Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární soustavy - teorie a schémata (V)

B2. Solární soustava pro celoroční přípravu TUV a ohřev bazénu v přechodném období

Zapojení solárního systému pro celoroční užití a ohřev bazénu v přechodném období. Potřebná plocha kolektorů podle provedení bazénu.

Ohřev bazénu Potřebná plocha kolektorů (m2/m2 povrchu bazénu)
Duben - Září Červen - Červenec
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
Ohřev vnitřního bazénu
Se zakrýváním hladiny 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,15
Bez zakrývání hladiny 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2
Ohřev venkovního bazénu
Se zakrýváním hladiny 0,8 0,7 0,65 0,7 0,5 0,4
Bez zakrývání hladiny 1,2 1,0 0,9 0,9 0,7 0,5

Dimenzování zásobníku TUV jako u B1

dimenzování zásobníku tuv jako u b1
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Legenda:
- cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil

Technický popis

Plocha solárních kolektorů nadimenzovaná na TUV + bazén; přepínání mezi ohřevem TUV (prioritní) a bazénem (případně jiným spotřebičem vhodným pro krátkodobé uložení letních přebytků tepla) je realizováno oběhovými čerpadly. Toto řešení je vhodnější než použití trojcestného ventilu z hlediska hydraulického vyvážení obou větví - rozdílný požadavek na průtok teplonosné látky kolektory při přípravě TUV a při ohřevu bazénové vody.

Popis zapojení primárního okruhu viz zapojení B1a.

Možnosti využití:

Obecně budovy se spotřebičem tepla provozovaným v přechodném a letním období (nejčastěji bazén, sušička plodin, vyrovnávání teplotních výkyvů noc-den ve sklenících, apod.). Velmi vhodné je provozovat v letním období sušárnu dřevopaliva, např. štěpky. Sušením získáme jakostní dřevopalivo bez významného podílu vlhkosti (vyšší výhřevnost, nižší zplodiny ze spalování, delší životnost kotle).

Zapojení dodatkového zdroje tepla (dohřev TUV v teplosměnné vložce) je vhodné pouze pro kotle s rychlým startem a vypnutím a regulací výkonu (plynové kotle, dřevokotle na pelety). Není vhodné pro kotle bez regulace výkonu nebo kotle s dlouhým náběhem a doběhem (dřevokotle na palivové dřevo).

Požadavky na instalaci:

Podle uvažovaného spotřebiče letních přebytků.

 
 
Reklama