Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ohlédnutí za veletrhem Aquatherm Praha 2014

Rozhovor s Mgr. Michalem Drážďanským, jednatelem MDL EXPO, pořadatelem veletrhu Aquatherm Praha a Aquatherm Nitra 2014.

TZB-info:
Jaká témata byla na veletrzích nejvíce vidět? A jsou témata, od kterých jste čekali větší zájem?

Mgr. Michal Drážďanský
Mgr. Michal Drážďanský

M. Drážďanský: Všichni bedlivě sledujeme čísla o českém průmyslu a situaci ve stavebnictví, která konečně začínají být mírně optimistická, ale mnohem názornější a povzbuzující bylo vidět haly plné nádherných expozic klíčových firem působících právě v oboru TZB, a to s ohledem na dlouhou pauzu v účastech na akcích podobného druhu, jakým jsou např. veletrhy.

Aquatherm Praha tradičně již několik let po sobě byl především výkladní skříní topenařiny, a to beze zbytku platilo i pro jubilejní dvacátý ročník veletrhu. A zastoupení tohoto oboru bylo letos opravdu reprezentativní, veletrh svojí účasti podpořili téměř všichni klíčový výrobci a dovozci. Obrovským překvapením a dárkem nejenom pro nás – jakožto pořadatele, byla masivní účast předních firem z oboru klimatizace a chlazení. Tak rozsáhlou prezentaci Česká republika a Aquatherm Praha dlouho nepamatuje.

K druhé části otázky mohu uvést pouze to, že jsme od samého počátku příprav věděli, že navrátit veletrhu přívlastek „největší a nejkomplexnější“ bude nesmírně složité a s dosaženým výsledkem se nechceme smířit. Velký prostor během příprav jsme věnovali komunikaci s představiteli oboru měření a regulace, kteří se nakonec v širším a nosném měřítku veletrhu nezúčastnili, ale alespoň máme na co navázat pro další ročník a vzhledem k pozitivním reakcím se návštěvníci dalšího ročníku mohou těšit i na masivní přehlídku této nedílné a důležité součásti oboru TZB.

TZB-info:
Jaké měly firmy požadavky, na které bylo třeba reagovat? Co je nejvíce zajímalo před veletrhem?

M. Drážďanský: Hlavní požadavky jsou asi již v odborných kruzích známy – dvouletý cyklus a jarní termín. Nejtěžší bylo ne vše organizačně zajistit v souvislosti s upřesněním termínu, dohody s výstavištěm apod., ale přijmout riziko těchto zásadních změn převážně interně. Pravdou ale je, že postoj klíčových firem byl tak kategorický a smysluplný, že my jako pořadatel jsme byli nuceni a hlavně povinováni stanovisko klientů vyslyšet. Z těch dalších dílčích, ale stejně tak zásadních požadavků mohu uvést např. zachovat nomenklaturní čistotu v jednotlivých halách, sestavit odborný doprovodný program ve spolupráci s kapacitami jak z ČR, tak i přivést témata a hosty ze zahraničí, nedopustit účast na veletrhu prodejcům zboží všeho druhu, oproti minulosti posílit a cíleně zaměřit reklamní kampaň veletrhu, zajistit VIP hostům našich klientů bezproblémové parkování a vstup na veletrh, zkrátit veletrh o jeden den na úkor soboty, zajistit a po veletrhu předat maximální možná data o veletrhu a návštěvnících.

To byly hlavní přání a požadavky letošních vystavovatelů. Vzájemná interakce s našimi klienty během příprav veletrhu navíc vedla k další velké novince, a to zrušení vstupného a zavedení registrace návštěvníků především prostřednictvím internetu a zajištění plnohodnotného katalogu pro všechny návštěvníky také zdarma. Díky elektronické registraci máme navíc velice přesná data návštěvnosti a samozřejmě jsou k dispozici během nastávající dvouleté pauzy mezi oběma ročníky pro všechny naše klienty pro jejich další případné obchodní aktivity.

TZB-info:
V rychlém sledu jste v letošním roce organizovali Aquatherm Nitra a Aquatherm Praha. Čím se liší stejný veletrh v ČR a na Slovensku a plánujete také dvouletý cyklus u Aquathermu Nitra?

M. Drážďanský: Ano, vzhledem k faktu, že oba veletrhy připravuje stejný tým lidí, bylo to tempo opravdu závodní, ale s nadsázkou mohu říci, že jsme přežili bez velké újmy na zdraví, rodinných i pracovních vztazích, i když naši partneři vyhrožovali a babičky jely na plný úvazek. Ale tuto situaci znají velice dobře i naši klienti, a to nejenom ti, co se letos účastnili obou Aquathermů.

