Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

FOR ARCH 2012 zná držitele ceny GRAND PRIX

Na 23. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ACH byly v rámci galavečera 19. září uděleny ceny GRAND PRIX za nejlepší vystavené produkty, čestná uznání a také ceny TOP EXPO za nejlepší expozice. Ve čtvrtek také pokračoval odborný doprovodný program veletrhu.

Ocenění GRAND PRIX 2012


František Dušek - DUFA: teplovodní kombinovaná kamna BI-FIRE mid na dřevo a pelety

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.: Sanační sada Heluz Profi - o produktu podrobně ZDE

REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.: Poklop z recyklovaného PVC


TEMR - HOŘÁK s.r.o.: BURNET 400 Linea mini

Čestné uznání pro Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Cihla plněná minerální izolací POROTHERM 30 T Profi

Čestná uznání

  • Acond a.s.: Hybridní tepelné čerpadlo ACOND GENIUS
  • Inwolf s.r.o.: Flexibilní zásuvkový systém Mainline
  • Konstruktis Delta s.r.o.: Podlahové vytápění NORIT
  • Lightway s.r.o.: Lightway Blue Performance
  • Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Cihla plněná minerální izolací POROTHERM 30 T Profi

TOP EXPO za nejlepší expozice

PRES BETON Nova, s.r.o. v kategorii nad 100 m2, SUMERU COMPANY s.r.o. v kategorii do 100 m2, AQUAMARINE SPA s.r.o. v kategorii do 50 m2

Zajímavosti z doprovodného programu

Cyklus o pasivních domech

Čvrteční doprovodný program měl v hale 1 sektoru E na přednáškovém místě Centra pasivního domu podtitul „Vyplatí se? - kvalita, zdraví, peníze“. Předem nutno říci, že dnešní program vyvolal spousty dotazů a žhavé diskuse v řadách návštěvníků.


Ing. arch. Josef Smola máchnutím ruky smetl ze stolu spousty protiargumentů

Odborné přednášky zahájil Ing. arch. Josef Smola, který reagoval na přehlasování prezidentského veta novely Zákona o hospodaření energií. Podotkl, že se konečně stavebnictví i u nás bude ubírat moderním směrem a konečně se začne dodržovat legislativa, která beztak již dlouho platí, totiž hlavně o vnitřním prostředí budov. Jednoduše smetl ze stolu protiargumenty, jako že se stavby prodraží, že štítkování je zásahem do volného trhu nebo že zákon omezuje architekty v jejich tvůrčí práci. Dle arch. Smoly by technologie pro stavby naopak měly zlevňovat, jelikož se vlivem zákona vytvoří plnohodnotný trh, a takový trh předpokládá prudký vývoj a následně zlevnění (podobně jako u všech technologií – nejtypičtějším příkladem elektronika). Energetické průkazy budov, které jsou ve vyspělých evropských zemích samozřejmostí, budou konečně i u nás pravdivě kupujícího informovat o tom, co vlastně kupuje (což u potravin, auta apod. vyžadujeme naprosto běžně a u nejdražších nákupů v životě to ze záhadného způsobu neděláme). Hlavním jádrem přednášky bylo vyvrácení argumentu o omezování tvůrčích invencí architekta. Předvedl spoustu příkladů architektonicky rozličných a velmi kvalitních staveb, které jsou v pasivním standardu. "Jen se to musí umět pojmout jako výzva, šance se posunout dál," řekl Smola.


Na modelech si lidé mohou na vlastní kůži osahat únik tepla izolačními skly a tepelnými mosty

Podobně jako ve středu i ve čtvrtek zazněla další přednáška ohledně ekonomického zhodnocení provozu pasivního domu, tentokrát od Michala Čejky, načež navázal téměř filosoficky pojatou, velmi emotivní, ale inspirativní přednáškou Ing. Martin Růžička. Zdůraznil nutnost návratu k jednoduchým, úsporným, efektivním řešením.

Následovaly již ryze technické přednášky o důležitosti a způsobech větrání, nutnosti neprůvzdušnosti u pasivních domů jako základního měřítka kvality stavění a byl představen postup zděné stavby i dřevostavby, jaké kritické detaily si ohlídat. Bylo předeneseno porovnání možností a problémů různých mateirálových i konstrukčních řešení.

Po celý veletrh až do soboty mají návštěvníci možnost využít zdarma konzultací s předními českými odborníky na pasivní výstavbu na stánku Centra pasivního domu.

Stínicí prvky – jejich návrh a zásady správné montáže a použití

Společně s nárůstem uplatnění velkých prosklených ploch v obvodových pláštích budov narůstá také potřeba tyto plochy opatřovat odpovídající a kvalitní stínicí technikou, aby nedocházelo k nadměrnému přehřívání interiérů v letním období. Na druhou stranu je třeba zajistit, aby v zimním a přechodném období bylo efektivně využíváno tepelných zisků, což klade vysoké nároky na variabilitu a ovládání stínicích prvků. Na trhu dnes máme celou škálu výrobků, které jsou určeny pro tento účel. Důležité je, aby byly správně navrženy a používány, což přináší nové nároky jak na projektanty, tak na investory a uživatele, kteří se ne vždy v dané problematice zcela orientují. Těmto otázkám byl věnován seminář pořádaný Sdružením výrobců stínicí techniky a jejich částí (SVST).

Účastníci semináře se zde dozvěděli o připravované revizi normy ČSN 73 0540-3, týkající se aktualizace hodnot spektrální směrové propustnosti slunečního záření pro jednotlivé typy stínění, na které se podílí jak členové SVST, tak VÚPS, jménem kterého v úvodu vystoupil Ing. Lubomír Keim, CSc., aby posluchače seznámil s tepelnětechnickými požadavky na výplně otvorů místnosti a budovy a připravovanými kroky v této oblasti. Další přednáška se týkala zásad správného návrhu stínicí techniky. Ing. Martin Macek z SVST v ní hovořil o nejčastějších chybách při návrhu a závadách při provozování stínicí techniky. Poté dostal prostor Ing. Roman Havel, jehož příspěvek věnovaný nově vytvářeným produktovým listům stínicí techniky vyvolal živou diskusi mezi přítomnými a padlo i několik návrhů na doplnění obsahu těchto listů. Závěrečná přednáška Ing. Tomáše Veselého, který stejně jako jeho předřečník zastupoval SVST, představila význam stínicí techniky při hodnocení energetické náročnosti budov.

 
 
Reklama