Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dvacátý ročník veletrhu Aquatherm Praha zahájen

V úterý 4. 3. 2014 byl zahájen jubilejní 20. ročník mezinárodního odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aquatherm Praha. Přestřižení slavnostní pásky bylo v rukou Mgr. Leo Steinera, náměstka Úseku řízení ostatních programů Státního fondu životního prostředí ČR, Tomáše Kotrče, generálního ředitele ABF a. s., Matthiase Limbecka, generálního ředitele Reed Exhibitions Messe Wien - poskytovatele projektu Aquatherm - a za vedení veletrhu byl přítomen Michal Drážďanský. Úvodní ceremoniál moderoval Petr Svoboda.

„Veletrh Aquatherm v Praze je letos výjimečný nejen tím, že se koná v březnu a jedná se o jubilejní 20. ročník. Ke změnám došlo i na pořadatelském postu. Ale především tu máme oproti minulým ročníkům více vystavovatelů,“ sdělil Michal Drážďanský. Ze zahajovacích proslovů byl znát optimismus a víra v postupné zlepšování situace ve stavebním průmyslu. Všichni řečníci pak popřáli vystavovatelům mnoho obchodních úspěchů, návštěvníkům přínosné a příjemné zážitky.

Po slavnostním zahájení přistoupil Ing. Petr Kebrdle s křestem ročenky Českého sdružení pro technická zařízení, která byla návštěvníkům poskytnuta zdarma na stánku sdružení.

TZB-info na veletrhu Aquatherm

Redakce TZB-info zajišťuje po celou dobu veletrhu odborný doprovodný program. Návštěvníci jsou zváni na přednáškové bloky zaměřené na současnou situaci ve stavebnictví a TZB, legislativní změny a hodnocení kvality systémů, certifikace budov, průkaz energetické náročnosti budovy. Technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tepelná čerpadla, větrání budov i zdroje pro vytápění a jejich ekonomická náročnost, taková budou témata z praxe. Celý blok přednášek je věnován i facility managementu.

Kompletní doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2014
Odborný doprovodný program probíhá v nově vytvořených konferenčních sálech:
- boční vstupní hala VH2, v patře nad restaurací
- hala 5 na konci.


Klikni pro zvětšení

Zahájení doprovodného programu v úterý 4. 3. 2014

V úvodním bloku "Jaké lze očekávat dotace pro podniky a stavebnictví v nejbližším období?" byly přednášky určeny jak návštěvníkům, tak firmám. Přednášky byly zaměřeny i na možnosti získání dotací v období 2014 - 2020 pro rozvoj firem, výzkum, inovace a zlepšení výrobních procesů a objektů. Samostatným tématem byla přednáška ke směrnici o energetické účinnosti, která se oboru TZB velmi dotýká. Blok "Co říkají čísla o situaci a trendech ve stavebnictví a TZB?" nabídl přednášky:

Děkujeme přednášejícím za poskytnutí přednášek.

První den ne jen o zdrojích tepla

Veletržní haly jsou nabity řadou novinek z oboru kotlů na tuhá paliva. Vedle standardních modelů představují výrobci novinky pro nadcházející sezónu. Jedná se o technologicky vyspělé kotle s minimálním zařazením do 4. emisní třídy. Výjimku netvoří ani nové modely splňující nejpřísnější parametry 5. emisní třídy. Tento trend je pochopitelný, od ledna 2014 je podle Zákona o ochraně ovzduší zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy, následovat bude i zákaz prodejů 3. emisní třídy.

Na prokazování stanovené kvality a parametrů stavebních i topenářských výrobků reagoval doprovodný program pořádaný TZB-info. Vedoucí oddělení stavebních výrobků ÚNMZ Ing. Alena Šimková prošla zásadní změny při uvádění stavebních výrobků na český i evropský trh. Jednalo se o nová pravidla o stavebních výrobcích (CPR), která jsou přímo účinná bez potřeb implemetnace do českého prostředí.

Ředitel Strojírenského zkušebního ústavu Ing. Tomáš Hruška prošel s posluchači proces a úskalí certifikace kotlů, která je nutnou podmínkou pro uvedění tepelných zdorjů na trh, popř. zařazení do dotačních titulů. Na toto téma navázal předseda Klastru Česká peleta a specialista portálu TZB-info Ing. Vladimír Stupavský s vysvětlením certifikačního systému ENplus, který jako jediný chrání všechny strany (výrobce pelet, výrobce kotlů, konečné zákazníky i distributory). Tento systém získala Česká republika jako jedna z mála zemí v roce 2013, pod certifikací ENplus se přitom produkuje více jak 50 % veškeré výroby pelet v EU.

Dnes na veletrhu Aquatherm Praha 2014: Udělení zlatých medailí za nejlepší představené produkty