Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární soustavy - teorie a schémata (IV)

B1. Solární systém pro celoroční přípravu TV - zapojení č. B1b (s akumulačním zásobníkem) a č. B1c (s akumulačním zásobníkem a přečerpávacím čerpadlem

Zapojení solárního systému pro celoroční užití s akumulačním zásobníkem. Doporučené dimenzování zásobníku TV a regulace systému.

Zapojení č. B1b (s akumulačním zásobníkem)


(po kliknutí se obrázek zvětší)


Vše o solárních soustavách a kolektorech na TZB-info včetně aktualizovaných schémat

Zapojení č. B1c (s akumulačním zásobníkem a přečerpávacím čerpadlem)


(po kliknutí se obrázek zvětší)

Legenda:
- cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil

Technický popis:

Akumulační zásobník umožňuje vyšší využití sluneční energie (pracuje během dne na nižší teplotě než zásobník TUV), umožňuje při slunném dnu akumulovat energii na více než jeden den (výhodné v přechodném období s proměnlivým počasím); akumulační zásobník zabraňuje přehřívání soustavy v letním období; nedochází k ovlivňování výkonu solární soustavy dodatkovým zdrojem tepla; zásobník TUV je pouze pohotovostní s dohřevem dodatkovým zdrojem tepla (např. zásobník, průtočný výměník součástí plynového kotle); vhodné pro rekonstrukce (pouze připojení výstupu akumulačního zásobníku na vstup zásobníku TUV); v případě akumulačního zásobníku 125 l/osobu, zásobník TUV pak 20 až 25 l/osobu.

Zvýšení využití energie ze solární soustavy při nižším odběru TUV je možné použitím cirkulačního okruhu s čerpadlem CČ (zapojení B1c).

Možnosti využití:

Novostavby bytových či panelových domů (centrální příprava TUV).

Rekonstrukce rodinných domů, zejména tam, kde technické řešení otopné soustavy nedovoluje využití tepelné energie ze solární soustavy pro vytápění. A to buď z hlediska otopné soustavy (nemožnost napojit se na potrubní rozvody, vysoký teplotní spád otopné soustavy, elektrické přímotopy) nebo z hlediska zdroje tepla (lokální zdroj tepla - kamna, pec).

Rekonstrukce stávajících systémů centrální přípravy TUV (předřazení solární soustavy stávajícím zásobníkům TUV (rodinné domy, bytové domy, panelové domy).

Rekonstrukce stávajících systémů decentrální přípravy TUV (menší zásobníky, průtokové ohřívače) v bytových a panelových domech.

Požadavky na instalaci:

Dostatečná velikost prostor kotelny, resp. přípravny TUV.

U rekonstrukcí decentrální přípravy je nutné vybudovat rozvod teplé (předehřáté) užitkové vody ze solárního akumulačního zásobníku.

 
 
Reklama