Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Internetový portál TZB-info a pořadatel veletrhu Aqua-therm


TZB-info Aqua-therm

Vás srdečně zvou
na odbornou konferenci

TZB-2003

Doprovodný program jubilejního 10. ročníku
mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Praha

Generální partneři

Pražská energetikaTRANSGAST.W.I.

Termín a místo konání:
25. - 28. 11. 2003
Výstaviště Praha - Křižíkovy pavilony, hala D


Konferenci pořádají:
Topinfo s.r.o. - provozovatel portálu TZB-info
Progres Partners Advertising s.r.o. - pořadatel veletrhu Aqua-therm


Vstup:
Úterý - čtvrtek, pátek odpoledne: zdarma
Pátek dopoledne: vložné 150,- Kč
on-line přihláška


Odborná garance

Liga Ekologických AlternativSpolečnost pro techniku prostředíVeronica


Mediální partneři
mediální partneři
V prostorách v pavilonu D dále po celou dobu otevření výstavy najdete:

  • internetovou kavárnu - zdarma pro vystavovatele i návštěvníky veletrhu
  • nabídku publikací odborných nakladatelství
  • poradenské středisko pro návštěvníky veletrhu na téma odborných přednášek
Křižíkovy pavilony,
hala D


PROGRAM KONFERENCE:

úterý 25. 11. 2003 Portál TZB-info a jeho aktivity

11.55 - 12.00 Slavnostní zahájení doprovodného programu
12.00 - 13.00 Diskuze o problematice profesionální a amatérské výroby tepelného čerpadla. Diskutovat a odpovídat na dotazy účastníků budou Ing. Bláha (IVT) a Ing. Žeravík. V konferenčním sále budou vystavena obě čerpadla - profesionální IVT i amatérsky postavené Ing. Žeravíkem.
13.00 - 14.00 Diskuze autorů a čtenářů portálu TZB-info, srdečně zveme všechny čtenáře, diskutující i zájemce o spolupráci na první živé setkání.
14.00 - 14.15 Otevření nové oblasti "Literatura" na portálu TZB-info, ukázka funkcí a možností využívání.
14.15 - 14.30 Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže pro projektanty TZB a soutěže o nejlepší oborové internetové stránky "Zlatý@TZB-info".
14.30 - 14.45 Pozvánka na Konferenci klimatizace a vzduchotechniky 2004. Představení aktuálních témat, přednášejících a sponzorů.
14.45 - 15.00 Představení nového studijního oboru BUDOVY A PROSTŘEDÍ na stavební fakultě ČVUT Praha se zaměřením na součinnost budovy a TZB.
15.00 - 16.00 Praktické ukázky využívání výpočtových pomůcek na portálu TZB-info. Ukázky ovládání jednotlivých programů, výstupů a návaznost na další informace na portálu.
16.00 - 17.00 Možnost konzultace o využívání portálu pro uživatele i obchodní partnery a další.


středa 26. 11. 2003

Elektrická energie ve vytápění
Sponzor dne:
Pražská energetika
Odborný garant:
Společnost pro techniku prostředí
10.00-10.20   Místo jaderné energetiky v aktualizované státní energetické koncepci ČR
Ing. Martin Pecina, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu
10.20-10.30   Diskuze a zodpovídání dotazů
10.35-10.45   Prezentace společnosti Pražská energetika a.s.
Ing. František Krákora, obchodní ředitel
10.50-11.05 14.00-14.15 Mikroklimatické parametry pro návrh elektrického vytápění s inteligentním řízením
prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
11.10-11.25 14.20-14.35 Navrhování elektrického akumulačního vytápění s inteligentním řízením
Ing. Michal Kabrhel
11.30-11.45 14.40-14.55 Elektrické přímotopné vytápění, ekonomika provozu, zásady návrhu
Ing. Stanislav Frolík
11.50-12.05 15.00-15.15 Je přihřívání potrubí alternativou k cirkulaci teplé vody?
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
12.10-12.30 15.20-15.40 Elektrické podlahové, stropní a stěnové vytápění
Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
12.35-12.55 15.45-16.05 Palivové články - omyl, úspěch nebo fantazie?
doc. Ing. Karel Brož, CSc.