Aquatherm Nitra je dnes na Slovensku klíčový veletrh TZB a jsme strašně rádi, že i letos jsme v Praze během diskusí o situaci v oboru výstav a veletrhů slyšeli vždy na Nitru positivní hodnocení, a to ve velké míře i od českých klientů a českých firem. Znamená to, že s Nitrou se počítá, a to samozřejmě rádi slyšíme. Také dvouletý termín není již po Praze žádné tabu ani na Slovensku a nemůže jím být. Na druhou stranu již dnes víme, že tak jednoznačné jako v Praze rozhodnutí nebude. Spousta domácích klientů považuje Aquatherm Nitra za svůj a neradi by fungující tradici přerušili. Řada českých firem pak s účastí na menším, ale o to zajímavějším veletrhu dlouhodobě počítá, což je dáno právě jednou velkou odlišností, u které předpokládáme, že již ve srovnání s pražským veletrhem v roce 2016 platit nebude. Aquatherm Nitra je dlouhodobě opravdu celorepubliková událost. Je to dáno několika faktory a i díky nim se dnes veletrh v Nitře může pochlubit každoroční, téměř poloviční návštěvností odborníků z východního Slovenska.

Ohledně zavedení dvouletého cyklu je pro nás nezbytné vše projednat se všemi tradičními účastníky a nedělat rozhodnutí od stolu. Každopádně Aquatherm Nitra 2015 se koná v tradičním termínu a do zahájení veletrhu bude již vše jasné a odborná veřejnost se tak vše dozví v dostatečném předstihu.

TZB-info:
Jak s odstupem hodnotíte novinky – nový web, vstup s registrací, doprovodný program na klíč ve spolupráci s TZB-info, odbornou spolupráci s REHVA… a jak novinky hodnotí vystavovatelé?

M. Drážďanský: Za nás pořadatele mohu říci, že jsme naprosto spokojeni. Spolupráce se všemi partnery veletrhu byla úžasná, a to včetně portálu www.tzbinfo.cz i jeho mateřské společnosti Topinfo s.r.o., která vše technicky kompletně zastřešovala. Ke konferenci bych rád řekl především to, že nesmírně oceňuji všechny, a bylo jich opravdu hodně, kteří se na ní organizačně a odborně podíleli. Kdo byl na veletrhu více než jeden den potvrdí, že o všechna vybraná témata byl velký zájem a už jen to, že po dobu veletrhu se konference konala ve třech sálech, mluví za vše. To platí i o programu společnosti REHVA, jejíž odborníci přijali pozvání od Společnosti pro techniku prostředí. Velkým bonusem byla i PR kampaň v rámci zahraničních periodik, kterou zajistila právě REHVA a díky které se o Aquathermu opět vědělo i v zahraničí.

Ještě jednou mi dovolte Vám i všem dalším partnerům poděkovat. Za jednotlivé vystavovatele mi nepřísluší hovořit, ale reakce, které se k nám dostaly ať přímo nebo zprostředkovaně, byly pozitivní, a to nám dává obrovskou motivaci pokračovat v podobném duchu a snažit se, aby další ročník za dva roky byl opět o úroveň lepší. Plánů a podnětů máme hodně. Na stránkách veletrhu www.aquatherm-praha.com je mnoho informací o jubilejním proběhlém ročníku, ale již i o ročníku dalším.

TZB-info:
Co dělá MDL EXPO, když se zavřely brány Aquathermu Praha?

M. Drážďanský: Děkuji právě za tuhle otázku. Alespoň mohu odpovědět a vyvrátit tak všechna podezření jak našich obchodních partnerů, rodinných příslušníků a mnoha dalších. Stejně tak jako všichni ostatní dál pokračujeme v práci. Samozřejmě v menším stresu a mnohem klidnější atmosféře, ale „agrotechnické lhůty“ příprav veletrhů jsou stabilní a celoroční. Konkrétně v našem případě a v souvislosti s veletrhy Aquatherm začínáme připravovat veletrh v Nitře, tzn. připravit materiály, domluvit vše s partnery, zajistit reklamní kampaň a vše mít zajištěné a domluvené tak, abychom během měsíce září a října stihli domluvit podmínky účasti s maximálním možným počtem klientů. Zároveň dále vyhodnocujeme poslední ročník Aquathermu v Praze formou schůzek s letošními vystavovateli tak, abychom počátkem roku 2015 zahájili nosnou akvizici pro ročník 2016.

Mimo veletrhy Aquatherm Praha a Nitra společnost MDL Expo funguje jako každá jiná reklamní agentura snad jen s tím rozdílem, že se převážně orientujeme na klienty z oboru TZB. Zajišťujeme pro ně individuální akce, výstavbu stánků na jiných veletrzích ať doma nebo v zahraničí a v neposlední řadě jsme oficiálními zástupci v České a Slovenské republice pro veletrhy v Moskvě a Vídni.

 
 
Reklama