Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární soustavy - teorie a schémata (III)

B1. Solární soustava pro celoroční přípravu TUV

Zapojení solárního systému pro celoroční užití s bivalentním zásobníkem. Doporučené dimenzování zásobníku teplé vody a regulace systému.

Dimenzování objemu zásobníku TV

Příprava TV Potřebná plocha kolektorů
(m2/osoba)
(1) (2) (3)
Jedno- a dvougenerační dům 1.50 1.10 0.80
Obytný dům s více rodinami 1.10 0.90 0.60

Příprava TV Zásobník TV (l/osoba)
Jedno- a dvougenerační dům 70 (25)*
Obytný dům s více rodinami 45 (20)*
* hodnoty v závorkách platí pro systém zapojení B1b.

Zapojení č. B1a (s bivalentním zásobníkem)


(po kliknutí se obrázek zvětší)

Legenda:

- cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil

Technický popis:

Nucený oběh v solárním okruhu; čerpadlo je umístěno na vstupu do kolektorů za nulovým bodem (připojení expanzní nádoby) - celá soustava v přetlaku (omezení vniku vzduchu a koroze); na sání oběhového čerpadla umístěn spirovent - kontinuální odlučování vzduchu ze soustavy (pouze u větších soustav - u menších je plně postačující ruční odvzdušnění); na kolektoru umístěn uzavírací odvzdušňovací ventil (odvzdušnění pouze při montáži a nahřátí) - v případě varu v kolektorech neuniká náplň solárního okruhu do atmosféry, příp. na střechu; zpětná klapka zabraňuje zpětném proudění v solárním okruhu (nevychlazuje se v noci zásobník); pojistný ventil na výstupu z kolektorů; do zásobníku TUV je zapojen dodatkový zdroj tepla (el. vložka, plynový kotel) - dohřívá horní část zásobníku.

Funkce soustavy:

Regulátor porovnává teplotu pracovní látky na výstupu z kolektorů s teplotou ohřívané vody ve spodní části zásobníku. Je-li teplota na výstupu z kolektorů vyšší o nastavený teplotní rozdíl (cca 7 K), regulátor aktivuje oběhové čerpadlo a pracovní látka přenáší energii slunečního záření do zásobníku TUV. Pokud sluneční energie vodu v zásobníku dostatečně neohřeje, je aktivován doplňkový zdroj tepla, ohřívající horní část zásobníku (využití stratifikace teplot v zásobníku). Řízení dohřevu může být zcela autonomní, nebo může být vázáno na solární soustavu a výhodně zohlednit denní ohřev (spínání bivalentního zdroje v pozdních hodinách - po maximálním nahřátí zásobníku).

Možnosti využití:

Novostavby rodinných domů s malými prostory pro umístění kotelny.

Rekonstrukce rodinných domů, zejména tam, kde technické řešení otopné soustavy nedovoluje využití tepelné energie ze solární soustavy pro vytápění. A to buď z hlediska otopné soustavy (nemožnost napojit se na potrubní rozvody, vysoký teplotní spád otopné soustavy, elektrické přímotopy) nebo z hlediska zdroje tepla (lokální zdroj tepla - kamna, pec).

Dále při kompletních rekonstrukcích přípravy TUV (nový zásobník TUV, zavedení úsporných armatur apod.).

Požadavky na instalaci:

Bivalentní zásobník je vhodný při menším odběru teplé vody ze zásobníku nebo při nedostatku místa pro instalaci akumulačního zásobníku. Vhodné pro toto řešení jsou zásobníky s řízenou stratifikací.

 
 
Reklama