 | Příprava developerského projektu z hlediska správce nemovitostí, Daniel Štys, CBRE

13:30–15:30

Nový občanský zákoník – komentář vybraných témat

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Petra Gütterová, správce oblasti Facility management TZB-info

Přednášející: Mgr. Dana Stejskalová a Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.

 • 13:30-14:00 | Smlouva o dílo
  Stavba jako předmět díla podle nového občanského zákoníku.
 • 14:00-14:30 | Odpovědnost za vady díla
  Jak změní společná odpovědnost dodavatele, projektanta a subdodavatelů za vady díla vztahy ve stavebnictví?
 • 14:30-15:00 | Předsmluvní odpovědnost
  Na co si dát po 1.1. 2014 pozor při sjednávání smluv?
 • 15:00-15:30 | Stavba jako součást pozemku
  Praktické důsledky revoluční změny v občanském právu - vlastník pozemku je vlastníkem stavby na něm umístěné.

Každé téma bude mít část prezentační a část diskusní.

Pátek 7. 3. 2014

10:30–13:30, přednáškový sál v hale č. 5

Vytápění tuhými palivy

logo TZB-info

Pořadatel: portál TZB-info
Moderátor: Ing. Vladimír Stupavský, garant projektu Vytápíme tuhými palivy TZB-info

 • 10:30-11:00 | Kotlíkové dotace a dotace na vytápění obnovitelnými zdroji – Ing. Vladimír Stupavský, TZB-info
  Aktuality o kotlíkových dotacích jsou součástí projektu Vytápíme tuhými palivy TZB-info, který přináší informace k vytápění uhlím, dřevem a peletou.
 • 11:00-11:30 | Důsledky zákona o ochraně ovzduší pro kotle na tuhá paliva –  Ing. Zdeněk Lyčka
  Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně mění podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Starší a novému zákonu již nevyhovující kotle budou muset mít revize. Kotle na tuhá paliva nižších emisních tříd se od začátku roku 2014 přestaly prodávat.
 • 11:30-12:00 | Prodej zdrojů tepla o výkonu do 50 kW v ČR v roce 2012 – Ing. Jan Blažíček, TZB-info
  Jestliže se z meziročního srovnání může jevit, že v této oblasti dochází k významné změně v rozložení sil, kumulované prodeje za osm let již nijak zvlášť dramaticky nevypadají. Podle nich je rozdělení trhu z dlouhodobého pohledu zatím téměř stabilní, a to v poměru 35:31:23:11 (plyn:uhlí:biomasa:elektřina).
 • 12:00-12:30 | Statistika využívání pevných paliv v domácnostech – Ing. Aleš Bufka, MPO
  Statistika je zaměřena na jak na uhlí, tak na biomasu. Zajímavé jsou trendy, nabídka, prodeje a ceny paliva a podíl na výdajích domácností.
 • 12:30-13:00 | Bude dostatek pelet a za jakou cenu? – Marek Řebíček, CDP
  Ke konci roku 2012 ho tvořilo 760 výroben s výrobní kapacitou 42 milionů tun pelet, z toho 200 tisíc tun je výrobní kapacita českých peletáren. Skutečná produkce se celosvětově pohybovala mezi 22,4 a 24,5 miliony tun pelet, u nás to bylo 160 tis. tun. Dlouhodobý udržitelný potenciál pro výrobu dřevěných pelet u nás je asi 600 tis. tun, a tedy má odvětví možnost do budoucna ještě ztrojnásobit svoji výrobu.
 • 13:00-13:30 | Požadavky zákona o ochraně ovzduší se zásadně týkají také kotlů na plyn – Milan Kubíček, Thermona s.r.o.
  Dle přílohy č. 10 zákona o ochraně ovzduší, musí plynové kotle do příkonu 300 kW uváděné na trh od 1.1.2014 splňovat požadavek na mezní hodnoty emisí NOX 120 mg/m3 a CO 100 mg/m3.

Úterý 4. 3. 2014 – čtvrtek 6. 3. 2014

Pořadatel: Grundfos, hala VH1, školicí místnost 2

Školení čerpací techniky Grundfos pro topenáře, instalatéry a projektanty.

Odborná školení jsou zaměřena na zvyšování technických znalostí a vysvětlení výhod Grundfos čerpadel pro vytápění, čerpání pitné vody a odvod špinavé vody.

logo Grundfos

Školení pro topenáře a instalatéry
Úterý:   4. 3. 2014, 10:30–12:30
Čtvrtek: 6. 3. 2014, 13:30–15:30

Školení pro projektanty
Úterý:   4. 3. 2014, 13:30–15:30
Středa: 5. 3. 2014, 10:30–12:30
Středa: 5. 3. 2014, 13:30–15:30
Čtvrtek: 6. 3. 2014, 10:30–12:30
Čtvrtek: 6. 3. 2014, 15:30–17:30

Školení jsou bezplatná. Kapacita školení je omezená, proto využijte registraci.

Změna programu vyhrazena, některá témata se ještě dolaďují tak, aby byla co nejaktuálnější. Sledujte webové stránky veletrhu.

 
 
Reklama