čtvrtek 27. 11. 2003

Zemní plyn ve vytápění
Sponzor dne:
TRANSGAS
Odborný garant:
Společnost pro techniku prostředí
10.00-10.15   Prezentace společnosti Transgas a.s.
obchodní úsek společnosti
10.20-10.40 12.30-12.50 Problémová místa při návrhu kombinovaného zdroje tepla - plynový kotel + solární kolektory pro vytápění rodinného domu
Ing. Vít Gabriel
10.45-11.05 12.55-13.15 Plynové vytápění průmyslových hal
Ing. Miroslav Kotrbatý, CSc.
11.10-11.30 13.20-13.40 Kogenerační jednotka pro vytápění a výrobu elektřiny pro budovu
Ing. Zdeněk Lerl
11.35-11.55 13.45-14.05 Prezentace vítězného návrhu soutěže internetového portálu TZB-info na projektové řešení kombinovaného zdroje tepla plynový kotel + kotel na biomasu
12.00-12.20 14.10-14.20 Diskuze k přednáškám
SREP 14.30-17.00 Ustavující zasedání Sdružení pro racionální a ekologické využívání zemního plynu (SREP)
17.00-18.00 Setkání účastníků s pohoštěním


pátek 28. 11. 2003

Den pro solární energii
Sponzor dne:
T.W.I.
Odborný garant:
Liga ekologických alternativ
Veronica
BLOK 1: Komunální projekty pro Solární ligu ČR - šance k akceleraci
Pořadatel: Liga ekologických alternativ
9.15 Prezence účastníků
9.30 Tisková konference k vyhlášení Solární ligy ČR
10.05 Prezentace společnosti T.W.I. spol. s r.o., významného výrobce slunečních kolektorů v ČR
Ing. Zdeněk Pravda, ředitel
10.15 Podmínky akcelerace využívání solární energie - trendy, stav a možnosti v kontextu komunálních projektů
Martin Bursík, Ecoconsulting, s.r.o, externí poradce ministra životního prostředí
10.25 Zkušenosti z prvních tří ročníků solární ligy SRN
10.45 Tajemství úspěchu solárního bundesligového mistra v kategorii obcí
Hans Noppenberger, iniciátor solárního programu obce Schalkham
11.05 Vítězné solární město SRN - FREIBURG a jeho sluneční turismus
Gerda Stuchlik, místostarostka města Freiburg
11.15 Solární systémy na památkově chráněných objektech
Jitka Feitová, univerzita v Bramberku
11.25 Diskuze
11.40 Startuje solární liga ČR - cíle, pravidla, etapizace, publicita
Karel Merhaut, koordinátor projektů LEA
12.00 Solární aktivity obce Hostětín a souhrn přínosů akce Slunce pro Bílé Karpaty
Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica
12.10 Lokální podpora solárních instalací v LITOMĚŘICÍCH
Pavel Gryndler, vedoucího odboru životního prostředí MÚ Litoměřice
12.20 Diskuze
Paralelní prezentace u PC během diskuze:
Internetové stránky soutěže - výklad obsahové mapy webu s důrazem na aktuální informace o finanční podpoře solárních systémů v ČR a EU
12.30 Přestávka

Vložné na páteční dopolední blok 1 činí 150,- Kč, při jeho úhradě na č.ú. 130014208/0300 do 20.11. jsou v ceně tištěné referáty, vstupenka na veletrh a multimediální CD LEA Zelená energie! Při platbě na místě jsou v ceně referáty a vstupenka.

BLOK 2: Projektování velkých solárních systémů pro bytové domy - workshop pro projektanty, architekty, solární techniky
Pořadatel: Česko-rakouský solární projekt Sluneční síť/SOLAR-NET
13.00 Představení projektu Sluneční síť/SOLAR-NET - cíle projektu, moduly, dosavadní výsledky
13.10 Projektování fasádního kolektoru na příkladu systému instalovaného na SPŠ BŘECLAV - dimenzování a výtěžek, hydraulické zapojení, dimenzování komponent, montáž kolektorové plochy, kontrola funkce, regulace a monitoring.
Josef Schröttner, AEE - ARGE Erneuerbare Energie, Rakousko
14.40 Návrh velkoplošných LOW-FLOW solárních systémů - projekční zásady, výběr komponent
Petr Kramoliš, projekce obnovitelných zdrojů energie
15.15 Energetické audity a využití sluneční energie
Jiří Hirš, Vysoké učení technické Brno
15.45 Dotazy a diskuze
16.00 Všeobecná diskuze k tématům:
Úloha auditora a projektanta při šíření sluneční energie v ČR, nová energetická legislativa, vývoj oboru ve světě, česká sluneční společnost
Garant: Radim Hrůza, Alternativa pro venkov
17.00 Ukončení


Program konference TZB-2003 (pdf - 2 MB)

 
 
Reklama